Sukcesja firm rodzinnych

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

Usługa adresowana jest dla firm MŚP, które funkcjonują od kilkunastu a czasem od kilkudziesięciu lat na rynku. Po kilkunastu latach prowadzenia firmy, każdy z właścicieli zaczyna myśleć o tym kto go zastąpi. To bardzo złożony problem, który poruszamy na kilkunastu filmach na naszym kanale YT:

Trzeba zaznaczyć, iż sukcesja to proces, który może trwać miesiącami lub latami. Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie się do procesu sukcesji.

Na czym polega usługa

Usługa polega na realizacji 4 podstawowych kroków:

  1. Audyt dojrzałości organizacji
  2. Wycena przedsiębiorstwa 
  3. Opracowanie planu sukcesji/ strategii rozwoju 
  4. Plan przekształcenia

Przedstawione kroki obejmują kompleksową analizę obecnej sytuacji w jakiej znajduje się firma oraz kroki związane z opracowaniem strategii sukcesji (zawierającej elementy strategii rozwoju (patrz: Strategia rozwoju) i wdrożeniem 

 

 

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu.

Krok 1.

Audyt oceny dojrzałości organizacji

Realizacja usługi zaczyna się od przeprowadzenia audytu oceniającego dojrzałość organizacji w obszarach: organizacja wewnętrzna, aspekty prawne, aspekty finansowe, strategia działania, gotowość do przeprowadzenia sukcesji.

W ramach Etapu 1 eksperci Nova Praxis pozyskują także dane dotyczące funkcjonowania firmy, które następnie są analizowane pod kątem zauważenia niepokojących wskaźników / trendów:

  • Struktura organizacyjna
  • Bieżące źródła przychodów
  • Wykaz używanych systemów, standardów
  • Dane dotyczące inwestycji, śr. trwałych, floty samochodowej i kosztów jej utrzymania

W trakcie audytu przeprowadzane są wywiady oraz wypełniany arkusz oceny dojrzałości organizacji, który następnie wskaże nam wstępne kierunki miejsc do doskonalenia.

mbo
mbo

Krok 2.

Analiza silnych i słabych stron organizacji

Etap 2 skupia się na analizie silnych i słabych stron firmy rodzinnej Pozwala to z jednej strony wskazać silne strony organizacji, które należy uwypuklać i podkreślać w komunikacji do klientów, ale z drugiej strony wskazywane są słabe strony firmy rodzinnej, które często powodują, że jej pozycja na rynku się osłabia. Kluczem jest znalezienie tych miejsc w sposobie działania firmy, które należy zmienić aby wzmocnić pozycję firmy na rynku. Po stronie silnych i słabych stron mogą znaleść się potencjalni sukcesorzy, którzy albo są albo nie są gotowi do przejęcia przedsiębiorstwa.  

Ten krok może być poszerzony o badanie osobowości sukcesorów i nestora jak również o warsztaty z couchem biznesowym. Wynik przeprowadzenia badania osobowości sukcesorów ułatwi opracowanie możliwych scenariuszy działania.

 

Krok 3.

Wycena przedsiębiorstwa i analiza finansowa

Etap 3 skupia się na analizie finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu minimum 3 lat. Taka perspektywa pozwala uniknąć sytuacji wpływu silnej koniunktury w układzie wieloletnim oraz porównać sposób działania firmy w ujęciu finansowym r/r. Wykorzystujemy do tego celu nasze autorskie rozwiązanie, które pozwala nam dokonać kompleksowej analizy najważniejszych wskaźników finansowych, ocenić zapotrzebowanie na kapitał firmy, ocenić prawdopodobieństwo upadku w ujęciu najbliższych 3 lat oraz wskazać poziomy marż (tj,. na jakim rodzaju kosztów firma najwięcej traci).  Dane finansowe pozwalają na wycenę przedsiębiorstwa do celów wewnętrznych i celów inwestycyjnych.

Wycena wartości rynkowej poza danymi finansowymi bierze pod uwagę posiadane aktywa przedsiębiorstwa oraz możliwą wartość jaką skłonni będą zapłacić inwestorzy branżowi lub inwestorzy finansowi.

Wycena fair value, stosowana przy podziale majątku (najczęściej spadek, rozwód), która uwzględnia wartość przedsiębiorstwa ale również stan aktualny członków rodziny,.

W raporcie końcowym poza wyceną klient otrzymuje również  interpretację uzyskanych danych co pozwala mu zwiększyć wartość przedsiębiorstwa w ujęciu następnych okresów rozliczeniowych.

 

Audyt firmy
mapowanie procesu

Krok 4.

Opracowanie strategii sukcesji

Opracowany Planu sukcesji i/lub strategia rozwoju zawiera wymagane działania związane z zaplanowanym procesem sukcesji (np: plan przekształcenia, podział zadań, macierz RACI dla sukcesorów, etc.)

Elementy prawne strategii sukcesji obejmują szereg aspektów w tym: projekt umowy spółki, wniosek przekształcenia JDG w spółkę, konsultacje w sprawie zachowku, etc.

Elementy finansowe zawierają analizę wskaźników finansowych, analizę politykę zapasów, politykę inwestycji w aktywa trwałe i rozwój firmy.

Elementy organizacyjne zawierają analizę struktury organizacyjnej, model procesu E2E, model sprzedaży, model dystrybucji. Szczególnie ważne w tym miejscu jest określenie obecnej i przyszłej roli nestora i sukcesora/ów.  To fundament dobrze opracowanej strategii sukcesji.

Elementy strategiczne zawierają zdefiniowanie cele krótko i długo terminowe związane z planowaną sukcesją firmy rodzinnej.  Tworzone są one w oparciu o szereg narzędzi i modeli strategicznych, takich jak model 5 sił Portera, 5S i inne.

To co nas wyróżnia, to kompleksowość procesu sukcesji

Krok 5.

Wdrożenie strategii sukcesji

Wdrażanie strategii sukcesji realizowane jest poprzez dwa równoległe, lecz zsynchronizowane ze sobą, kierunki działania:

  • Podejmowanie działań prawnych związanych z przeprowadzeniem sukcesji
  • Implementacja zmian opisanych w Strategii sukcesji

W obu tych obszarach świadczymy wsparcie firmom na każdym etapie procesu. Współpracujemy z pięcioma kancelariami prawnymi, które są gotowe, aby pomóc naszym klientom w realizacji przekształceń (np. JDG -> Sp. z o.o., Sp. z o.o. -> sp.k., Sp.j. -> Sp. z o.o.), opracowywaniu testamentów, rozstrzyganiu kwestii zachowku oraz wielu innych niezbędnych działaniach, które umożliwią prawidłowe zakończenie procesu sukcesji z perspektywy prawnej.

W zakresie wdrażania zmian organizacyjnych Nova Praxis ma ponad 11 lat doświadczenia.

 

grupa osób