Obliczenia

Jak stworzyć prognozę finansową firmy?

Blog / 25.03.2024

Prognozowanie finansowe jest istotną częścią każdego prowadzenia biznesu. Pozwala firmom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłych inwestycji i wydatków. Tworzenie prognozy finansowej, jest złożonym procesem, ale dzięki wsparciu specjalistów i odpowiednich narzędzi, możliwe jest zaplanowanie nad kosztami i przychodami w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Projekt

Audyt projektów B+R – dla kogo jest dedykowany?

Blog / 13.03.2024

Audyt projektów badawczo-rozwojowych (B+R) jest niezwykle istotnym narzędziem dla firm, które chcą zweryfikować swoją zdolność do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Celem takiego badania jest ocena potencjału innowacyjności produktowej i procesowej w organizacji.

Procedury

Jak przebiega implementacja biblioteki procedur?

Blog / 07.03.2024

Z czasem, gdy firma się rozwija,  zachodzi potrzeba standaryzacji sposobu działania, aby nie tracić czasu na tłumaczenie po kilka razy tej samej czynności oraz aby doprowadzić do minimalizacji powstawania wyjątków, które zawsze najwięcej kosztują czasu i energii.  Procedury pozwalają uchwycić najważniejsze kroki, jakie dokumenty są konieczne, jakie dokumenty powstają, jakie punkty decyzyjne występują. Natomiast instrukcja […]