Kontakt

Kontakt w sprawach handlowych:
e-mail: crm@novapraxis.pl  
mobile: 606 252 069  
mobile: 608 552 261  
telefon: 12 200 29 55  
Biuro i sprawy administracyjne:
 
e-mail: biuro@novapraxis.pl  
telefon: 12 200 29 79  
Sukcesja w firmach rodzinnych:
 
e-mail sukcesja@novapraxis.pl  
telefon 608552261  

 

Adres siedziby:

Plac Szczepański 3 lok 48
31-011 Kraków

Konto:

Bank Millenium SA
73 1160 2202 0000 0002 3920 1393

Dane:

KRS:    0000460464
NIP:  676-24-64-215
REGON: 122838444

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS