Kontakt

Nova Praxis sp. z o.o.

Kontakt w sprawach handlowych

(Konrad Bajor, Prezes Zarządu)

e-mail:konrad.bajor@novapraxis.pl
tel: 
12 200 29 55
Kontakt dotyczący produktów i usług

(Arletta Szczurek, Wiceprezes Zarządu)

e-mail:arletta.szczurek@novapraxis.pl
tel: 12 200 29 77
Biuro
e-mail:biuro@novapraxis.pl
tel:12 200 29 79
e-mail:
tel:

12 200 29 78
 

 

Konto

Bank Millenium SA
73 1160 2202 0000 0002 3920 1393

Dane

KRS:    0000460464,
NIP:  676-24-64-215,
REGON: 122838444

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS