Blog

obliczenia

Jak stworzyć prognozę finansową firmy?

Prognozowanie finansowe jest istotną częścią każdego prowadzenia biznesu. Pozwala firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłych inwestycji i wydatków. Tworzenie prognozy finansowej, jest złożonym procesem, ale dzięki wsparciu specjalistów i odpowiednich narzędzi, możliwe jest zaplanowanie nad kosztami i przychodami w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Czytaj więcej >>
projekt badawczy

Audyt projektów B+R – dla kogo jest dedykowany?

Audyt projektów badawczo-rozwojowych (B+R) jest niezwykle istotnym narzędziem dla firm, które chcą zweryfikować swoją zdolność do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Celem takiego badania jest ocena potencjału innowacyjności produktowej i procesowej w organizacji.

Czytaj więcej >>
procedury

Jak przebiega implementacja biblioteki procedur?

Z czasem, gdy firma się rozwija,  zachodzi potrzeba standaryzacji sposobu działania, aby nie tracić czasu na tłumaczenie po kilka razy tej samej czynności oraz aby doprowadzić do minimalizacji powstawania wyjątków, które zawsze najwięcej kosztują czasu i energii.  Procedury pozwalają uchwycić najważniejsze kroki, jakie dokumenty są konieczne, jakie dokumenty powstają, jakie punkty decyzyjne występują. Natomiast instrukcja jest szczegółowym opisem jak daną procedurę lub wręcz pojedynczą czynność w ramach procedury wykonać np.: w systemie informatycznym, jak przygotować dany dokument, jak go sprawdzić, etc.

Czytaj więcej >>

Oświadczenie ws przetargu dla CPK

OŚWIADCZENIE

         W związku z wpisem p. Marcina Horały, jaki został dokonany na platformie „X” w dniu 02.03.2024 o godz. 11:04, informuję, że spółka Nova Praxis wygrała przetarg na realizację usługi „Audyt dotychczasowej działalności Spółki CPK w obszarze kadrowym. Benchmark poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia, nr postępowania: FZA.2512.3.2024/SM/5” spełniając wszystkie wymagania ujęte w postępowaniu ofertowym, co zostało wskazane w uzasadnieniu wyboru naszej oferty w dniu 29.02.2024r. „(…)Wybrany Wykonawca wykazał się doświadczeniem zdobytym od 2018 r. w realizacji usług wymaganych w warunku udziału w postępowaniu, o wartościach znacznie przekraczających wymaganą kwotę minimalną, realizowanych dla renomowanych podmiotów publicznych i prywatnych, w tym należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Wraz z ofertą przedłożone zostały niewymagane przez Zamawiającego referencje, potwierdzające należytą realizację tychże usług.

W ofercie wskazano, ponad wymagania stawiane w warunku udziału w postępowaniu,

ośmioosobowy zespół ekspertów, w tym trzech Ekspertów kluczowych, z których każdy posiada

doświadczenie w pięciu usługach realizowanych na rzecz renomowanych podmiotów w ciągu

ostatnich pięciu lat.

Wobec wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia. (…)”

Podpis „Casyno on-line będzie audytować CPK?”  oraz  komentarz „Gang Olsena audytuje” – komedia roku” godzi w dobre imię spółki Nova Praxis.  Spółka funkcjonuje od blisko 11 lat i realizowana znacznie większe projekty niż ten dla CPK. Nie mamy nic wspólnego z żadnym kasynem. W związku z tym wpis p. Horały na platformie „X” jest absolutnie nie zasadny. Jednocześnie informujemy, że na krótko przed publikacją wpisu dokonano włamania na naszą stronę www.novapraxis.pl.

Zamawiający dokonał unieważnienia przetargu „Audyt dotychczasowej działalności Spółki CPK w obszarze kadrowym. Benchmark poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia, nr postępowania: FZA.2512.3.2024/SM/5” w oparciu o Rozdział XIV ust. 1 Ogłoszenia bez podania przyczyny. 

Konrad Bajor

Prezes Zarządu

Czytaj więcej >>
robotyzacja

Jak przebiega przygotowanie procesów do robotyzacji?

Pierwszym krokiem w przygotowaniu procesów do robotyzacji w firmie jest wybór tych, które są najlepszymi kandydatami do automatyzacji. RPA może być wprowadzane w różnych obszarach działalności – ważne jest jednak, aby dokonać trafnej oceny kosztów i korzyści wynikających z ewentualnej automatyzacji. W tym celu firmy stosują różne narzędzia pomiaru, takie jak aplikacje mobilne, stacje raportowe czy aplikacje WWW.

Czytaj więcej >>

Certyfikacja audytów MSUES

Nova Praxis 16.10.2023 została włączona w listę firm mogących audytować firmy szkoleniowe i doradcze pod kątem zgodności ze standardem MSUES. Standard ten pozwala uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych (tzw. BUR) dla firm szkoleniowych oraz doradczych. Od stycznia 2024 certyfikat MSUES lub SUS 2.0 będzie obligatoryjny do tego aby móc oferować usługi szkoleniowe lub doradcze w ramach Bazy Usług Szkoleniowych.

Zespół audytowy to doświadczeni audytorzy, realizujący wcześniej audyty usług rozwojowych dla PARP w latach (2018-2023).

Dowiedz się więcej: Certyfikacja audytów MSUES
raport końcowy
Czytaj więcej >>
raport końcowy

Jakie informacje zawiera profesjonalny raport końcowy?

Niezależnie od wielkości i branży prowadzonej działalności gospodarczej, przeprowadzenie audytu funkcjonowania firmy jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu. Właściwie przygotowany raport końcowy po audycie umożliwia dokładną analizę wyników oraz efektywną implementację poprawek.

Czytaj więcej >>
szkolenie

Zarządzanie kompetencjami – na czym polega i jakie daje korzyści?

Zarządzanie kompetencjami to proces identyfikacji, analizy, rozwijania i wykorzystania umiejętności oraz wiedzy pracowników w celu osiągnięcia celów strategicznych organizacji. W praktyce oznacza to określenie, jakie kompetencje są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, a następnie dostosowanie struktury personalnej firmy do tych wymagań poprzez rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników.

Czytaj więcej >>
wsparcie systemowe

Przykładowe efekty skorzystania ze wsparcia w wyborze systemów informatycznych

Prowadzenie firmy, szczególnie takiej, która zatrudnia dużą liczbę pracowników lub działa w dynamicznie rozwijającej się branży, jest bardzo wymagającym zadaniem. Kluczem do sukcesu jest działanie na wielu polach jednocześnie. Ale czy jest to możliwe? Oczywiście! Konieczna jest jednak dobra organizacja i wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych. Jednak jak je wybrać? I dlaczego warto w tym zakresie skorzystać z profesjonalnego wsparcia? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej >>
ojciec i syn

Ruszył ostatni nabór do projektu „Sukcesja”

Od 2021 r. Nova Praxis zrealizowała ponad 50 strategii sukcesji. Były to głównie firmy z sektora MŚP z branż: budownictwo, usługi, handel, produkcja, piekarnictwo, warsztaty samochodowe, marketing, IT, restauracje, pielęgnacja zieleni i wiele innych. Za każdym razem była to wielka szansa dla tych firm rodzinnych aby opracować sensowną strategię sukcesji, opracować strategię rozwoju, usprawnić politykę finansową, zmieć model struktury organizacyjnej.

Od 1.05.2023 do 30.06.2023 rusza już ostatni nabór do programu, który Nova Praxis obsługuje przez ostatnie 2 lata. Nabór trwa tylko do 30.06.2023r.

Czytaj więcej >>