optymalizacja procesów biznesowych

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Nasza oferta obejmuje usługi doradcze zgrupowane w 4 głównych kategoriach:

 • Usługi związane z zarządzaniem procesami biznesowymi i ich optymalizację
 • Usługi poprawiające ład organizacyjny firm, poprawiające standardy wewnętrznego funkcjonowania
 • Usługi ukierunkowane na wsparcie firm w rozwoju prowadzonego przez nie biznesu
 • Sukcesja firm rodzinnych

Pomimo, iż nie ma dwóch takich samych firm i projektów, nasza oferta doradcza bazuje na wypracowanym na bazie naszego doświadczenia katalogu standardowych usług. Wszystko po to, by jakość realizacji usługi była bliska standardom jakich oczekuje się od produktów seryjnych…

mapa procesów

Platforma do zakupu produktów i usług doradczych
DIGITAL ADVICE SHOP

 

Platforma DAS to  miejsce gdzie możesz zakupić on-line pojedyncze mapy procesów biznesowych, szablony dokumentów, licencje systemu do modelowania procesów, narzędzie do analizy finansowej, aplikacje oparte na platformie File Maker. Platforma DAS daje również dostęp do instruktaży on-line.
 
Małe i średnie firmy zyskują narzędzie wspierające reorganizację i zmiany w firmie w oparciu o gotowe mapy procesów. 5 Kroków pozwala samodzielnie rozpocząć proces zmian w firmie, który przyniesie oczekiwane rezultaty.
Po zidentyfikowaniu obszaru, który firma chce usprawnić wystarczy wybrać jeden z gotowych procesów lub zamówić dedykowany dla swojej firmy, a my stworzymy dedykowany proces AS IS lub TO BE specjalnie dla Ciebie.
Gotowe procedury pozwalają łatwiej i szybciej wdrażać zmiany w firmie.
 
Skorzystaj z promocji jakie przygotowaliśmy dla naszych klientów:
 
Usprawnienie firmy

Usługi z zakresu „wsparcie POST COVID-19”

W okresie obecnego kryzysu wywołanego skutkami epidemi COVID-19, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, przygotowaliśmy pakiet usług dostarczających rozwiązania problemów związanych z koniecznością przeprowadzenia szybkich i koniecznych zmian w sprzedawanych produktach, sposobie dostarczania usług i produktów, reorganizacji pracy w firmie .
Usługi te wspierają firmy w zakresie rozwiązywania problemów z komunikacją, pracą zdalną, organizacją danych, szybkiej reakcji na zmiany zakresów zadań
czy koniecznych działań prawnych lub finansowych związanych z wpływem kryzysu na biznes.
Cechą charakterystyczną tych usług jest kompaktowa forma. Zakładamy, że pierwsze efekty pojawią się już po 3-4 tygodni od zakończenia audytu. Większość zadań realizowanych w ramach tych usług jest możliwa
do wykonania zdalnie, zwłaszcza szkolenia i konsultacje on-line. Proponowane działania w ramach tych usług gwarantują szybki zwrot z inwestycji, a ich metody wdrożenia zapewniają skuteczne wdrożenie zmiany.  

Usługi z zakresu „Procesy Biznesowe”

Analiza, pomiar i optymalizacja procesów biznesowych 

Usługa adresowana jest dla firm, które potrzebują usprawnić swoje procesy – ograniczyć koszty, skrócić czas, albo obsłużyć większą ilość zadań tymi samymi zasobami. Kluczowym elementem, który poprawiamy jest czas pracy pracowników. Procesy zostają skrócone, dzięki czemu tą samą ilość pracy można wykonać mniejszą ilością osób. Usługa obejmuje analizę procesów, identyfikację problemów, przygotowanie rekomendacji i wsparcie w ich wdrożeniu. Co istotne, w ramach usługi wykonujemy pomiar procesów, dostarczający liczbowych danych o faktycznych kosztach procesów i skali problemów

Szybka optymalizacja procesów

Usługa ma na celu postawienie diagnozy, które zadania i czynności pracowników są najkosztowniejsze (wymagają najwięcej czasu). W ramach usługi przeprowadzamy badanie diagnostyczne, które pozwoli w szybki sposób wskazać miejsca wymagające optymalizacji i gdzie firma naszybciej zaoszczędzi na zmianach. Dla wybranych obszarów biznesowych dokonywana jest pogłębiona analiza procesów, która ma na celu opracowanie szczegółowej mapy procesów tylko dla tych obszarów, które muszą być zoptymalizowane w pierwszej kolejności. 

Mapowanie procesów pod wdrożenie systemu

Usługa adresowana jest do firm które postanowiły wdrożyć nowy przekrojowy system informatyczny i chcą przygotować bazę pod wdrożenie takiego systemu. Przykładowo, mapowanie procesów należy wykonać w przypadku wdrażania systemów klasy: ERP, Workflow, System obiegu dokumentów, CRM. W ramach usługi analizowane są obecne procesy, a następnie projektowane są procesy „TO BE”, w których w sposób optymalny umiejscawiany jest planowany system. Tworzony jest także szczegółowy spis wymagań dla systemu.

Mapowanie procesów „AS IS”

Usługa adresowana jest do firm, które chcą uzyskać pełną świadomość na temat sposobu obecnego funkcjonowania. Ma zastosowanie np. w razie zakupu innej firmy, porównania działania oddziałów firmy lub przy poszukiwaniu przyczyn błędów lub niskiej jakości obsługi klienta. W ramach usługi szczegółowo analizujemy działanie firmy na bazie osobistego wywiadu, a w efekcie przygotowujemy mapy procesów „AS IS” wraz z wskazaniem listy problemów.

Optymalizacja procesu metodami Lean

Usługa ta jest uproszczoną alternatywą dla pełnego projektu Analizy, pomiaru i optymalizacji procesów. O ile w pełnym projekcie optymalizacja dotyczy przekrojowo wielu procesów, analizuje pełne spektrum problemów i trwa kilka miesięcy, optymalizacja procesów metodami lean management skupia się na łatwych do wdrożenia usprawnieniach i daje się przeprowadzić w czasie poniżej 1 miesiąca. Nasza usługa pozwala szybko nazwać problemy, skomunikować ze sobą pracowników różnych działów i we wspólnym gronie ustalić szybkie działania usprawniające. Usługa daje efekty zarówno w formie ograniczenia kosztów, skrócenia czasujak i poprawy jakości oraz satysfakcji klienta (także wewnętrznego).

Przygotowanie procesów do robotyzacji (RPA)

Usługa jest wariantem usługi optymalizacji procesów biznesowych, w którym z góry wiadomo, że poprawie ma ulec efektywność kosztów pracy, a metodą ma być robotyzacja procesów. Robot może zastąpić pracownika w wysyłaniu maili, wprowadzaniu faktur do systemu finansowego, przenoszeniu danych między systemami. Prowadzony w ramach usługi pomiar procesów pozwala precyzyjnie wskazać miejsca do robotyzacji, by niepotrzebnie nie mnożyć inwestycji w automatyzację. Dzięki równolegle prowadzonej szczegółowej analizie – klient poznaje wszelkie pułapki na które za chwilę może natrafić automat –  pomagamy z góry ustalić „co wtedy”. Finalnie klient otrzymuje zestaw dokumentacji dostosowanej stricte do potrzeb implementacji robotów.

Sukcesja firm rodzinnych

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu nie jest jednak łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji przez sukcesora.

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” ukierunkowany jest na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora jak i sukcesora

 

mbo zarządzanie przez cele

Usługi z zakresu „Organizacja firm”

Poprawa komunikacji w firmie 

Usługa dla firm, które szukają kompleksowego wsparcia związanego z poprawą komunikacji wewnątrz firmy w dobie kryzysu wywołanego przez COVID-19 komunikacja między pracownikami pozostającymi w kwarantannie staje się krytyczna do tego aby firma funkcjonowała w przyzwoitym tempie. Nie jesteśmy w stanie w trybie Home Office pracować tak wydajni jak na codzień, ale mimo to trzeba maksymalnie usprawnić komunikację między ludźmi. Zakres wsparcia obejmuje działania związane z budową struktur ról w firmie, wdrożeniem efektywnych narzędzi do komunikacji, budowy procedur wraz z ich wdrożeniem, tj. przeszkoleniem ludzi jak korzystać z tych procedur, jak poruszać się po bazie wiedzy, jak używać narzędzi do komunikacji, etc.

Modelowanie struktury organizacyjnej

Usługa adresowana do firm, mających problemy z przerośniętą strukturą. Realizacja prostej sprawy wymaga przejścia decyzji przez kilka działów lub zespołów, co wydłuża czas i mnoży koszty, co w dobie kryzysu COVID-19 jest już problemem krytycznym. W takiej firmie często też występuje bardzo rozdrobniona siatka stanowisk, która utrudnia komunikację i  sprawne zarządzanie firma. Adresatem usługi są też firmy doświadczające dynamicznego wzrostu – pojawia się potrzeba budowy struktur, podziału odpowiedzialności, wyznaczenia zakresu zadań między pracownikami i działami. Nasza usługa polega na dobraniu struktury optymalnie do prowadzonej działalności.  Analizujemy procesy, mierzymy je, optymalizujemy. Na koniec proponujemy strukturę uzasadniając ją wyliczeniami z liczbowego pomiaru procesów. Tworzymy karty działów i stanowisk.

Przygotowanie Biblioteki procedur

Usługa adresowana jest dla firm, które stawiają na ład organizacyjny i powtarzalność swoich procesów. Korzyści z wdrożenia odczują głównie firmy rozproszone lokalizacyjne, w których trudne jest utrzymanie jednolitego standardu pracy. Innym przykładem są firmy mające dużą rotację – nowi pracownicy powinni mieć spisane instrukcje by nie popełniać błędów. Procedury to remedium dla firm chcących się skalować – budowa biblioteki procedur w analogii do księgi franczyzy pozwala tworzyć kolejne oddziały i łatwo „wpinać je” w istniejący organizm. W ramach usługi, zanim stworzymy dokumenty, szczegółowo poznajemy firmę i mapujemy procesy, równocześnie je uspójniając. W ramach usługi tworzymy dokumenty, wśród których obok procedur są też wzorce, checklisty itp. O „lekkość dokumentów” dba autorska metodyka Agile Procedure Library. Całość dostarczamy wraz z systemem WWW i szkoleniami.

Wdrożenie Bazy Wiedzy

Usługa adresowana do firm, które potrzebują uporządkowania dużej ilości informacji dla swoich klientów oraz dla pracowników firmy. Informacje muszą być prezentowane kontekstowo, przejrzyście, dawać możliwość wyszukiwania. W dodatku wiedza musi być stale rozwijana i aktualizowana. Mogą to być informacje dotyczące oferty handlowej, jak również szczegółowe dokumenty inżynieryjne stanowiące know how firmy. Odbiorcami rozwiązań są biuro obsługi klienta, dział sprzedaży, ale też biura projektowe i działy eksperckie. W ramach usługi kompleksowo wdrażamy Bazy wiedzy, uprzednio analizując dostępne zasoby informacji, projektując architekturę informacji, politykę dostępu do wiedzy. W ramach wdrożenia katalogujemy dostępną wiedzę i umieszczamy w systemie.

Usługi szkoleniowe

Obok szkoleń które stanowią składowe usług doradczych, udostępniamy bogatą ofertę szkoleń uzupełniających. Szkolenia przygotowaliśmy w obszarach, których dotyczy nasze doradztwo. Szkolenia realizujemy w formie usług zamkniętych, w siedzibie klienta i po dostosowaniu do indywidualnych priorytetów klienta. O indywidualnym charakterze naszego podejścia świadczy to, że elementem usługi szkoleniowej jest indywidualny coaching wykonywany w siedzibie klienta, w odstępie kilkunastu dni od szkolenia. Dzięki niemu, pomagamy utrwalić wiedzę szkoleniową omawiając rzeczywiste problemy „przy biurach” uczestników wcześniejszego szkolenia.

Przykłady osiąganych optymalizacji procesów

Poniżej przykłady skali oszczędności wynikających z proponowanych przez nas optymalizacji w dotychczasowych projektach mających na celu ograniczenie kosztów pracy:

mapowanie procesów

Case study: Poprawy skuteczności sprzedaży

Kontekst:

Firma produkcyjna. Branża około-budowlana, biznes silnie sezonowy  – w miesiącach zimowych przychody osiągają poziom poniżej 1/2 przychodów z najlepszych miesięcy. Handlowcy w zimie nie osiągają premii – daleko im do targetu. Za daleko, by był sens próbować…

Rozwiązanie:

Wypracowaliśmy ścieżki sprzedaży – zakładające aktywne kontakty do Klienta. Zmieniliśmy system  premiowego handlowców – poziom celów na pierwsze 3 miesiące roku został drastycznie obniżony. Kluczowe wyzwanie któremu podołaliśmy?… Przekonać Prezesa, że tak trzeba!

Efekty:

Wzrost poziomu sprzedaży o ~50% (rok do roku) w każdym z 3 kolejnych miesięcy roku! Odpowiednio urealniony target zmienił nastawienie handlowców i aktywował do działania.

mapa procesów przedsiębiorstwa

Nasze doświadczenie w liczbach

 • Zrealizowaliśmy prawie 120 projektów doradczych
 • Pracowaliśmy dla ponad 70 klientów
 • Przeanalizowaliśmy około 700 procesów
 • Przeprowadziliśmy badania prawie 1 miliona godzin pracy
 • Przebadaliśmy prawie 500 różnych stanowisk pracy
 • Napisaliśmy prawie 500 procedur, instrukcji i wytycznych
 • Stworzyliśmy ponad 130 kart stanowiskowych
mapa procesów przedsiębiorstwa

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych usługach i ciekawych artykułach w naszym Blogu.

 

loader