Na czym polega mapowanie procesów?

Mapowanie procesów to innowacyjne narzędzie optymalizacji wykorzystywane w przedsiębiorstwach w celu standaryzacji procedur i monitorowania procesów. To także sposób na wyłapanie błędów lub szukanie oszczędności poprzez analizę poszczególnych etapów powstawania i sprzedaży produktu. Mapowanie procesów przybiera postać schematu blokowego, który dzięki wysokiej czytelności i prostocie przekazu zrozumiały jest zarówno, dla osób niezaznajomionych z tematem, jak i profesjonalistów w danej dziedzinie.  Firmy, które nie rozwijają swojej działalności i nie dokonują audytu wszystkich szczebli powstawania danego produktu w poszukiwaniu punktów krytycznych, tracą dystans do konkurencji i zostają w tyle za przedsiębiorcami korzystającymi z nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i technologicznym.

Jak poprawnie skonstruować mapę?

Przygotowanie mapowania rozpoczyna się od zapisu głównych etapów danego procesu i etapów pobocznych opisując je w sposób mniej lub bardziej szczegółowy. Następnie łączy się je za pomocą strzałek. Najefektywniej proces mapowania przebiega w zespole pracowników zaznajomionych z poszczególnymi procedurami. Osoby takie są w stanie zauważyć, co może wpływać na pogorszenie jakości pracy, gdzie szukać oszczędności i jak optymalizować dane zadania. Podczas tworzenia mapy warto pamiętać, że uwzględniamy stan aktualny, a nie to, do czego chcielibyśmy dążyć w procesie „małej restrukturyzacji”. Tym należy zająć się później w momencie, kiedy będziemy mieć pełny obraz danego procesu wytwórczego.

Narzędzi do mapowania jest wiele, zaczynając od programów komputerowych specjalnie do tego dostosowanych, a kończąc na kartce papieru i długopisie. W mapowaniu powszechnie stosuje się ustandaryzowany system oznaczeń, np. prostokąt odpowiada poszczególnym etapom procesu, a rąb jest symbolem decyzyjnym świadczącym o konieczności podejmowania wyborów na danym etapie produkcyjnym.

Mapowanie procesów jest dobrym sposobem na regulowanie pracy przedsiębiorstwa i usprawnianie jego funkcjonowania w świecie walki o klienta. Mapowanie można wykonać samemu, ale bardziej efektywne może okazać się zlecenie tego zadania profesjonalistom w tej dziedzinie.