Problem Solving – narzędzie do rozwiązywanie problemów

Optymalizacja procesów biznesowych jest wyzwaniem, które wymaga znalezienia przyczyn pojawiających się problemów oraz ich skutecznego i szybkiego rozwiązania. Nie jest to takie łatwe, jak może się z pozoru wydawać. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych to częste przyczyny dodatkowych kłopotów, które pojawiają się na etapie poszukiwania i rozwiązywania problemów poszczególnych działów lub całej organizacji. Wyjaśniamy, na czym polega optymalizacja procesów biznesowych metodami Lean i dlaczego warto korzystać z narzędzia Problem Solving.

Problem w ujęciu filozofii Lean

Problemy związane są z każdą dziedziną naszego życia. Nie można ich uniknąć także w organizacji, co jest związane nie tylko z jej codziennym funkcjonowaniem, ale także strukturą uwzględniającą szereg przenikających się i wzajemnie uzupełniających swoje zadania działów. Rozwiązywanie problemów może polegać na działaniu doraźnym, czyli tzw. gaszeniu pojawiających się pożarów, co nie jest w pełni efektywne i często wiąże się z dodatkowymi kłopotami. W przypadku koncepcji Lean problemy są efektem dążenia do ciągłego doskonalenia. Co to oznacza? Filozofia Lean uwzględnia przede wszystkim standaryzację pracy, która pozwala wykryć ewentualne problemy, zanim staną się one przyczyną rzutujących na funkcjonowanie organizacji błędów.

Problem Solving jako skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów

Problem Solving jest narzędziem umożliwiającym skuteczne wykrycie oraz rozwiązanie problemów, poprzez znalezienie i eliminację ich przyczyny lub przyczyn. Nie ma organizacji idealnych, w których problem byłby jedynie pojęciem czysto teoretycznym. Problem Solving to zbiór usystematyzowanych i opisanych podejść do rozwiązywania problemów, które pozwalają uniknąć częstych błędów na każdym z etapów diagnozy oraz implementacji najlepszego rozwiązania. Narzędzie to gwarantuje więcej korzyści niż doraźne działanie, które ukierunkowane jest jedynie na redukcję pojawiających się błędów. Problem Solving jest skutecznym i jednocześnie możliwym do wykorzystania w większości organizacji sposobem eliminacji błędów, zanim spowodują one wystąpienie problemu. Dzięki przysłowiowemu podążaniu po nitce do kłębka możliwe jest znalezienie najlepszego z dostępnych rozwiązań, które nie tylko służy eliminacji błędów, ale także doskonali działanie organizacji i pozwala skutecznie zarządzać jakością. Specjalizujemy się w doskonaleniu funkcjonowania firm z różnych sektorów rynku. Oferujemy skuteczne rozwiązania, które służą optymalizacji procesów biznesowych i organizacji przedsiębiorstw. Zakres działania naszej firmy doradczej uwzględnia także usługi szkoleniowe, które pozwalają na ciągłe doskonalenie każdego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i przyczyniają się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku.