Pomiar procesów

Mapowanie procesów biznesowych w firmie

Nasza koncepcja

Profesjonalne mapowanie procesów biznesowych pozwala zobrazować w jaki sposób funkcjonuje firma od strony procesowej i to niezależnie od branży, przyjętego modelu biznesowego, rodzaju klientów, czy firma jest usługowa czy produkcyjna, otaczającej konkurencji gdyż w każdej firmie występują procesy.
Mapa procesów w firmie produkcyjnej i usługowej pozwala zbudować w firmie świadomość, iż są procesy, w jaki sposób są one między sobą powiązane, kto odpowiada za dany proces, gdzie się dany proces zaczyna, a gdzie kończy, ile kosztuje obsługa procesów.
Przed decyzją czy w firmie jest potrzeba stworzenia mapy procesów warto zadać sobie kilka pytań, które pozwolą określić czy  firma potrzebuje mapy procesów:

 • Czy w firmie zostały zidentyfikowane procesy i znani są właściciele procesów, dane wejściowe//wyjściowe, główni użytkownicy?
 • Czy kierownictwo firmy wie w jaki sposób realizowane są w firmie procesy biznesowe?
 • Czy firma osiągnęła zadowalający poziom obsługi klientów, dostawców, kontrahentów, pracowników, współpracowników?
 • Czy koszt obsługi reklamacji stanowi jednocyfrową wartość w stosunku do sumy kosztów obsługi klienta?
 • Czy firma ma opracowany model zarządzania przez cele, który pozwala wyznaczać kierunki usprawnień w firmie?
 • Czy firma ma opracowany strategiczny plan działania, w ramach którego zostały określone działania jak zwiększyć wydajność i/lub obniżyć koszty obsługi procesów?
 • Czy zdefiniowane zostały powiązania między stanowiskami w ramach procesów?
 • Czy firma jest przygotowana do wdrożenia wytycznych RODO w zakresie ochrony danych osobowych?

Jeżeli odpowiedź na conajmniej 3 pytania jest odpowiedź negatywna, to oznacza, że mapa procesów wniesie wartość dodaną w firmie.

[youtube video=”https://www.youtube.com/watch?v=k6beV0uMLi0″ autoplay=”true” allowfullscreen=”true” suggested=”true” autohide=”Default” controls=”Always”]
procesy biznesowe

Mapa procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym stanowi narzędzie w rękach managerów do przemyślanych zmian w organizacji firmy.

Do czego wykorzystać mapę procesów w firmie?

Mapowanie procesów realizowane jest przez firmy z wielu powodów. Poniżej wskazaliśmy wybrane przykłady wykorzystania mapy procesów przez naszych klientów:

 • optymalizacja kosztów – zebrane dane z analizy procesów i pomiaru procesów staną się bazą dla wskazania miejsc do ograniczenia kosztów, mapowanie procesów ułatwia zwizualizowanie miejsc do optymalizacji
 • wzrost efektywności – wyższa efektywność umożliwia obsłużenie większej liczby zadań przez posiadane zasoby. Dzięki mapie procesów i wniosków z pomiaru procesów łatwiej wskazać miejsca o niskiej efektywności
 • RODO – identyfikacja miejsc przetwarzania danych osobowych, zidentyfikowanie zbiorów danych podlegających przetwarzaniu danych, określenie sposobu przetwarzania danych, w jakich systemach dane są przetwarzane, etc.
 • uporządkowanie sposobu działania – mapa procesów ułatwia znaleźć wąskie gardła w funkcjonowaniu firmy, dublowanie zadań, nadmierne weryfikacje, wskazanie miejsc o niskiej efektywności
 • ujednolicenie funkcjonowania firmy – firmy wielooddziałowe, fuzje, przekształcenia sprzyjają budowaniu lokalnych reguł funkcjonowania firm, mapa procesów pozwala wychwycić rozbieżności w działaniu firm w różnych oddziałach.
 • skalowanie firmy – mapa procesów pozwala zwizualizować w jaki sposób firma ma obsługiwać swoje procesy wraz z rozwojem firmy
 • doskonalenie jakości – dokładna dokumentacja procesu narzuca dobre praktyki, zapewnia powtarzalność oraz ogranicza pomyłki w procesach
 • wdrożenie nowych lub usprawnienie obecnych systemów informatycznych –  firma planuje wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych np.: wdrożenie systemu ERP, CRM, planowania produkcji, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, etc. ale na rynku brakuje rozwiązań, które mogą w 100% sprostać oczekiwaniom firmy.

Obok analizy procesów biznesowych, w ramach której powstaje mapa procesów przedsiębiorstwa, zalecamy równolegle uruchomienie pomiaru procesów. Zebrane dane z pomiaru procesów stanowią weryfikację informacji zebranych w trakcie wywiadu analitycznego, co stanowi obiektywne uzupełnienie danych o sposobie funkcjonowania firmy. Warto przy tym zaznaczyć, iż  
Pomiar procesów pozwala ukierunkować optymalizację procesów na te procesy / czynności, które są najbardziej czasochłonne i sprawiają najwięcej problemów.

procesy biznesowe

Przykłady problemów jakie mogą zostać rozwiązane z wykorzystaniem mapowania procesów

Poniżej wskazano przykładowe problemy jakie skłoniły firmy do stworzenia mapy procesów:

 • Poszczególne działy funkcjonują bez zarzutu a jednak Zarząd ma poczucie, że koszty obsługi firmy stale rosną i wciąż są za wysokie
 • Każde zlecenie jest realizowane inaczej, mimo że są tego samego typu
 • Wzrost ilości reklamacji
 • Wzrost rotacji pracowników w firmie
 • Procedury są, ale nieżyciowe i nikt ich nie stosuje.
 • W firmie jest potrzeba podniesienia efektywności, nie ma jednak pełnego obrazu, które działania wykonywane są nieoptymalnie
 • Firma chce wdrożyć system informatyczny  klasy ERP, ale koszt jego wdrożenia wydaje niewspółmierny do potencjalnych oszczędności
procesy biznesowe

Co zawiera mapa procesów firmy?

Mapa procesów, powstaje w wyniku przeprowadzonej analizy procesów, dzięki której powstają diagramy procesów obrazujące jakie czynności są realizowane wewnątrz procesu, kto jest właścicielem procesu, jakie informacje pojawiają się na wejściu, jakie wyjściu, w jaki sposób procesy są ze sobą  powiązane oraz jakie informacje/dane/dokumenty przepływają pomiędzy procesami.

W trakcie mapowania procesów skupiamy się przede wszystkim na podstawowych procesach biznesowych takich jak: sprzedaż, obsługa klienta, realizacja zamówień i kontraktów, logistyka dostaw, reklamacje oraz na procesach pomocniczych, takich jak: kadry i płace, księgowość, administracja, kontroling, wsparcie sprzedaży, utrzymanie systemów IT. Nie stanowi to jednak zamkniętej listy procesów jakie mogą wystąpić w firmie, gdyż każda firma jest zorganizowana inaczej, ma inne priorytety, inne problemy organizacyjne, dlatego w każdej firmie powstaje indywidualna mapa procesów, nawet jeżeli ma silną konkurencję i sprzedawane są podobne produkty.

Wynikiem mapowania procesów jest dokumentacja opisująca procesy, która zawiera takie elementy jak:

 • Identyfikacja procesów – w wielu firmach problemem jest nie tyle opis procesów co identyfikacja jakie procesy występuj
 • Opis procesów – czego dotyczy proces, kto jest właścicielem, w jaki sposób przepływają informacje między użytkowników  procesu, wymagane dane wejściowe i oczekiwane dane wyjściowe z procesu
 • Identyfikacja podprocesów – podprocesy zwiększają przejrzystość mapy procesów, dzięki grupowaniu czynności w podprocesy możemy pokazać istotne powiązania pomiędzy procesami, co ułatwia zaplanowanie działań optymalizacyjnych
 • Czynności – sekwencje działań wykonywane wewnątrz procesu, często realizowane przez kilku użytkowników procesu. Rozróżniamy kolorystycznie różne rodzaje czynności
 • Opis powiązań – wskazanie powiązań między procesami realizowanymi przez różne jednostki organizacyjne lub poza firmą

Mapa procesów opracowana przez nas ma szereg elementów graficznych, które pozwalają w łatwy sposób wychwycić czynności wykonywane są ręcznie, wspierane przez systemy informatyczne, oraz czynności w pełni zautomatyzowane.

procesy biznesowe
Mapowanie procesów jest dla nas jest czymś więcej niż „metodycznym opisem procesu” jaki dostarczają analitycy z firm informatycznych.
Kładziemy duży nacisk na to, aby Mapa procesów była zrozumiała dla osób, które  nie znają notacji BPMN 2.0. Dla nas każdy kolor ma znaczenie…

Jak działamy

Z czego składa się nasza usługa Mapowania procesów?

Zakres usługi zależy od konkretnego przypadku. Możliwe składowe usługi:

 • przeprowadzenie warsztatów z pracownikami w zakresie wykonywanych czynności
 • identyfikacja procesów w firmie
 • opracowanie Map czynności w firmie 
 • weryfikacja istniejącej dokumentacji procesów
 • analizy wariantowe zmian w przebiegach procesów
 • analiza SWOT dla określonych wariantów zmian
 • uspójnienie Mapy procesów z procedurami ISO
 • opracowanie Mapy procesów  AS IS dla całej firmy lub wybranego działu
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • równoległy Pomiar procesów
 • Raport końcowy – podsumowanie projektu, opis procesów oraz zalecenia optymalizacji w przebiegu procesów TO BE

Dlaczego warto z nami współpracować?

 

 • Mamy wieloletnie doświadczenie w analizie i pomiarze procesów biznesowych zrealizowaną w firmach z różnych branż
 • Przeanalizowaliśmy blisko 500 procesów w różnych firmach
 • Spędziliśmy na analizie procesów blisko 1000 godzin
 • Nasze doświadczenie pozwala nam szybko uchwycić specyfikę firmy
 • Wraz z Mapą procesów firmy zawsze przekazujemy rekomendacje usprawnień w procesach
 • Mamy świadomość wewnętrznych ograniczeń, dlatego proponujemy realne rozwiązania w ramach Mapy procesów TO BE
 • Oferujemy wsparcie kompleksowe dla naszych klientów – do konsultacji, poprzez realizację analizy wybranego działu, całej firmy, kończąc na wsparciu przy wdrażaniu usprawnień wynikającymi z optymalizacji procesów na podstawie mapy procesów.

Zaufali nam:

 [logo-carousel id=default]