Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych może mieć na celu:

 • obniżenie kosztów działalności
 • skrócenie czasu obsługi danego procesu np. obsługi sprzedaży, zamówienia, rejestracji faktur
 • podniesienie efektywności obecnych zasobów ludzkich
 • wdrożenie istotnych zmian organizacyjnych – w oparciu o mapy procesów TO BE oraz pomiar procesów
 • przygotowanie do wdrożenia mikro-robotów biurze –czyli automatyzacja niektórych procesów w celu zaoszczędzenia środków

Optymalizacja procesów wg naszej metodyki opiera się na czterech elementach, czyli mapie procesów, pomiarowi procesów, opracowaniu rekomendacji zmian oraz ich wdrożeniu. Optymalizacja procesów biznesowych wg naszej metodyki bazuje na twardych danych liczbowych z analizy i pomiaru procesów – sama mapa procesów to za mało do wskazania miejsc do optymalizacji.

pracownicy biurowi przed komputerem

Optymalizacja procesów biznesowych wg modelu 4Ps

 • Krok 1

  Optymalizacja na poziomie każdego ze stanowisk w firmie – okres wdrożenia 1-3 miesięcy od opracowania rekomendacji. Może pomóc wyeliminować błędy ludzkie, skrócić czas obiegu dokumentów, ograniczyć koszty związane z nadmiarem dokumentacji i marnowaniem czasu pracowników. Na tym etapie analizujemy podział zadań i celów osób wykonujących zadania.

 • Krok 2

  Optymalizacja na poziomie procesów – okres wdrożenia 6-9 miesięcy od opracowania rekomendacji, czyli usprawnienia dotyczące obiegu informacji pomiędzy działami oraz przyspieszenie współpracy z dostawcami.

 • Krok 3

  Wdrożenie zmian na poziomie systemów informatycznych – okres realizacji 6- 18 miesięcy od opracowania rekomendacji. Obejmuje zmiany w zakresie produktów i usług oraz systemów informatycznych używanych w firmie. Takie działania mogą pozwolić na zwiększenie udziału sprzedaży e-commerce oraz dopasowanie produktu do potrzeb Klienta. Na tym etapie ma miejsce również usprawnienie przepływu informacji pomiędzy procesami. Przykładowo drogą zamówienia  –  produkcja – magazyn oraz wewnętrzną kontrolą i spójnością danych pilnowaną na poziomie systemu ERP/CRM/BI/WorkFlow.

 • Krok 4

  Automatyzacja procesów – okres realizacji od 1 do 3 miesięcy od opracowania rekomendacji, czyli zwiększenie udziału procesów wykonywanych automatycznie lub przy użyciu robotów software RPA, a ograniczenie udziału człowieka w kontekście operacji wykonywanych na ekranie lub poprzez przetwarzanie danych w plikach Excel.

Plan działania optymalizacji procesów biznesowych Nova Praxis

Poniżej wskazujemy realizowane przez nas kroki w procesie usprawniania procesów biznesowych w firmie:

 1. Analiza procesów biznesowych AS IS
 2. Pomiar procesów biznesowych
 3. Przygotowanie rekomendacji zmian w przebiegu procesów biznesowych w podziale na 3 podstawowe kroki:
  • Optymalizacje na poziomie stanowisk <3 m-cy
  • Optymalizacje na poziomie procesów <6-9 m-cy
  • Optymalizacje w oparciu o narzędzia i systemy <12 m-cy
  • Określenie poziomu oporu ludzi przed zmianami określonymi w ramach rekomendacji
 4. Wdrożenie zmian organizacyjnych

Zachęcamy do skorzystania z usługi optymalizacji procesów biznesowych realizowanej przez firmę Nova Praxis na najwyższym poziomie. Jednocześnie dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się na współpracę z firmą.

optymalizacja kosztów dla firm