Zmieniamy się…

Bez kategorii / 06.10.2021

W trakcie trwającego właśnie VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oprócz stoiska oraz planowanego panelu, zaprezentowaliśmy również nasze nowe, odświeżone logo. Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji na żywo oglądać nowego logotypu, prezentujemy je poniżej.   W ramach trwających w naszej organizacji zmian odświeżamy również naszą stronę internetową. Po to, aby jeszcze bardziej wpadała w oczy odbiorcą […]

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021

Bez kategorii / 17.09.2021

Nova Praxis jest partnerem VIII Polskiego Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021.  Nasz panel tematyczny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych MŚP” nawiązuje z jednej strony do firm rodzinnych, z drugiej strony do zmian jakie przechodzą lub będą przechodzić firmy w skutek zmian na rynku pracy, na rynku dostaw. etc. firmy na skutek pandemii. W panelu […]

Prezes Nova Praxis z nagrodą Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor

Bez kategorii / 17.09.2021

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu – Konrad Bajor został uhonorowany tytułem Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor w ramach programu Chairpreson Awards 2021 prowadzony przez prestiżowy miesięcznik CEO Monthly. Jak podają organizatorzy konkursu, nagroda symbolizuje ciężką pracę, poświęcenie i wysiłek, który p. Konrad Bajor włożył w wyzwania stojące przed globalną […]

Zmieniamy się…

Bez kategorii, Blog / 06.10.2021

W trakcie trwającego właśnie VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oprócz stoiska oraz planowanego panelu, zaprezentowaliśmy również nasze nowe, odświeżone logo.

Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji na żywo oglądać nowego logotypu, prezentujemy je poniżej.

 

W ramach trwających w naszej organizacji zmian odświeżamy również naszą stronę internetową. Po to, aby jeszcze bardziej wpadała w oczy odbiorcą oraz mogli oni łatwiej odnaleźć interesujące ich treści.

Rozpoczęliśmy od strony głównej oraz zakładki poświęconej mapowaniu procesów.

     

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania zaktualizowanych obszarów strony, a przede wszystkim do uważnego śledzenia dalszych zmian. 

Read More >>

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021

Bez kategorii, Blog / 17.09.2021

Nova Praxis jest partnerem VIII Polskiego Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021. 

Nasz panel tematyczny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych MŚP” nawiązuje z jednej strony do firm rodzinnych, z drugiej strony do zmian jakie przechodzą lub będą przechodzić firmy w skutek zmian na rynku pracy, na rynku dostaw. etc. firmy na skutek pandemii.

W panelu wezmą udział przedstawiciele firm rodzinnych z różnych branż:

• Znaczenie innowacji produktowych i procesowych w rozwoju firm rodzinnych
• Zmiany organizacyjne i zmiany produktowe w firmach rodzinnych
• Digitalizacja – szansa czy przeszkoda – znaczenie oporu przed zmianą w firmach z dużym stażem
• RPA – czy pandemia przybliżyła nas do rozwiązań typu RPA – czyli gdzie i jak można użyć robotów w biurze?
• Nowoczesne i zwinne rozwiązania biznesowe dla firm MŚP

Zapraszamy również do naszego stoiska na konferencji.

 

 

Prezes Zarządu 

Konrad Bajor

Read More >>

Prezes Nova Praxis z nagrodą Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor

Bez kategorii, Blog / 17.09.2021

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu – Konrad Bajor został uhonorowany tytułem Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor w ramach programu Chairpreson Awards 2021 prowadzony przez prestiżowy miesięcznik CEO Monthly.

Jak podają organizatorzy konkursu, nagroda symbolizuje ciężką pracę, poświęcenie i wysiłek, który p. Konrad Bajor włożył w wyzwania stojące przed globalną pandemią.

 

Read More >>
mapowanie procesu

Dlaczego robi się mapowanie procesu?

Blog / 08.09.2021

Mapowanie procesu polega na przedstawieniu rzeczywistych procesów zachodzących w konkretnym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji w czytelnej i przejrzystej formie graficznej. Na przygotowanych podczas mapowania procesu diagramach wyraźnie widać, jak przebiega dany proces krok po kroku. Wykorzystując tę metodę, można zauważyć wszelkie niedoskonałości stosowanych metod oraz zidentyfikować sytuacje, gdy rzeczywiste działania pracowników odbiegają od przyjętych założeń. Dzięki takiej analizie można udoskonalić działanie firmy i skutecznie modelować procesy, aby były jak najbardziej efektywne i wydajne.

Read More >>

Rozwiązanie do digitalizacji i zarządzania organizacją firm MŚP

Bez kategorii / 07.09.2021

Analizując wyniki strategii sukcesji realizowanych w ramach projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” zwróciliśmy uwagę jak bardzo firmy potrzebują prostych narzędzi do usprawnienia ich działania.

Z myślą o tej grupie klientów Nova Praxis we współpracy z firmą Praxi Software opracowała szereg narzędzi, które pozwalają małych i średnim firmom w prosty sposób wdrożyć takie rozwiązania jak:

 • obieg dokumentów
 • obieg informacji 
 • zarządzanie budżetami w projektach budowlanych, inwestycyjnych czy w ramach projektów B+R
 • zarządzanie zleceniami 
 • zarządzanie finansami wraz z prognozą finansów 

Ideą tego rozwiązania było dostarczenie prostego i elastycznego rozwiązania, które firma na dodatek mogłaby sama rozwijać tak jak to robi większość ludzi z plikami Excel.

Analizując szereg gotowych rozwiązań klasy ERP, CRM zrozumieliśmy, że to są rozwiązania dla typowych biznesów i jakakolwiek elastyczność zawsze będzie kosztować naszych klientów. Tymczasem wiele firm potrzebuje bardzo wyspecjalizowane rozwiązania dla sprawnego działania ich biznesu. Wówczas duże i ciężkie rozwiązania klasy ERP i CRM się nie sprawdzą. 

Analizując ponad 2000 różnych procesów wiemy jak ciężko jest czasem z pozoru proste rzeczy usprawnić nie mając pod ręką narzędzia do sprawnego działania. FIleMaker spełnia to wymaganie.

Zatem aby móc mówić o prawdziwej implementacji procesów szukaliśmy rozwiązań klasy „Low code”, czyli takich, które nie wymagają od klienta znajomości języków programowania. Postawiliśmy na platformę FileMaker, która spełnia te kryteria:

 • bardzo szybkie tworzenie aplikacji na www, desktop, komórkę
 • otwarta architektura umożliwiająca integrację z innymi systemami oraz usługami zewnętrznymi np: OCR, usługami Office 365, box, dropbox, clickup, Zoom, etc.
 • budowa prostych formularzy w szybkim czasie
 • możliwość tworzenia obiegu informacji
 • możliwość zmiany latoytów (widoków)  dla różnych grup odbiorców w prosty sposób
 • bezpieczna architektura
 • generowanie dokumentów
 • wysyłanie maili
 • integracja z Saldeo
 • polski interfejs użytownika
 • logika tworzenia pól wyleczalnych jak w Excel
 • prosty mechanizm importu danych z plików Excel
 • i wiele innych…

Platforma FileMaker pozwala na łatwą integrację między stworzonymi aplikacjami ale również z usługami zewnętrznymi (więcej na stronie https://www.claris.com/connect/apps/?category=all)

Wszędzie tam gdzie firma wspiera się niezliczoną liczbą arkuszy Excel aby wspierać systemy dziedzinowe da się to usprawnić poprzez aplikacje oparte na platformie FileMaker. Mając dane z pomiaru procesów wiemy ile firma może zaoszczędzić czasu poprzez tego typu rozwiązania. 

Przykłady w ten sposób stworzonych aplikacji:

 • analiza sald na rachunkach wraz z kontrolą zaległych faktur
 • zarządzanie zleceniami podwykonawców
 • zarządzanie projektami i ich dokumentacją formalną
 • zarządzanie budżetami 
 • kontrola budżetów projektów i przedsięwzięć w oparciu o MPK, plan oraz wykonanie
 • analiza finansowa w oparciu o wskaźniki finansowe
 • rejestr umów i powiązanie z ich rozliczaniem
 • rejestr sprzętu wraz z dokumentacją fotograficzną
 •  

 

 

 

Read More >>
zmęczenie

Dlaczego warto mierzyć czasochłonność zadań?

Blog / 23.08.2021

Czasochłonność poszczególnych czynności składających się na dany proces biznesowy w firmie jest również nazywana jego kalorycznością. Co jakiś czas warto wykonywać pomiar czasochłonności różnych zadań, aby móc zwiększyć efektywność oraz usprawnić działanie całego przedsiębiorstwa. To doskonały sposób na zwiększenie konkurencyjności rynkowej każdej firmy niezależnie od sektora jej działania.

Read More >>
praca

Jak zoptymalizować procesy w organizacji metodą mapowania procesów?

Blog / 20.08.2021

Celem każdej firmy lub organizacji jest efektywne działanie, którego celem jest zaspakajanie potrzeb grupy klientów. Aby mogły być one odpowiednio zaspokajane, a firma przynosiła oczekiwane zyski, przeprowadzane muszą być sprawnie wszystkie procesy biznesowe. Nazwą tą określa się serię powiązanych ze sobą działań lub zadań, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu albo osiągnięcie określonego efektu. Niezwykle ważne jest więc, żeby wszystkie procesy biznesowe przebiegały sprawnie i z maksymalną wydajnością.

Read More >>
praca w biurze

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Blog / 25.06.2021

Wartościowanie stanowisk pracy to proces, który jest niezbędny, aby móc zbudować odpowiedni system wynagrodzeń, premiowania, ale także skutecznego zarządzania pracownikami firmy. Przeprowadza się je, w celu ustalenia względnych wartości danych stanowisk pracy dla przedsiębiorstwa. Można dzięki niemu określić, które stanowiska są bardziej wartościowe, a które mniej i uporządkować ich hierarchię, identyfikując te, które odgrywają kluczową rolę w firmie. Znając wartość poszczególnych stanowisk, można stworzyć przejrzystą strukturę, w której każde z nich jest przyporządkowane do odpowiedniej kategorii zaszeregowania. To podstawa konieczna do stworzenia tabeli wynagrodzeń. Jednak korzyści z przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy są znacznie większe.

Read More >>
analiza biznesowa

Jaki wpływ na analizę biznesową ma koncepcja Portera?

Blog / 24.06.2021

Michael E. Porter jest amerykańskim ekonomistą i profesorem. Piastuje stanowisko kierownika Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School. Uznaje się go za eksperta w zakresie strategii organizacji i konkurencyjności. Jest znany i ceniony na całym świecie za swoje publikacje i koncepcje, które są doskonałymi narzędziami wspierającymi przeprowadzanie skutecznych analiz biznesowych w firmach działających w różnych sektorach. W 1979 roku opracował koncepcję nazywaną od nazwiska jej twórcy – koncepcją pięciu sił Portera. Jego kolejną znaną teorią jest łańcuch wartości Portera, na którym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

Read More >>

Digitalizacja w małych i średnich firmach

Blog / 13.06.2021

Pandemia COVID-19 wiele zmieniła i wiele wciąż zmienia  funkcjonowaniu firm. Jedną z ważniejszych zmian jakie czekają małe i średnie firmy to DIGITALIZACJA swoich procesów.  Okazało się, że przez 1 rok urzędy i wiele państwowych firm zdołało realizować coś co się nie udawało przez ostatnie 10 lat, a mianowicie rozpoczęto na masową skalę wdrażać cyfrowe usługi. Jak bardzo to zmieniło komunikację nie trzeba nikogo przekonywać, kto w okresie pandemii musiał czekać w długie kolejkach do ZUS, US czy niektórych banków aby załatwić swoją sprawę. Ale to się zmięło diametralnie. Teraz wiele instytucji pańswowych jest już na prawdę gotowych do wejścia w XXIw  elektronicznym obiegiem dokumentów. Ale to dopiero początek zmian. Za tymi prostymi z przodu zmianami pójdą następne. Od 01.07.2021 wchodzi w życie fiskalizacja 0n-line i tak drobnymi krokami wchodzimy w cyfrowy świat, w który wcześnie czy później zostaną wciągnięte niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa.

Jak się do tego przygotować?

 1. Po pierwsze warto zainwestować w platformę do rozwoju własnych rozwiązań, ale tak aby to nie wymagało żadnego kodowania i w dodatku można było łatwo modyfikować ją do swoich potrzeb. 
 2. Po drugie, konieczne jest wprowadzenie zmian wewnątrz firmy, tak aby maksymalnie dużo czynności można było zautomatyzować, a to wymaga niejednokrotnie przemodelowania struktury i sposobu działania firmy
 3. Po trzecie jako cel należy postawić sobie organizację firmy bez papieru – to ogromne wyzwanie ale możliwe jak pokazuje wiele przykładów z naszych projektów doradczych. 
 4. Po czwarte warto wykorzystać do tych działań ulgę B+R, która pozwala odpisać od podatku wydatki na innowacje procesowe w firmach, którymi właśnie jest wdrażana digitalizacja

Prezes Konrad Bajor, wspominał o potrzebie dygitalizacji i wdrożeniu zmian  już w 2019 w wywiadzie udzielonej na łamach Gazety Wyborczej w ramach artykułu Droga do 4.0.

 

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów jak przeprowadzić digitalizację w swojej firmie – Strona kontakt  

lub bezpośrednio na adres biuro@novapraxis.pl.

 

 

 

 

Read More >>