Jaki wpływ na analizę biznesową ma koncepcja Portera?

Michael E. Porter jest amerykańskim ekonomistą i profesorem. Piastuje stanowisko kierownika Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School. Uznaje się go za eksperta w zakresie strategii organizacji i konkurencyjności. Jest znany i ceniony na całym świecie za swoje publikacje i koncepcje, które są doskonałymi narzędziami wspierającymi przeprowadzanie skutecznych analiz biznesowych w firmach działających w różnych sektorach. W 1979 roku opracował koncepcję nazywaną od nazwiska jej twórcy – koncepcją pięciu sił Portera. Jego kolejną znaną teorią jest łańcuch wartości Portera, na którym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

O czym mówi koncepcja łańcucha wartości Portera?

Koncepcja łańcucha wartości Portera została opracowana na podstawie wieloletniej obserwacji działań różnych firm. Dzięki wnikliwej analizie ich wzlotów i upadków Porter doszedł do wniosku, iż aby przedsiębiorstwo mogło uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, jego struktura musi być przejrzysta, a działania usystematyzowane, spójne i nastawione na jasno określony cel – dostarczenie użytkownikowi finalnemu produktu zgodnego z jego oczekiwaniami. 

Aby firma mogła osiągnąć sukces, wszelkie działania w niej muszą być powiązane i tworzyć sprawnie funkcjonujący ciąg. Mowa tu o tak różnorodnych kwestiach jak: projektowanie, produkcja, marketing, dostarczanie, a następnie wspieranie swojego produktu. Każde przedsiębiorstwo składa się bowiem z trzech podstawowych działalności (przedprodukcji, produkcji i sprzedaży) oraz działalności pomocniczej (wszystkie procesy zarządzania firmą). Żeby móc zyskać przewagę nad konkurencją, firma musi działać sprawnie i spójnie. Tylko w ten sposób łańcuch jej dostaw będzie efektywny.

Jak można usprawnić łańcuch dostaw?

Aby łańcuch dostaw był sprawniejszy, można zastosować kilka metod:

  1. Optymalizacja poszczególnych funkcji firmy.
    Firma może zdecydować się na optymalizację wszystkich procesów lub tylko tych, które wymagają dopracowania. Optymalizowane mogą więc być zarówno funkcje podstawowe (przedprodukcja, produkcja lub sprzedaż), jak i pomocnicze (np. projektowanie strategii rozwoju, określanie misji, czy ocena konkurencyjności).
  2. Usprawnienie koordynacji funkcji firmy.
    Wiele przedsiębiorstw nie jest konkurencyjnych w swoim sektorze, gdyż zaburzona jest współpraca pomiędzy ich różnymi funkcjami. Często np. dział sprzedaży nie współpracuje tak, jak powinien z działem zakupu materiałów. W wyniku słabego przepływu informacji między tymi poszczególnymi funkcjami firmy, jej działalność może nie być optymalnie dopasowana do rynku, a koszty produkcji mogą być za wysokie.
  3. Dopracowanie koordynacji zewnętrznej.
    W tym przypadku dopracowuje się i optymalizuje związki firmy z łańcuchami dostaw dostawców i odbiorców.

Kiedy warto przeprowadzić analizę biznesową łańcucha wartości Portera?

Choć koncepcja łańcucha wartości Portera liczy już sobie 35 lat, to do dziś pozostaje aktualna. Można ją bowiem z łatwością modyfikować, dopasowując do obecnych realiów rynkowych. Wykorzystując analizę biznesową łańcucha wartości, otrzymujemy przejrzysty szkic całego procesu sprzedażowego w danym przedsiębiorstwie. Metoda ta umożliwia ocenę działalność całej firmy albo poszczególny procesów sprzedażowych dotyczących konkretnych projektów lub przedsięwzięć.

Warto przeprowadzić analizę biznesową opartą na koncepcji łańcucha wartości Portera, aby lepiej poznać i zrozumieć źródła łańcucha wartości własnej przedsiębiorstwa. Dzięki takiej analizie będzie można również zidentyfikować ogniwa łańcucha i ocenić, które z nich mają największy wpływ na powstawanie wartości dodanej, a które z nich działają zupełnie odwrotnie, czyli generują straty. Można wykorzystać ją do rozpoznania problemów wewnętrznych w firmie i zlokalizowania tych ogniw, między którymi zaburzona jest współpraca.