Audyt MSUES

W skrócie

Czym jest standard MSUES?

Firma Nova Praxis jest certyfikowanym audytorem standardu MSUES 2.0. Prace nad standardem rozpoczęły się w 2010r i trwały 3 lata. Standard MSUES 2.0 został opracowany i wdrożony w 2017r. Autorami tego standardu byli członkowie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego oraz przedstawiciele instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES i świadczących usługi doradcze. Rada Programowa MPKU przyjęła zmiany Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (wersja 2.0) polegające na dodaniu wskaźników określających oczekiwany poziom jakości usług doradczych. 

Standard MSUES 2.0 potwierdza wysoką jakość świadczonych usług przez firmy szkoleniowe i doradcze. Bada on bowiem 4 obszary:

 • Standardy świadczonych usług szkoleniowych i doradczych
 • Standardy dotyczące kompetencji i rozwoju kadry
 • Standardy dotyczące infrastruktury, organizacji i obsługi klienta
 • Standardy dotyczące zarządzania jakością usług

Na czym polega usługa

W ramach usługi audytu doświadczony zespół audytorów Nova Praxis dokonuje weryfikacji każdego ze standardów wskazanych w standardzie MSUES. Dla firm, które zamierzają świadczyć usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych (tzw. BUR) istnieje opcja rozszerzenia badania audytowego (Audyt MSUES+) pod kątem zgodności z wymogami BUR. Jest to o tyle istotne, że od stycznia 2024r. usługi szkoleniowe lub doradcze będą mogły być realizowane o ile firma będzie posiadać certyfikat SUS 2.0, MSUES.

Po zakończonym audycie zostanie opracowany raport potwierdzający spełnienie wymagań określonych w standardzie MSUES bądź zostaną wskazane konkretne miejsca wymagających poprawy. Wynik pozytywny pozwala w przeciągu max 1 tyg. uzyskać certyfikat MSUES.

Pełna treść standardu MSUES 2.0 dostępna jest na stronie WUP (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie)

Przewodnik MSUES 2.0

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach audytu MSUES 2.0.

Na czym polega usługa

Wyznaczony zespół audytorów przeprowadza w uzgodnionym terminie czynności audytowe, które mają potwierdzić zgodność ze standardem MSUES 2.0. 

Działania audytowe obejmują między innymi weryfikację:

 • sposobu przeprowadzenia i zakresu analizy potrzeb klientów;
 • procedur związanych z organizacją usług szkoleniowych/doradczych;
 • procedur związanych z realizacją usług szkoleniowych/doradczych;
 • procedur związanych z oceną efektów uczenia;
 • procedury reklamacji;
 • procedury zapewnienia jakości.

Raport przygotowywany jest każdorazowo po zakończeniu audytu i zawiera ewentualne niezgodności oraz konkretne rekomendacje usprawnień dla danej organizacji pod kątem spełnienia wszystkich wymogów standardu MSUES oraz realizacji usług w Bazie Usług Rozwojowych (tzw. BUR). Firma otrzymuje jasne informacje, o tym które obszary wymagają poprawy, oraz które potencjalnie mogą stanowić niezgodność w razie wystąpienia audytu BUR.

raport końcowy

Zakres oferty

 • Zaplanowanie audytu – w tym określenie wymagań względem beneficjenta (2 dni);
 • Przeprowadzenia czynności audytowych (1-2 dni);
 • Przygotowanie raportu z audytu (2-3 dni);
 • Omówienie rekomendacji usprawniających i działań naprawczych (1 dzień).

Nasze doświadczenie

 • Zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy kilkadziesiąt projektów unijnych w obszarze: prace B+R, wdrożenia prac badawczo-rozwojowych, internacjonalizacja przedsiębiorstw;
 • Nasz zespół audytorów zrealizował ponad 200 audytów przedsiębiorstw, w tym ponad 150 audytów BUR jako audytorzy PARP;
 • Posiadamy szeroką wiedzę w obszarze organizacji firm zdobytą w ramach projektów optymalizacyjnych działania firm.
Naszym największym atutem jest przeprowadzenia ponad 150 audytów usług BUR z ramienia PARP.
Msues Logo