Rozliczanie czasu i zarządzanie projektami
 

Poprawa efektywności pracy

Optymalizacja kosztów backoffice (księgowość, kadry, administracja)

W wielu firmach pojawia się przekonanie, że koszty działów backoffice (księgowość, kadry, administracja) stale rosną i są nieproporcjonalnie większe niż u konkurencji.
Stosując naszą metodykę TAM można ograniczać koszty przy jednoczesnym wzroście efektywności. Poprzez system pomiaru i analizy czasu pracy jesteśmy w stanie dogłębnie zweryfikować na rzecz jakiego działu wykonywane są prace przez pracowników backoffice, kto je wykonuje, jaka jest struktura czasu pracy. Wynik pomiaru procesów pozwala wychwycić miejsca, w których praca jest nieefektywna lub dublowana.

Dowiedz się więcej o metodach optymalizacji kosztów backoffice …

Rejestracja, analiza  i rozliczanie czasu pracy

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do rejestracji czasu pracy (tzw. RCP czy timesheet). Wynik działania takich systemów pozwala jedynie na uzyskanie informacji o czasie wejścia i wyjścia pracownika z pracy. Z kolei systemy do monitorowania pracowników umożliwiają uzyskać informacje z jakich programów korzystał pracownik w czasie pracy.
Nasze rozwiązanie – system  Pomiaru i Analizy Czasu Pracy (PACZ) umożliwia wielowymiarową analizę czasu pracy (3D Time). Analizujemy nie tylko co pracownik robił i dla kogo, ale również czego nie robił, co robił niepotrzebnie.

Dowiedz się więcej jak osiągnąc dodatkowe korzyści ekonimiczne z pomiaru i analizy czasu  …

Jak Dyrektor HR podnosi efektywność procesów w firmie 

Dyrektorzy HR w ostatnich latach coraz częściej otrzymują od kierownictwa firmy zadania, które mają na celu wzrost efektywności pracowników w firmie. Sam rozwój pracowników jest już niewystarczający aby osiągnąć przewagę konkurencyjną i sprostać narastających problemów z brakiem pracowników na rynku pracy. Równocześnie narastająca konkurencja wymusza na firmach podnoszenie efektywności poprzez lepszą organizację, sprawniej działające zasoby ludzkie.

Dowiedz się więcej o optymalizacji czasu w firmie …

Po wdrożeniu autorskiej metodyki „TAM”, kierownicy działów nabierają przekonania, że każda godzina pracy ich pracowników oraz pracowników z innych działów kosztuje. Zaczynają sami oszczędzać czas swój i współpracowników…
… a to dopiero początek korzyści …
 

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe w firmie

Aby usprawnić działanie firmy, musimy przede wszystkim zidentyfikować wszystkie realizowane w firmie procesy biznesowe i pomocnicze, przeanalizować ich przebieg, dokonać pomiaru czynności, określić początek i koniec obsługi każdego z nich. Słaba organizacja, dublowanie się czynności, ręczna obsługa zbyt dużej liczby wyjątków, „papierologia” stanowią źródło niepotrzebnych kosztów, które obniżają efektywność w firmie

Dowiedz się więcej o procesach w firmie… 

Pomiar procesów biznesowych

Ile realnie kosztuje w firmie obsługa sprzedaży, księgowość, administracja? Gdzie są wąskie gardła w procesach biznesowych? Kto pracuje najbardziej efektywnie, a kto ma problem z wydajnością i dlaczego? Wykorzystaj nasze rozwiązania, aby odpowiedzieć na te pytania.

Dowiedz się więcej o korzyściach z pomiaru procesów…

Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych pozwala zobrazować przepływ informacji między różnymi działami w firmie i ustalić, gdzie występują problemy komunikacyjne, wydajnościowe, przestoje, etc. Wynik przeprowadzonej analizy będzie stanowił punkt wyjścia do zwiększenia efektywności w przebiegu i zarządzaniu procesami biznesowymi.
Sprawdź jak realnie funkcjonują te elementy w Twojej firmie, ile czasu pracownicy poświęcają na obsługę biznesową, jak można zwiększyć efektywność pracowników, które działania wymagają pilnej optymalizacji, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów..

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do analizy procesów …

Optymalizacja procesów biznesowych

W działach backoffice spotykamy się z zarządzaniem poprzez ustalenie wewnętrznych regulacji i procedur. „Ziemią niczyją” stają się te miejsca pomiędzy działami, w których czynności działów zamiast się zazębiać, powielają się. Zdarza się, że pracownicy działów wykonują te same operacje nie wiedząc o wzajemnych zależnościach. Nasze podejście do optymalizacji umożliwi precyzyjne wskazanie takich newralgicznych punktów.
Skupiając się na czynnościach, które najbardziej angażują pracowników, można bardzo szybko osiągnąć wzrost efektywności i uproszczenie procesów.

Dowiedz się więcej o skutecznej optymalizacji procesów …

Zarządzanie procesami

Jednym z istotnych elementów zarządzania procesami jest analiza skuteczności wprowadzonych zmian poprzez: analizę czasu obsługi, weryfikację zakładanych wskaźników ekonomicznych, analizę wskaźników jakościowych. Elementem mającym duży wpływ na sposób obsługi procesów jest wyznaczenie celów dla kierownictwa firmy skorelowanych z wprowadzanymi zmianami w procesach.
Zarządzanie procesami jest tak samo ważne jako analiza.

Dowiedz się więcej o metodach zarządzania procesami…

Często wyobrażenia menadżerów na temat kosztu realizacji powtarzalnych procesów, zadań i czynności mocno mijają się z rzeczywistością.
Tylko realny pomiar procesów pozwala zweryfikować rzeczywiste miejsca wymagające poprawy
Efekty rozliczenia czasu pracy
Metodyka „Total Activities Management”, umożliwia uzyskanie rzeczywistego obrazu procesów bez kosztownego i długotrwałego wdrażania rozwiązań BPM / Workflow.
 

Rozwój biznesu

Kreowanie oferty firmy

W przeciwieństwie do typowych agencji interaktywnych, naszą uwagę koncentrujemy najpierw na „wnętrzu firmy” – skupiamy się na budowaniu struktury produktów. Akcentujemy te, które mogą dać firmie największe korzyści ekonomiczne. Pomagamy stworzyć spójny wizerunek firmy od szablonu dokumentu word, poprzez prezentację, po broszury handlowe i stronę WWW.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc zwiększyć atrakcyjność twojej oferty …

Zarządzanie przez cele (MBO)

Jeśli w firmie jest brak „pro-klienckiego nastawienia”, a projekty wewnętrzne trwają w nieskończoność, doskonałym rozwiązaniem może stać się wdrożenie systemu Zarządzania przez cele (MBO). Naszą propozycję cechuje pragmatyczne podejście wsparte wygodnym narzędziem informatycznym. Nie tylko szkolimy z teorii, pomagamy mądrze określić „życiowe” cele.

Dowiedz się jak skutecznie ustalić cele w Twojej firmie …

Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje unijne na lata 2014-2020 oferujemy wsparcie zarówno przy projektach badawczo rozwojowych, projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

To ogromna szansa dla firm z sektora MSP aby pozyskać fundusze na rozwój firmy w kraju i za granicą.

Dowiedz się więcej o datacjach na rozwój twojej firmy …

Ofertowanie pracy i zarządzania
Uporządkowanie oferty krokiem startowym do działań marketingowych
W momencie wdrażania systemu MBO, pracownicy często twierdzą , że nowy system niczego nie zmieni – bo są wystarczająco zmotywowani. Rok po wdrożeniu okazuje się, że osiągają oni więcej niż dotychczas!
Wiemy, że Państwa firma wie jakich zmian potrzebuje i jak je zrealizować. Jednak, z racji na rozwój firmy brak Państwu na to czasu i silnego wsparcia specjalistów. Dlatego, warto zmiany przeprowadzać z nami
 

Efektywna realizacja projektów

Doskonalenie struktur zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zasad i metod postępowania, które trzeba umiejętnie wdrożyć, aby przyniosły wymierne korzyści. Wdrożymy metodykę zarządzania projektami „skrojoną na miarę” potrzeb Państwa firmy. Zidentyfikujemy procesy w państwa firmie, ustalimy, które miejsca działalności firmy są zorganizowane projektowo. Dobierzemy odpowiednie narzędzia i wzorce dokumentów bazując na elementach popularnych metodyk takich jak PRINCE2, PMI/PMBOK, SCRUM.

Dowiedz się więcej o korzyściach z wdrożenia systemu zarządzania projektami w firmie …

Zarządzanie portfolio projektów

Metodyki zarządzania projektami koncentrują się na pojedynczym projekcie. My, specjalizujemy się w rozwiązaniach wspierających nadzorowanie i kontrolowanie portfela projektów (portfolio projektów). Jest to rozwiązanie, które sprawdza się wszędzie tam, gdzie równocześnie wykonywanych jest 101 i więcej projektów.
Nie sztuką jest wiedzieć dużo o wybranych projektach. Sztuką jest znać istotne informacje o wszystkich!

Dowiedz się więcej o korzyściach z wdrożenia zarządzania porftolio przy dużej liczbie projektów…

Monitorowanie projektów

Monitorowanie projektów jest uzupełnieniem naszego rozwiązania zarządzania portfolio projektów. W ramach naszego rozwiązania skupiamy się na „scoringu” projektów poprzez określanie kluczowych wskaźników projektowych. Monitorowanie prowadzone jest przez stanowiska asystenckie. Tylko projekty mające niepokojące wskaźniki poddawane są indywidualnej ocenie menadżerów – menadżerowie oszczędzają czas!

Dowiedz się więcej ile zyskasz dzięki monitorowaniu projetów…

Jak działa biuro projektów w zarządzaniu

Wdrożenie „Biura projektów” natychmiastowo porządkuje „niekontrolowane zlecenia” z działów biznesowych do liniowych pracowników działu realizacji

 

O nas

Naszą misją jest dostarczanie firmom wsparcia w zakresie wdrażania nowoczesnych metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw.
Efektywnie korzystamy z narzędzi informatycznych i Internetu, które są źródłem największych oszczędności i przewagi konkurencyjnej.
Członkowie naszego zespołu mają praktyczne biznesowe doświadczenie w pełnieniu wysokich stanowisk menadżerskich.

Dowiedz się więcej o nas...

Model zarządzania projektami
Doskonalimy funkcjonowanie firmy. Proponujemy rozwiązania nowoczesne, „lekkie”, pragmatyczne, bez nadmiaru teorii – same konkrety.
image4168