Viewing posts categorised under: Blog

Nagroda Lider Konkurencyjności 2019

Bez kategorii, Blog / 25.10.2019

Firma Nova Praxis Sp. z o.o. została laureatem nagrody Lider Konkurencyjności 2019r przyznaną przez Polską Agencję Przedsiębiorczości za innowacyjne produkty, ciągły rozwój swoich produktów oraz ekspansję na rynki zagraniczne przy jednoczesnym wzroście przychodów rok do roku. Wręczenie nagrody nastąpiło podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie. Nagrodę wręczył prezes PAP w osobie Wojciecha Pomarańskiego.

Lider Konkurencyjności 2019

Nagroda Lider Konkurencyjności 2019r to ogromne wyróżnienie, które świadczy o tym, że rozwiązania oferowane przez firmę Nova Praxis w oparciu o produkt Praxi Timer zyskały uznanie nie tylko przez klientów Nova Praxis ale również przez kapitałę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, która wysoko oceniła dotychczasowe doświadczenie naszej firmy w obszarze analizy i pomiaru procesów. Nie bez echa pozostała informacja o rozpoczęciu ekspansji ze swoimi usługami na rynki zagraniczne.

Na uroczystości wręczenia nagród był prezes – Konrad Bajor oraz wiceprezes – Arletta Szczurek.

Lider Konkurencyjności 2019

 

W ramach VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości prezes Konrad Bajor wziął udział w panelu dyskusyjnym „Forum eksportowe” w roli eksperta odpowiadając na pytania związane z możliwościami pozyskania środków unijnych na wsparcie firm w ekspansji na rynki zagraniczne.

Read More >>

Nova Praxis wdraża rozwiązanie File Maker

Blog / 09.10.2019

Po kliku miesiącach pracy z historycznym rozwiązaniem opartym na stercie Exceli zakończyliśmy proces wdrażania platformy File Maker. Tu na wstępie wielkie podziękowania dla firmy K7 z Wrocławia, w szczególności dla Miłosza Staszewskiego i Joli Soji, którzy nam pokazali możliwości tego rozwiązania i pomogli zrozumieć możliwości platformy Apple.

File Maker Formularz edycji

Jak wiele firm w Polsce, my do niedawna również opieraliśmy dużą część backoffice na rozwiązaniach wspieranych przez MS Excel. W rzeczywistości były to rozwiązania powodujące mase błędów, nieporozumień i konfliktów przy zapisie plików. W czerwcu 2019r. zapadła decyzja, że wychodzimy  definitywnie z arkuszy Excel na rzecz platformy File Maker. Początkiem października 2019 możemy powiedzieć, że to był bardzo dobry ruch. Wiele czynności skróciliśmy 3-4x względem działań wykonywanych bezpośrednio w arkuszach Excel. Pozbyliśmy się kilkudziesięciu zbiorów danych, w których były raporty, raporciki etc., wyeliminowaliśmy szereg zbędnych czynności  – zwyczajnie zoptymalizowaliśmy swoje procesy.

File Maker dał nam rozwiązanie na miarę XXI w. W pełni mobilne, bardzo proste w konfiguracji rozwiązanie, umożliwiające dostosowanie do własnych potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu zautomatyzowaliśmy proces dostarczania dokumentów do biura księgowego, znacząco usprawniliśmy proces rozliczeniowy z naszymi podwykonawcami, usprawniliśmy cały proces weryfikacji faktur z zamówieniami, uszczelniliśmy proces obsługi dokumentów, delegacji i co najważniejsze dostarczyliśmy dla zarządu w pełni mobilne narzędzie do analizy danych finansowych i wgląd we wszystkie potrzebne dane nt. umów, protokołów, zamówień, etc.

Jedno rozwiązanie, a mamy rozwiązanie na tablet, poprzez przeglądarkę WWW oraz dla osób pracujących w biurze rozwiązanie oparte o aplikację pracującą pod systemem Mac OS. Z pomocą firmy K7 zmigrowaliśmy swój sprzęt i oprogramowanie z Windows na Mac OS i iOS.

Konrad Bajor Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Konrad Bajor

(Prezes Zarządu)

 

 

Read More >>

Targi Zukunft Personal 2019

Blog / 09.10.2019

Nova Praxis wzięła udział w międzynarodowych targach  poświęconych rozwiązaniom HR w Kolonii (17-19.09.2019).

Targi  poświęcone rozwiązaniom HR w Kolonii

Nasze rozwiązania cieszyły się sporym zainteresowaniem, a zwłaszcza rozwiązanie Praxi Timer związane z pomiarem czasu pracy oraz pomiarem procesów. W Polsce to rozwiązanie lansujemy z powodzeniem od ponad 5 lat, natomiast Europa zachodnia zaczyna coraz uważniej patrzyć na czas pracy i koszty pracy, co może być dla nas zwiastunem dużego zainteresowania tego typu rozwiązaniami w przyszłości. 

Pomiar procesów możemy  wykorzystywać na wiele sposobów.

  • Analiza efektywności wykonywanych zadań
  • Analiza porównawcza tych samych zadań wykonywanych przez różnych pracowników
  • Pomiar ciągły powtarzalnych czynności
  • Średni czas na operację
  • Sekwencję czynności procesowych, w tym czasy przestojów 

 


mapa procesów

Read More >>
zakresu mapowania procesów AS IS

Jak jest, czyli mapowanie procesów AS IS

Blog / 02.09.2019

Terminem “proces” określamy uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie i połączonych ze sobą związkami przyczynowo-skutkowymi. W biznesie procesem możemy określić uporządkowane czynności, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu, np. zaplanowanego rezultatu działań, wyprodukowania produktów lub realizacji określonych usług. Takie procesy istnieją w każdej firmie, bez względu na to, czy są one dostrzegalne i analizowane, czy też zupełnie pomijane. Przedsiębiorstwa, które starają się wyciągać z nich wnioski, są na najlepszej drodze do świadomego osiągania korzyści i budowania przewagi względem konkurentów.

Read More >>
Odpowiedzialność zbiorowa

Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej – czym jest i czego dotyczy?

Blog / 01.08.2019

Ustawa o odpowiedzialności zbiorowej dotyczy wszystkich osób prawnych oraz jednostek ze zdolnością prawną (z pewnymi wyjątkami), spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz polskich oddziałów podmiotów zagranicznych. Jest to akt prawny, który określa specyfikę wymierzania sankcji podmiotom zbiorowym. Kolejne nowelizacje tej ustawy miały na celu poprawę skutecznością ścigania przestępstw gospodarczych, co jest głównym celem tych regulacji.

Read More >>
Analiza biznesowa

Czy wiesz, na czym zarabiasz? Badanie rentowności produktów i usług

Blog / 01.07.2019

Firmy oferujące swoim klientom szeroki wachlarz produktów lub usług bardzo często wyceniają je nieodpowiednio. Przy bogatym asortymencie bardzo trudno jest określić marże. Jednym z pomysłów na zoptymalizowanie kosztów jest usunięcie z oferty pozycji, które generują więcej kosztów niż zysków. Dlatego właśnie coraz więcej firm sięga po pomoc specjalistów, którzy wskażą rentowność poszczególnych produktów i usług i pomogą wyeliminować „najsłabsze ogniwa”.

Read More >>
zarządzanie w praktyce

Co to znaczy zarządzać przez cele

Blog / 19.06.2019

Metoda takiego zarządzania została pierwszy raz opisana w 1954 roku przez Petera Druckera w książce „Praktyka zarządzania”. Stwierdził on wtedy, że „…skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi (…)”. Podstawowym założeniem owej metody jest twierdzenie, że obszarami wymagającymi szczególnej uwagi w każdej firmie są: motywacja, inicjatywa i aktywność pracowników. To właśnie te czynniki są kluczowymi czynnikami decydującymi o wynikach i sukcesach każdego przedsiębiorstwa.

Read More >>
mapowanie procesów

Budowa firmowej biblioteki procedur

Blog / 11.06.2019

Stworzenie firmowej biblioteki procedur to korzyści zarówno dla kadry zarządzającej jak i dla samych pracowników. Zebranie kluczowych dokumentów w jednym miejscu pozwala zachować porządek oraz usprawnia organizację pracy zespołów. Stworzenie takiej bazy wiedzy powinno iść w parze z usystematyzowaniem posiadanych dokumentów oraz ustaleniem ich dostępności dla poszczególnych osób.

Read More >>
usługi doradcze

Na czym polega optymalizacja procesów raportowania?

Blog / 15.05.2019

Raporty są bardzo ważnym narzędziem, dzięki któremu można sprawnie kierować każdą firmą czy organizacją. Ich rola jest tak samo istotna jak monitorowania, analiz i oceny funkcjonowania firmy.

Read More >>
optymalizacja kosztów

Czym jest optymalizacja kosztów w firmie?

Blog / 10.04.2019

Optymalizacja kosztów w firmie to innymi słowy podejmowanie działań mających na celu zwiększenie oszczędności. Wszystko to, aby umożliwić firmie rozwój. Minimalizacja kosztów z reguły to tylko narzędzie w realizacji większego planu jakim jest podniesienie rentowności przedsiębiorstwa. Wiele firm, próbuje świadomie zmniejszać koszty, jednak nie jest to wcale łatwe zadanie. Optymalizacja kosztów firm wymaga zaangażowania pracowników oraz zbudowania w nich przeświadczenia, że podejmowane działania mają sens. Kluczem do sukcesu jest jak najdokładniejsze poznanie tematu oraz uzyskanie zaangażowania pracowników.

Read More >>