Spadek koniunktury a optymalizacja

GUS opublikował raport „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2020 roku. Wraz z Aneksem: Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania” wskazując jaki wpływ na koniunkturę w Polsce na pandemia. Warto zauważyć, że spadek koniunkutry można zaobserwować niemal w każdej z badanych branż: usługi, budownictw, handel hurtowy, handel detaliczny, gastronomia, turystyka od -20 do nawet -70%. To oznacza bardzo silne spowolnienie gospodarki. Jednocześnie po ponad 1 miesięcznym okresie pracy w trybie Home Office, coraz więcej firm odkrywa, że może zaoszczędzić na wynajmie powierzchni biurowych i współpracować z częścią pracowników zdalnie.

wykresŹródło: GUS Raport „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – kwiecień 2020 roku….”

Firmy czekają bardzo poważne przeorganizowania struktur wewnętrznych poprzez zmianę strategii sprzedaży, silną optymalizację realizowanych procesów. Nie ma wątpliwości, że jednym z kluczowych zadań dla managerów na przełomie Q2/Q3 2020 będzie przeorganizowanie się i dopasowanie do zachodzących zmian.

Zespół analityków z Nova Praxis opracował w IV.2020r. grupę nowych produktów doradczych, które pozwolą odnaleźć się firmom w nowej rzeczywistości:

  • Pakiet komunikacyjny – działania mające na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej, ale nie od strony technicznej lecz od strony procesowej i jakości komunikacji. Firmy zostały z dnia na dzień zmuszone do zdalnej pracy. Po miesiącu pracy Home Office, wciąż słyszy się te same problemy: niska wydajność spotkań, tłumaczenie i ustalenia trwają znacznie dłużej. Nie wszyscy pracownicy są obeznani ze względami bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zdalną komunikację, czy też prezentację przed kamerą. Firmom brakuje prostych procedur i instrukcji jak sobie poradzić z komunikacją w rozproszonym zespole.
  • Pakiet reorganizacyjny – działania mające na celu reorganizację struktur pod kątem konsolidacji stanowisk, uproszczenia pewnych procesów z uwagi na zmianę modelu biznesowego. Nova Praxis wykorzystuje tu całe swoje doświadczenie ze zrealizowanych projektów aby zaoferować.
  • Pakiet ratunkowy – szereg działań konsultingowo-prawnych, które mają pomóc firmie określić jej realne położenie oraz ustalić jaką strategię przyjąć pomimo oferowanych tarcz antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 itd. 
  • Szybka optymalizacja procesów  – rozwiązanie, które stanowi uproszczoną wersję usługi „Analiza pomiar i optymalizacja procesów„, która wykorzystując dane historyczne zrealizowanych pomiarów pozwoli zdiagnozować miejsca do optymalizacji dające najszybciej efekt, oraz wskazać powiązania między działami i procesami na bazie opracowanych wcześniej danych rekomendacji. Takie podejście sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie bardzo szybko zmian organizacyjnych. Rozwiazanie oparte na Szybkiej Optymalizacji procesów pozwoli wypracować grupę działań, które są narjplimniejsze, mogą spotkać się z najmniejszym oporem i koszt ich przeprowadzenia będzie niewielki.
  • Wdrożenie mikro aplikacji w firmie – wdrożenie rozwiązań oparte na platformie File Maker, które w prosty sposób pozwoli w firmie scentralizować niezliczone arkusze Excel oraz stworzyć proste aplikacje zintegrowane między sobą np; rejestr dokumentacji projektowej, rejestr projektów, rejestr wyposażenie, rozliczenia MPK’ów projektowych, rozliczenia podwykonawców i wiele innych. Każda stworzona aplikacja może posiadać widok na komputer, tablet, smartfon.