Skuteczna organizacja firm

„Skuteczna organizacja firm” – na tym się skupiamy. Realizujemy usługi związane ze wszystkim co kojarzy się ze skuteczną zmianą w firmie.  Oferujemy szereg usług poczynając od audytów, analiz procesów, pomiaru procesów, poprzez planowanie zmian a kończąc na usługach związanych z wdrażaniem zmian  w podziale na następujące kategorie:

 • Usługi związane z identyfikacją miejsc do ZMIAN:
  • Audyt funkcjonowania firm
  • Mapowanie procesów AS -IS
  • Pomiar procesów
  • Badanie efektywności personelu 
 • Usługi związane z planowaniem ZMIAN w organizacji:
  • Opracowanie rekomendacji zmian
  • Mapowanie procesów TO-BE
  • Opracowanie strategii rozwoju dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opracowanie strategii zmian produktów i usług
  • Opracowanie wymagań funkcjonalnych pod rozwiązania informatyczne
 • Usługi związane z wdrażaniem zmian w organizacji
  • System procedur i instrukcji
  • System MBO
  • Wdrażanie zmian organizacyjnych i produktowych
  • Wsparcie we wdrażaniu systemów informatycznych typu: ERP, CRM, BI, WorkFlow
  • Implementacja ulgi B+R dla wdrażanych innowacji produktowych i procesowych
 • Sukcesja firm rodzinnych
  • Opracowanie strategii sukcesji
  • Wsparcie prawne
  • Przekształcenia firm
  • Wsparcie ekspertów ds. finansów
  • Wsparcie ekspertów ds. zmian organizacyjnych 

 

mapa procesów

Usługi z zakresu „Procesy biznesowe”

Audyt funkcjonowania firm

Usługa adresowana jest do firm, które chcą uzyskać pełną świadomość na temat sposobu obecnego funkcjonowania. W ramach usługi szczegółowo analizujemy działanie firmy na bazie przeprowadzonego audytu badając takie obszary działania jak: diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa, diagnoza kluczowych problemów z jakimi boryka się firma, Zdefiniowanie kluczowych potrzeb 

Mapowanie procesów „AS IS”

Usługa adresowana jest do firm, które chcą uzyskać pełną świadomość na temat sposobu obecnego funkcjonowania. Ma zastosowanie np. w razie zakupu innej firmy, porównania działania oddziałów firmy lub przy poszukiwaniu przyczyn błędów lub niskiej jakości obsługi klienta. W ramach usługi szczegółowo analizujemy działanie firmy na bazie przeprowadzonej serii spotkań analitycznych wywiadu, a w efekcie przygotowujemy mapy procesów „AS IS” wraz z wskazaniem listy problemów.

Pomiar i optymalizacja procesów biznesowych 

Usługa adresowana jest dla firm, które potrzebują usprawnić swoje procesy – ograniczyć koszty, skrócić czas, albo obsłużyć większą ilość zadań tymi samymi zasobami. Kluczowym elementem, który poprawiamy jest czas pracy pracowników. Procesy zostają skrócone, dzięki czemu tą samą ilość pracy można wykonać mniejszą ilością osób. Usługa obejmuje analizę procesów, identyfikację problemów, przygotowanie rekomendacji i wsparcie w ich wdrożeniu. Co istotne, w ramach usługi wykonujemy pomiar procesów, dostarczający liczbowych danych.

Wdrażanie zmian w firmie

Mapowanie procesów TO BE pod wdrożenie systemów

Usługa adresowana jest do firm które planują wdrożyć nowy system informatyczny i chcą przygotować zabezpieczyć cały proces wyboru i wdrożenia systemów klasy: ERP, Workflow, System obiegu dokumentów, CRM. W ramach usługi analizowane są obecne procesy, a następnie projektowane są procesy „TO BE”, w których w sposób optymalny cenowo umiejscawiane jest miejsce system. 

Projektowanie robotów procesowych (RPA)

Usługa polega na wyodrębnieniu wybranych czynności procesowych do realizacji przez roboty RPA. Robot może zastąpić pracownika w wysyłaniu maili, wprowadzaniu faktur do systemu, przenoszeniu danych między systemami (tam gdzie nie jest możliwa integracja między systemami). W ramach usługi „Analiza i pomiar procesów” możemy precyzyjnie określić, które roboty zwrócą się w czasie krótszym niż 3 miesiące – taki jest bowiem cel biznesowy wdrażania robotów RPA.

Obok szkoleń które stanowią składowe usług doradczych, udostępniamy bogatą ofertę szkoleń uzupełniających. Szkolenia przygotowaliśmy w obszarach, których dotyczy nasze doradztwo. Szkolenia realizujemy w formie usług zamkniętych, w siedzibie klienta i po dostosowaniu do indywidualnych priorytetów klienta. 

Narzędzia z zakresu „Poprawa organizacja firmy”

System Biblioteki procedur

Usługa adresowana jest dla firm, które stawiają na ład organizacyjny i powtarzalność swoich procesów. Korzyści z wdrożenia odczują głównie firmy rozproszone lokalizacyjne, w których trudne jest utrzymanie jednolitego standardu pracy. Innym przykładem są firmy mające dużą rotację – nowi pracownicy powinni mieć spisane instrukcje by nie popełniać błędów. Procedury to remedium dla firm chcących się skalować – budowa biblioteki procedur w analogii do księgi franczyzy pozwala tworzyć kolejne oddziały i łatwo „wpinać je” w istniejący organizm. W ramach usługi, zanim stworzymy dokumenty, szczegółowo poznajemy firmę i mapujemy procesy, równocześnie je uspójniając. W ramach usługi tworzymy dokumenty, wśród których obok procedur są też wzorce, checklisty itp. O „lekkość dokumentów” dba autorska metodyka Agile Procedure Library. Całość dostarczamy wraz z systemem WWW i szkoleniami.

System wartościowania stanowisk pracy

Rozwiązanie adresowane do firm, mających problemy z przerośniętą strukturą. Nasza usługa polega na wartościowaniu stanowisk w całej struktury organizacyjnej i dobraniu modelu wynagrodzeń adekwatnie do wartości danego stanowiska dla firmy a nie w odniesieniu do jego nazwy.  Na koniec proponujemy strukturę uzasadniając ją wyliczeniami naszego autorskiego systemu do wartościowania stanowisk. 

Digitalizacja w biurze

Usługa adresowana do firm, które szukają uporządkowania znaczącej ilości dokumentów, które są procesowane w firmie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Usługa digitalizacji ma na celu eliminację wykorzystywanych wersji papierowych dokumentów w obiegu firmowym tak szybko jak to możliwe, usprawniając cały obieg informacji oraz dokumentów wewnątrz firmy. Jednak, aby to osiągnąć konieczne jest kompleksowe podejście do zagadnienia digitalizacji, uwzględniając identyfikację miejsc, gdzie tworzone są dokumenty, sposobu w jaki są procesowane i w jaki sposób można zautomatyzować sam proces rejestracji dokumentów papierowych lub elektronicznych w firmie.

Sukcesja firm rodzinnych

mbo zarządzanie przez celeSukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu nie jest jednak łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania po każdej ze stron, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji przez sukcesora.

Nova Praxis jest operatorem projektu unijnego „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami”. Projekt jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych.

26.05.2021 odbyła się I Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych organizowana przez Nova Praxis, która poświęcona była zagadnieniom prawnym, organizacyjnym oraz finansowym

Platforma do zakupu produktów i usług doradczych
store.novapraxis.pl

Platforma usług doradczych store.novapraxis.pl to  miejsce gdzie firmy mogą zakupić on-line gotowe wzorce map procesów biznesowych, szablony dokumentów, licencje systemu modelowania procesów, narzędzia do analizy finansowej, aplikacje biznesowe do zarządzania dokumentami, finansami, zamówieniami etc. oparte na platformie File Maker. 
 
Skorzystaj z rozwiązań jakie przygotowaliśmy dla naszych klientów:
Audyty dla organizacji

Nie możesz się zdecydować czy chcesz zainwestować w przejście na zarządzanie procesowe w swojej firmie – zamów u nas opracowanie dedykowanego procesu wraz z opisem aktorów, gotową dokumentacją oraz dostępem do opracowanej mapy procesów z poziomu repozytorium Visual Paradigm. 

Wybierz pełny pakiet procesów związanych z obsługą e-commerce (zamówienia towaru, obsługa zamówień od klientów, obsługa reklamacji, obsługa windykacji, obsługa e-płatności, logistyka przesyłek, obsługa magazynu)

Kompleksowe rozwiązanie do digitalizacji dokumentów i procesów w firmie zawierający konieczny sprzęt, licencje oraz szkolenia:

Aplikacje dla biznesu

Licencje oprogramowania Visual Paradigm do organizacji firmy w tym modelowania procesów:

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych usługach i ciekawych artykułach w naszym Blogu.

 

Wczytywanie