Zarządzanie informacją w firmie 

W skrócie

Dla kogo adresowana jest usługa

Odbiorcami usługi zarządzania informacją z wykorzystaniem platformy File Maker  są firmy, które mają problem z dużą ilością rejestrów, zbiorów danych, lokalnych plików Excel, które tworzą trudny do ogarnięcia zbiór danych w firmie. Często pliki Excel, które stanowią źródło danych dla najważniejszych osób w firmie są poza jakąkolwiek kontrolą. Wiele firm nie jest stanie określić nawet ile jest takich zbiorów danych w firmie, kto z nich korzysta regularnie, jak wygląda zarządzanie zmianą w przypadku zmiany struktury danych źródłowych, zmiany znaczenia danych, etc.

 

Na czym polega usługa

Zarządzanie informacją, stanowi rozszerzenie usługi Analizy i pomiaru procesów, w ramach której może pojawić się rekomendacja uspójnienia źródeł danych. Ale sam proces zarządzania informacją nie musi wymagać realizacji złożonego projektu Analizy i pomiaru procesów. Jeżeli firma odczuwa problem wielu niespójnych źródeł danych, a równocześnie szuka rozwiązania bardziej kompleksowego niż systemy BI, to Platforma File Maker może spełnić te oczekiwania.

Zarządzanie informacją, rozpoczynamy od zaprojektowania przepływu informacji w firmie oraz ustaleniu źródeł danych wyzsztkich używanych plików Excel, zdefiniowaniu dla nich słownika metadanych, a następnie scentralizowanie tych danych w jednym narzędziu, które pozwoli zarządzać wszystkimi informacjami w jednym miejscu.

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu

Krok 1.

Identyfikacja źródeł danych

Istotnym etapem całej usługi jest identyfikacja wszystkich źródeł danych zapewniających dane liczbowe dla naszych plików Excel. Każdy ze zdefiniowanych plików Excel stanowi potencjalne źródło danych, gdyż niezależnie od tego jakie są w nim zawarte dane to ktoś z tego pliku korzysta. Konstrukcja plików Excel sprawia, że często stosuje się zakładki z danymi oraz dane w formie tabel przestawnych. Z jednej strony jest to ogromne ułatwienie, z drugiej strony ten mechanizm niesie za sobą sporo niebezpieczeństw.  Warto tu jeszcze nadmienić, iż mechanizmy Excel pozwalają wprawdzie na pobieranie danych z zewnętrznych źródeł ale z uwagi na fakt iż nie ma nad tym żadnej kontroli, w praktyce mało kto z tego mechanizmu korzysta, dlatego najczęściej stosuje się mechanizm Copy&Paste. To jeden z mechanizmów, w którym dochodzi do niezgodności danych między źródłami danych. Drugi punkt potencjalnych niezgodności, to sama konstrukcja tabeli przestawnej, która wymaga za każdym razem odświeżenia danych – w konsekwencji powoduje, że po mimo iż patrzymy na te same dane możemy mieć na ekranie inne wyniki. Nie wiemy dlaczego Microsoft nie umie tego problemu rozwiązać od ponad 10 lat, ale tak jest. Trzecie punkt, w którym może dość do zakłamania danych to autofiltry. Niestety tu sama konstrukcja plików Excel nie pozwala zapamiętać ustawień auto filtrów. W zasadzie nie wiemy dlaczego nie ma możliwości sprawdzenia jedną opcją jakie są założone autofiltry i jakie mają wartości. JEst jeszcze sporo innych miejsc, gdzie może dojść do niespójności danych. W ramach kroku 1, skupiamy się identyfikacji źródeł danych, określeniu jakie dane są używane w raportach i zestawieniach, 

 

optymalizacja procesów biznesowych
mapa procesu firmy

Krok 2.

Projekt przepływu informacji

Szczegółowy obraz dotyczący przepływu informacji i sposobu ich wykorzystania budowany jest poprzez wywiady analityczne. Prowadzona jest uproszczona analiza procesów w której skupiamy  się na:

 • Przepływie informacji między stanowiskami / działami
 • Skąd brane są dane
 • Jaka jest ich struktura
 • Kto z nich korzysta
 • W jaki sposób możne te dane ujednolicić w organizacji

 

Z pozoru rozwiązaniem jest system raportowy, ale w wielu firmach jest to niewystarczające, dlatego że konieczne jest edytowanie danych a nie tylko ich podgląd w przetworzonej formie. Co więcej często chcemy te dane mieć pod ręką – w telefonie, na tablecie a nie tylko w dedykowanej aplikacji raportowej.

Często informacja to nie tylko dane liczbowe, ale również opis procesu, status jakiejś sprawy, etc. To wszystko sprawia, że konieczne jest zaprojektowanie kompleksowego rozwiązania do Zarządzania informacją w całej organizacji.

Krok 3.

Tworzenie miniaplikacji na platformie File Maker

Platforma File Maker umożliwia tworzenia własnych formularzy, a widok danych może być dopasowany do urządzenia, które służy do edycji danych lub do ich podglądu.

Zakres podstawowych funkcji File Maker obejmuje:

 • Widoków do edycji i przeglądu danych (formularz, formularz)
 • Raporty i wykresy porównawcze
 • Tworzenie widoków dedykowanych pod urządzenia mobilne, WWW, PC,
 • Złożone zapytania danych z
  • możliwość wykluczania zbiorów danych
  • możliwość łączenia zbiorów (2… 3 linie)
  • możliwość zapamiętania zapytań pod konkretną nazwą
 • Definiowanie złożonych struktur danych w oparciu o źródła wewnętrzne i zewnętrzne
 • Import danych z plików płaskich
 • Tworzenie dynamicznych słowników (look up na własnym polu, bez potrzeby tworzenia oddzielnych słowników)
 • Własny intuicyjny język skryptowy
Praca przy kompie

Krok 4.

Wdrożenie mini-aplikacji w organizacji

Wdrożenie zaprojektowanego system przepływu informacji wraz z stworzonymi mini-aplikacjami biznesowymi opartymi na platformie File Maker realizowane jest przez szereg działań takich jak:

 • Szkolenia i warsztaty
 • Przygotowanie środowiska do pracy
 • Migrację danych
 • Nadzorowane uruchomienie aplikacji
 • Wzmożony support techniczny

Produkty projektu

Klienci otrzymują zawsze jasno zdefiniowany zestaw produktów usługi. 

 • Lista źródeł danych
 • Raport z badania przepływu informacji  
 • Projekt aplikacji i struktury wiedzy
 • Środowisko File Maker (wdrożenie we współpracy z firmą technologiczną Praxi Software Sp z o.o.) wraz z wymaganymi licencjami
 • Materiały szkoleniowe

Kształt produktów i zakres opisywanych usług może różnić się w poszczególnych projektach – dokładny zakres projektu dobierany jest zawsze indywidualnie do potrzeb konkretnego Klienta i jest precyzyjnie opisywany w ofercie / umowie przed rozpoczęciem projektu.

mapowanie procesu

Uzyskiwane korzyści