Przeglądanie postów w kategorii: Bez kategorii

Bez kategorii

Nova Praxis wspiera firmy rodzinne przed skutkami Polskiego Ładu

Polski Ład początkiem stycznia 2022r.  uderzył w najmniej zarabiających. Ale tak na prawdę Polski Ład uderzy najsilniej w firmy rodzinne, i to te rozliczające się na podatku liniowym. Takich firm wciąż jest bardzo dużo w Polsce. To małe zakłady usługowe i rzemieślnicze, sklepy, składy budowlane, ośrodki szkoleniowe – słowem tak jak to określiła posłanka Anna Maria Żukowska – biedafirmy. W rzeczywistości, to są często bardzo dobrze prosperujące firmy, tyle że ich właściciele zakładali swój biznes 10-15-20 lat temu jako jednoosobowa działalność i tak to zostało aż do dnia 01.01.2022r. kiedy nadchodzi czas to jak najszybciej zmienić.

 

Ale do rzeczy, gdzie jest są najważniejsze ukryte pułapki:

1)   Dla jednoosobowych działalności rozliczających się do tej pory na podatku liniowym, teraz od 1 zł dochodu poza 19% trzeba będzie zapłacić 4,9% dodatkowego podatku w formie składki zdrowotnej

2)   Nie będzie można odliczyć części składki zdrowotnej od podatku, tak jak to było w latach ubiegłych (dotyczy to wszystkich podmiotów płacących podatki w Polsce od 2022r.)

3)   Ulga dla klasy średniej ma zastosowanie, jedynie gdy właściciel JDG rozlicza się na zasadach ogólnych i jego miesięczny dochód jest poniżej 11107 zł (tu trzeba zaznaczyć, że ta ulga jest degresywna im ktoś więcej zarabia tym mniej skorzysta z tej ulgi)

4)   Przy podatku liniowym nie obowiązuje kwota wolna od podatku – 30 000zł, podatknik płaci podatek 19% + 4,9% składki zdrowotnej od 1 zł. 

W praktyce oznacza to, że jeżeli firma osiąga dochód w :

>250 tys. zł, to łącznie na Polskim Ładzie z tytułu wprowadzenia składki zdrowotnej właściciel firmy straci ponad 16 tyś. wynika to z faktu, że nie załapie się na ulgę dla klasy średniej, nie odliczy składki zdrowotnej i zapłaci podatek PIT od każdej zarobionej złotówki;

>500 tys. zł , to ta strata z tytułu zaniechania zmian wynosić będzie już ponad 26 tys. zł rocznie;

1 mln zł, oznacza że danina z tytułu składki zdrowotnej wynosić będzie ponad 55 tyś.

Trzeba jasno zaznaczyć, że dochód na JDG nie równa się dochodowi w spółce prawa handlowego. Przy JDG nie ma obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, zatem wypracowany zysk właściciela na koniec roku, to są środki w jego dyspozycji. Nie oznacza, to że właściciel cały wypracowany zysk wyda na własne potrzeby,  bowiem prowadząc sklep, magazyn, hurtownię, z zarobionych środków musi zakupić produkty, półprodukty i materiały aby realnie prowadzić biznes. W spółce mamy niejako zamknięty obieg środków pieniężnych co sprawia, że łatwiej jest rozdzielić środki na bieżącą działalność od środków na wypłatę dywidendy.

Poniżej zaprezentowano na wykresie porównanie podatku CIT/PIT w zależności od przyjętej formy opodatkowania, zakładając że przy spółkach prawa handlowego realnie zostanie wypłacona 1/2 wypracowanego zysku w formie dywidendy.

Analizując powyższe dane wynika, że w zasadzie nie opłaca się pozostać na podatku liniowym prawie nikomu (o rozliczaniu na zasadach ogólnych nawet nie ma co wspominać. Zatem warto wiedzieć jakie są inne alternatywne rozwiązania które muszą spełniać 4 warunki: Bezpieczeństwo właściciela, Bezpieczeństwo firmy, Bezpieczeństwo rodziny oraz Realna korzyść ekonomiczna ze zmiany.

Te możliwe warianty to:

1)   Przekształcenie JDG w  Sp. z o.o. 

2) Przekształcenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Sp. z o.o.

3)   Założenie Sp. z o.o. na 9% CIT (obrót do 9 mln PLN) i pozostawienie JDG

4)   Założenie Spółki komandytowej prostej.

Każdy z tych wariantów ma swoje wady i zalety, ale najważniejszą zaletą jest to, że niezależnie od tego jaki wariant wybierzemy to i tak będzie on korzystniejszy niż pozostanie na podatku liniowym (przy założeniu że nasz dochód roczny rzeczywiście przekroczy 250 tys. poniżej tej kwoty te korzyści tak wyraźne już nie są). Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli myślimy o firmach JDG zatrudniających pracowników to raczej ryczał nie wchodzi w grę, bowiem ta forma rozliczania podatku ma sens tylko dla podmiotów gospodarczych mających niewielkie koszty własne. 

Firma Nova Praxis jest jednym z operatorów programu wspierającego firmy rodzinne w sukcesji.

 

Więcej informacji można znaleść na stronie https://sukcesjaplus.pl/projekt-sukcesja/

 

Czytaj więcej >>

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Nova Praxis była partnerem tytularnym VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To zdecydowanie najważniejsze wydarzenie 2020/2021 dla naszej spółki.

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Nasz udział w konferencji zaznaczyliśmy poprzez:

 • stoisko firmowe
 • udział w panelu dyskusyjnym „Made in Poland” (prelegent – Prezes Zarząd – Konrad Bajor)
 • nasz autorski panel dyskusyjny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych” z udziałem przedstawicieli firm rodzinnych (FERRBUD, GEOBUD) oraz gościa specjalnego – ekspert ds. digitalizacji i robotyzacji (Krzysztof Bielawski)
 • odbiór Nagrody Jakości Grand Prix 2020/21

 

Panel dyskusyjny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych”

Panel dyskusyjny

Wszystkim prelegentom (przedstawiciele firm FERRBUD z Rzeszowa, GEOBUD z Krakowa, Nova Praxis ) , gościowi specjalnemu (Krzysztof Bielawski) oraz gościom panelu dyskusyjnego jak również prowadzącemu (Paweł Gawron) chcieliśmy bardzo podziękować.

Nova Praxis jest operatorem programu „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych” (więcej o projekcie na stronie https://sukcesja.novapraxis.pl/projekt-sukcesja/).

Sam panel dyskusyjny to istotne uzupełnienie naszego projektu, które miało ukazać przed jakimi wyzwaniami stoją dziś firmy rodzinne na progu rewolucji technologicznej i jak ważna jest sukcesja. Ciekawe spostrzeżenia (nestor firmy GEOBUD – p. Marek Sikora) korespondujące ze zdaniem młodego pokolenia (sukcesor firmy FERRBUD – p. Stanisław Czechowski) pokazują, że z jednej strony tradycja więzi rodzinne stanowią istotny filar każdej firmy rodzinnej z drugiej strony nowe technologie lepiej rozumiane przez młodsze pokolenie stają się szansą dla firm rodzinnych.

Uzupełnieniem samego panelu dyskusyjnego było wystąpienie naszego gościa specjalnego – eksperta ds. digitalizacji i robotyzacji – p. Krzysztofa Bielawskiego, który przedstawił znaczenie robotów software’owych w dzisiejszych firmach – nie musimy się obawiać, że roboty zastąpią ludzi – to nie ten moment w czasie ;-), ale liczne przytoczone przykłady wskazują jak istotne znaczenie dla firm ma robotyzacja i automatyzacji (zwłaszcza dla firm średnich i dużych), gdzie występuje duża liczba powtarzalnych czynności

(zainteresowane osoby tematem zachęcam do kontaktu z naszym ekspertem ds digitalizacji i robotyzacji: krzysztof.bielawski@novapraxis.pl)

Zarówno FEERBUD jak i GEOBUD skorzystali ze wsparcia w ramach programu „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych”. Zachęcamy innych do kontaktu w sprawie dotacji na program sukcesji firm rodzinnych dla firm rodzinnych sukcesja@novapraxis.pl

Polska Nagroda Jakości Grand Prix 2020/2021

Wyróżnienie wręczone przez Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości – Wojciecha Pomarańskiego.

To szczególne wyróżnienie dla naszej spółki. Postawiliśmy sobie bardzo trudne zadanie aby w roku pandemii nie schodzić z jakości świadczonych usług oraz zatrzymać naszych ekspertów w szeregach spółki. Jakość i zakres naszych usług stale rośnie, choć jak to wiedzą specjaliści od lean’u wejście na ścieżkę ciągłego doskonalenia nigdy się nie kończy. Dla nas wyznacznikiem wysokiej jakości usług doradczych jest niemal zerowy poziom reklamacji oraz zadowolenie naszych klientów, którzy chcą z nami współpracować przez kolejne lata.

Polska Nagroda Jakości Grand Prix 2020/2021

Dziękujemy kapitule za przyznane wyróżnienie.

Panel dyskusyjny „Made in Poland”

Niezmiernie ciekawa i zażarta dyskusja między uczestnikami panelu przyciągnęła sporą widownię. Nova Praxis była na panelu reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Konrada Bajora MBA. Klimat, firmy rodzinne, nowoczesne technologie, promocja polskich firm na rynkach zagranicznych – te tematy dominowały na panelu „Made in Poland (1).

 

Czytaj więcej >>
Polski Kongres Przedsiębiorczości 2021

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021

Nova Praxis jest partnerem VIII Polskiego Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie 6-7.10.2021. 

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie

Nasz panel tematyczny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych MŚP” nawiązuje z jednej strony do firm rodzinnych, z drugiej strony do zmian jakie przechodzą lub będą przechodzić firmy w skutek zmian na rynku pracy, na rynku dostaw. etc. firmy na skutek pandemii.

W panelu wezmą udział przedstawiciele firm rodzinnych z różnych branż:

• Znaczenie innowacji produktowych i procesowych w rozwoju firm rodzinnych
• Zmiany organizacyjne i zmiany produktowe w firmach rodzinnych
• Digitalizacja – szansa czy przeszkoda – znaczenie oporu przed zmianą w firmach z dużym stażem
• RPA – czy pandemia przybliżyła nas do rozwiązań typu RPA – czyli gdzie i jak można użyć robotów w biurze?
• Nowoczesne i zwinne rozwiązania biznesowe dla firm MŚP

Zapraszamy również do naszego stoiska na konferencji.

 

Konrad Bajor

 

Prezes Zarządu 

Konrad Bajor

Czytaj więcej >>
CEO KBA

Prezes Nova Praxis z nagrodą Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor

Miło nam poinformować, że Prezes Zarządu – Konrad Bajor został uhonorowany tytułem Business Consulting Chairman of the Year 2021 (Poland): Konrad Bajor w ramach programu Chairpreson Awards 2021 prowadzony przez prestiżowy miesięcznik CEO Monthly.

Chairpreson Awards 2021

Jak podają organizatorzy konkursu, nagroda symbolizuje ciężką pracę, poświęcenie i wysiłek, który p. Konrad Bajor włożył w wyzwania stojące przed globalną pandemią.

Chairpreson Awards 2021

 

Czytaj więcej >>

Rozwiązanie do digitalizacji i zarządzania organizacją firm MŚP

Analizując wyniki strategii sukcesji realizowanych w ramach projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” zwróciliśmy uwagę jak bardzo firmy potrzebują prostych narzędzi do usprawnienia ich działania.

Z myślą o tej grupie klientów Nova Praxis we współpracy z firmą Praxi Software opracowała szereg narzędzi, które pozwalają małych i średnim firmom w prosty sposób wdrożyć takie rozwiązania jak:

 • obieg dokumentów
 • obieg informacji 
 • zarządzanie budżetami w projektach budowlanych, inwestycyjnych czy w ramach projektów B+R
 • zarządzanie zleceniami 
 • zarządzanie finansami wraz z prognozą finansów 

Ideą tego rozwiązania było dostarczenie prostego i elastycznego rozwiązania, które firma na dodatek mogłaby sama rozwijać tak jak to robi większość ludzi z plikami Excel.

Analizując szereg gotowych rozwiązań klasy ERP, CRM zrozumieliśmy, że to są rozwiązania dla typowych biznesów i jakakolwiek elastyczność zawsze będzie kosztować naszych klientów. Tymczasem wiele firm potrzebuje bardzo wyspecjalizowane rozwiązania dla sprawnego działania ich biznesu. Wówczas duże i ciężkie rozwiązania klasy ERP i CRM się nie sprawdzą. 

Analizując ponad 2000 różnych procesów wiemy jak ciężko jest czasem z pozoru proste rzeczy usprawnić nie mając pod ręką narzędzia do sprawnego działania. FIleMaker spełnia to wymaganie.

Zatem aby móc mówić o prawdziwej implementacji procesów szukaliśmy rozwiązań klasy „Low code”, czyli takich, które nie wymagają od klienta znajomości języków programowania. Postawiliśmy na platformę FileMaker, która spełnia te kryteria:

 • bardzo szybkie tworzenie aplikacji na www, desktop, komórkę
 • otwarta architektura umożliwiająca integrację z innymi systemami oraz usługami zewnętrznymi np: OCR, usługami Office 365, box, dropbox, clickup, Zoom, etc.
 • budowa prostych formularzy w szybkim czasie
 • możliwość tworzenia obiegu informacji
 • możliwość zmiany latoytów (widoków)  dla różnych grup odbiorców w prosty sposób
 • bezpieczna architektura
 • generowanie dokumentów
 • wysyłanie maili
 • integracja z Saldeo
 • polski interfejs użytownika
 • logika tworzenia pól wyleczalnych jak w Excel
 • prosty mechanizm importu danych z plików Excel
 • i wiele innych…

Platforma FileMaker pozwala na łatwą integrację między stworzonymi aplikacjami ale również z usługami zewnętrznymi (więcej na stronie https://www.claris.com/connect/apps/?category=all)

Wszędzie tam gdzie firma wspiera się niezliczoną liczbą arkuszy Excel aby wspierać systemy dziedzinowe da się to usprawnić poprzez aplikacje oparte na platformie FileMaker. Mając dane z pomiaru procesów wiemy ile firma może zaoszczędzić czasu poprzez tego typu rozwiązania. 

Przykłady w ten sposób stworzonych aplikacji:

 • analiza sald na rachunkach wraz z kontrolą zaległych faktur
 • zarządzanie zleceniami podwykonawców
 • zarządzanie projektami i ich dokumentacją formalną
 • zarządzanie budżetami 
 • kontrola budżetów projektów i przedsięwzięć w oparciu o MPK, plan oraz wykonanie
 • analiza finansowa w oparciu o wskaźniki finansowe
 • rejestr umów i powiązanie z ich rozliczaniem
 • rejestr sprzętu wraz z dokumentacją fotograficzną
 •  

 

 

 

Czytaj więcej >>

Nova Praxis otrzymuje nagrodę Made in Poland

17.07.2020 na jednej z największych kongresów po okresie lock down’u wywołanym COVID-19, firma Nova Praxis otrzymuje nagrodę Made in Poland za wspieranie polskich przedsiębiorstw. 

Dziękujemy kapitule Polskiej Agencji Przedsiębiorczości za tą nagrodę, która pozwala nam jeszcze mocniej promować nasze usługi w kraju i za granicą. 

 

Na codzień wspieramy polską gospodarkę poprzez zakupy polskich produktów i usług, jeżeli spełniają nasze oczekiwania jakościowe.

Nasi doradcy ubierają się w polskich firmach odzieżowych, zakupujemy meble biurowe od polskich producentów.

 

Czytaj więcej >>

Wyniki wyszukiwania

[ivory-search id=”8414″ title=”Wyszukaj”]

Czytaj więcej >>

Zarządzanie kryzysowe w firmie

W ramach kontrolowanego przestoju zespół ekspertów Nova Praxis przygotowań szereg pakietów usług, które mają wesprzeć managerów firm w zarządzaniu kryzysowym wywołanym COVID-19. Zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt problemów z którymi firmy borykają się teraz oraz będą się borykać po zakończeniu  kryzysu.

zarządzanie kryzysowe w firmie

Obszary z jakimi firmy mają największe problemy:

 • Zarządzanie – permanentne zarządzanie kryzysowe w firmie
 • Zarządzanie – zmiana strategii działania
 • Zarządzanie – zabezpieczenie mienia firmy na wypadek problemów finansowych
 • HR – zarządzanie ograniczonymi zasobami ludzkimi
 • HR – Komunikacja wewnątrz firmy
 • HR – Organizacja pracy w ramach tzw. Home Office
 • Organizacja – efektywna organizacja pracy
 • Organizacja – konsolidacja stanowisk i ról zespołowych
 • Organizacja – ciągłe zmiany obostrzeń w zakresie przemieszczania, sposobu pracy
 • Bezpieczne zarządzanie informacją w firmie przy rozproszonym zespole
 • Produkcja – Ograniczone zasoby do prawidłowego funkcjonowania
 • Produkcja – Problemy z ciągłością produkcji w przypadku awarii, wywołane ograniczeniami w dostawie części oraz możliwością przemieszczania się
 • Zakupy – Zerwane łańcuchy dostaw
 • Zakupy – Wydłużone terminy dostaw oraz niepewne 
 • Sprzedaż – Zamknięte centra handlowe, ograniczenia w handlu, ograniczenia w przemieszczaniu się
 • Sprzedaż – Zmiana modelu sprzedaży produktów i usług i niedostosowanie procesów i procedur do sprzedaży e-commerce
 • Sprzedaż – Zatrzymana sprzedaż bezpośrednia (turystyka, fitnes, events, szkolenia, odzież)
 • Sprzedaż – Powiązania finansowe branż – problemy moich klientów i dostawców zaczynają być moimi problemami (np: silne przyhamowanie sprzedaży mieszkań wywołane wstrzemięźliwością banków)
 • Sprzedaż – Eksport silnie ograniczony
 • Sprzedaż – Wstrzymane dostawy od klientów – czy mają prawo zrezygnować z zamówień?
 • Finanse – Płynność finansowa
 • Finanse – Koszty przestoju
 • Finanse – Koszty zapasów
 • Finanse – Wydłużające się terminy płatności
 • Finanse – Ogarnięcie zawiłości prawnych związanych z Tarczami antykryzysowymi
 • Finanse – koszty stałe przy zatrzymanej sprzedaży
 • Finanse – umowy kredytowe
 • Finanse – kursy walut
 • ….

 

Zarządzanie kryzysowe zawierać reakcję na określone zdarzenia charakterystyczne dla danej branży i powinno mieć określone prawdopodobieństwo, ocenę skutków/wpływ na przedsiębiorstwo oraz szacowaną wielkość strat, jeżeli nie podejmie się żadnych działań.

Przykłady zdarzeń nadzwyczajnych:

 • pandemia ogólnoświatowa paraliżująca całą gospodarkę w kraju i za granicą (tak jak COVID-19)
 • wyciek danych osobowych
 • przerwanie dostaw energii elektrycznej (chwilowe ale częste lub ciągłe na skutek awarii lub wystąpienia kataklizmu)
 • utrata ważnych danych firmowych
 • pożar/powódź
 • kradzież mienia
 • kradzież danych przez pracownika firmy
 • zmiany ustawodawcze wpływające bezpośrednio na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa
 • utrata kluczowych osób w firmie
 • konieczność zastąpienia osób decyzyjnych w wyniku wydarzeń nadzwyczajnych
 • utrata płynności spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami np: ogłoszenie upadłości kluczowego klienta 
 • rabunek/napad
 • konieczność zapewnienia wszystkim pracownikom zdalnego dostępu do zasobów firmy z zewnątrz

 

Szacowany spadek obrotów w wielu firmach sięgnie 60-70% w 2020r. choć są również branże, które odnotowują trzycyfrowe wzrosty przychodów. Opracowując nowe podejście do realizacji części usług wsparliśmy się nowoczesnymi narzędziami do analizy przyczynowo skutkowej. Nawiązaliśmy współpracę z ekspertami w celu opracowania złożonych modeli predykcyjnych jak może wyglądać sprzedaż w poszczególnych branżach.

Jak podejść do tworzenia Planów kryzysowych w organizacji?

 

 • Opracowanie Planu Utrzymania Ciągłości Działania– to zakres i sposób działań, które organizacja powinna móc realizować aby zapewnić ciągłość działania całej organizacji na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.
 • Opracowanie Planu Ciągłości Działań Biznesowych (ang. Business Continuity Planning) – to zakres i sposób działań, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług oraz zapewnić ciągłość przychodów. Jest to szczególnie ważne w przypadku zakładów produkcyjnych to będzie szereg zaleceń na wypadek przymusowej kwarantanny wywołanej COVID-19 przez chorego pracownika,
 • Opracowanie Planu Szybkiego Przywrócenia Działalności firmy (ang. Disaster Recovery Planning) – zakres działań, które mają się przyczynić do szybkiego przywrócenia działalności firmy do stanu poprzedniego

Wybrane usługi odpowiadające zidentyfikowanym problemom:

 • Pakiet komunikacyjny – szereg działań usprawniających komunikację, przepływ informacji, poprawę organizacji pracy
 • Pakiet ratunkowy – działania związane z analizą finansową przedsiębiorstwa w ujęciu krótko i długo terminowym wraz ze wsparciem prawnym w zakresie możliwości zmiany umów oraz zabezpieczenie majątku osobistego (dot. Sp. J. działalności gospodarczych)
 • Szybka optymalizacja procesów  – działania nastawione na szybkie wyjście z kryzysu z uwzględnieniem koniecznych zmian wewnątrz firmy wynikających ze zmiany 
 • Pakiet restrukturyzacyjny – działania wspierające firmy w zmianach organizacyjnych, w tym: konsolidacja stanowisk, zmiana obowiązków, nowe kanały sprzedaży, nowe obowiązki, zmiany w modelu przetwarzania dokumentów, etc.

 

 

 

Czytaj więcej >>

Złota tarcza

Czytaj więcej >>

Najwyższa Jakość Quality International 2020 – Złoto dla firmy Nova Praxis sp. z o.o.!

W ramach konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2020 kapituła konkursowa pozytywnie oceniła przesłane do konkursu zgłoszenie i jednogłośną decyzją przyznała firmie Nova Praxis sp. z o.o. tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI SERVICES usługi najwyższej jakości:Analiza, pomiar i optymalizacja procesów biznesowych.


To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, zwłaszcza że dotyczy kluczowej usługi, jaką rozwijamy od wielu lat. W roku 2020 stawiamy ja jakość naszych usług, stąd takie wyróżnienie daje poczucie, że już teraz to co robimy jest doceniane, choć wciąż chcemy jeszcze wiele zrobić aby podnieść jakość i kompleksowość naszych usług.

 

Konrad Bajor

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

(Konrad Bajor)

Czytaj więcej >>