Przeglądanie postów w kategorii: Blog

Blog

grupa osób

Opracowanie procedur i instrukcji jako ważny element wdrażania zmian organizacyjnych

Procedury i instrukcje to jasno określone reguły albo zbiory przepisów dotyczące postępowania w jakiejś sprawie. Są one szczególnie potrzebne w przedsiębiorstwach. Bez nich praca przebiegałaby chaotycznie, a jej rezultaty nie zawsze byłyby satysfakcjonujące. Procedury i instrukcje mają kluczowe znacznie, jeżeli firma chce wdrożyć zmiany organizacyjne. Gruntowne zaplanowanie ich przebiegu, a następnie ich skrupulatne przeprowadzenie to gwarancja powodzenia, a w konsekwencji usprawnienia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej >>
digitalizacja

Rola digitalizacji w biznesie. Jak usprawnić obsługę dokumentów i dlaczego to takie ważne?

Digitalizacja w biznesie ma na celu zamianę wszystkich informacji analogowych w cyfrowe. Choć kojarzy się ona najczęściej tylko z OCR faktur, to jest to zaledwie jeden z jej elementów składowych. Sama digitalizacja obejmuje bowiem o wiele szerszy zakres procesów, począwszy od zamiany skanów umów w opisane dokumenty w repozytorium dokumentów (w opisie znajdują się m.in. takie informacje jak: data zawarcia umowy, data jej wykonania, kwota oraz czego dotyczy), a na przetwarzaniu i transformowaniu złożonych danych zawartych w mailach w uporządkowaną strukturę informacji kończąc.

Czytaj więcej >>

Zmieniamy się…

W trakcie trwającego właśnie VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oprócz stoiska oraz planowanego panelu, zaprezentowaliśmy również nasze nowe, odświeżone logo.

Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji na żywo oglądać nowego logotypu, prezentujemy je poniżej.

logo novapraxis

 

W ramach trwających w naszej organizacji zmian odświeżamy również naszą stronę internetową. Po to, aby jeszcze bardziej wpadała w oczy odbiorcą oraz mogli oni łatwiej odnaleźć interesujące ich treści.

Rozpoczęliśmy od strony głównej oraz zakładki poświęconej mapowaniu procesów.

doświadczenie     profesjonalizm

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania zaktualizowanych obszarów strony, a przede wszystkim do uważnego śledzenia dalszych zmian. 

Czytaj więcej >>
Polski Kongres Przedsiębiorczości 2021

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021

Nova Praxis jest partnerem VIII Polskiego Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021. 

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie

Nasz panel tematyczny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych MŚP” nawiązuje z jednej strony do firm rodzinnych, z drugiej strony do zmian jakie przechodzą lub będą przechodzić firmy w skutek zmian na rynku pracy, na rynku dostaw. etc. firmy na skutek pandemii.

W panelu wezmą udział przedstawiciele firm rodzinnych z różnych branż:

• Znaczenie innowacji produktowych i procesowych w rozwoju firm rodzinnych
• Zmiany organizacyjne i zmiany produktowe w firmach rodzinnych
• Digitalizacja – szansa czy przeszkoda – znaczenie oporu przed zmianą w firmach z dużym stażem
• RPA – czy pandemia przybliżyła nas do rozwiązań typu RPA – czyli gdzie i jak można użyć robotów w biurze?
• Nowoczesne i zwinne rozwiązania biznesowe dla firm MŚP

Zapraszamy również do naszego stoiska na konferencji.

 

Konrad Bajor

 

Prezes Zarządu 

Konrad Bajor

Czytaj więcej >>
CEO KBA

Prezes Nova Praxis z nagrodą Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu – Konrad Bajor został uhonorowany tytułem Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor w ramach programu Chairpreson Awards 2021 prowadzony przez prestiżowy miesięcznik CEO Monthly.

Chairpreson Awards 2021

Jak podają organizatorzy konkursu, nagroda symbolizuje ciężką pracę, poświęcenie i wysiłek, który p. Konrad Bajor włożył w wyzwania stojące przed globalną pandemią.

Chairpreson Awards 2021

 

Czytaj więcej >>
mapowanie procesu

Dlaczego robi się mapowanie procesu?

Mapowanie procesu polega na przedstawieniu rzeczywistych procesów zachodzących w konkretnym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w czytelnej i przejrzystej formie graficznej. Na przygotowanych podczas mapowania procesu diagramach wyraźnie widać, jak przebiega dany proces krok po kroku. Wykorzystując tę metodę, można zauważyć wszelkie niedoskonałości stosowanych metod oraz zidentyfikować sytuacje, gdy rzeczywiste działania pracowników odbiegają od przyjętych założeń. Dzięki takiej analizie można udoskonalić działanie firmy i skutecznie modelować procesy, aby były jak najbardziej efektywne i wydajne.

Czytaj więcej >>
zmęczenie

Dlaczego warto mierzyć czasochłonność zadań?

Czasochłonność poszczególnych czynności składających się na dany proces biznesowy w firmie jest również nazywana jego kalorycznością. Co jakiś czas warto wykonywać pomiar czasochłonności różnych zadań, aby móc zwiększyć efektywność oraz usprawnić działanie całego przedsiębiorstwa. To doskonały sposób na zwiększenie konkurencyjności rynkowej każdej firmy niezależnie od sektora jej działania.

Czytaj więcej >>
praca

Jak zoptymalizować procesy w organizacji metodą mapowania procesów?

Celem każdej firmy lub organizacji jest efektywne działanie, którego celem jest zaspakajanie potrzeb grupy klientów. Aby mogły być one odpowiednio zaspokajane, a firma przynosiła oczekiwane zyski, przeprowadzane muszą być sprawnie wszystkie procesy biznesowe. Nazwą tą określa się serię powiązanych ze sobą działań lub zadań, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu albo osiągnięcie określonego efektu. Niezwykle ważne jest więc, żeby wszystkie procesy biznesowe przebiegały sprawnie i z maksymalną wydajnością.

Czytaj więcej >>
praca w biurze

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy to proces, który jest niezbędny, aby móc zbudować odpowiedni system wynagrodzeń, premiowania, ale także skutecznego zarządzania pracownikami firmy. Przeprowadza się je, w celu ustalenia względnych wartości danych stanowisk pracy dla przedsiębiorstwa. Można dzięki niemu określić, które stanowiska są bardziej wartościowe, a które mniej i uporządkować ich hierarchię, identyfikując te, które odgrywają kluczową rolę w firmie. Znając wartość poszczególnych stanowisk, można stworzyć przejrzystą strukturę, w której każde z nich jest przyporządkowane do odpowiedniej kategorii zaszeregowania. To podstawa konieczna do stworzenia tabeli wynagrodzeń. Jednak korzyści z przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy są znacznie większe.

Czytaj więcej >>
analiza biznesowa

Jaki wpływ na analizę biznesową ma koncepcja Portera?

Michael E. Porter jest amerykańskim ekonomistą i profesorem. Piastuje stanowisko kierownika Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School. Uznaje się go za eksperta w zakresie strategii organizacji i konkurencyjności. Jest znany i ceniony na całym świecie za swoje publikacje i koncepcje, które są doskonałymi narzędziami wspierającymi przeprowadzanie skutecznych analiz biznesowych w firmach działających w różnych sektorach. W 1979 roku opracował koncepcję nazywaną od nazwiska jej twórcy – koncepcją pięciu sił Portera. Jego kolejną znaną teorią jest łańcuch wartości Portera, na którym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej >>