Blog

Viewing posts categorised under: Blog
praca w biurze

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy?

Blog / 25.06.2021

Wartościowanie stanowisk pracy to proces, który jest niezbędny, aby móc zbudować odpowiedni system wynagrodzeń, premiowania, ale także skutecznego zarządzania pracownikami firmy. Przeprowadza się je, w celu ustalenia względnych wartości danych stanowisk pracy dla przedsiębiorstwa. Można dzięki niemu określić, które stanowiska są bardziej wartościowe, a które mniej i uporządkować ich hierarchię, identyfikując te, które odgrywają kluczową rolę w firmie. Znając wartość poszczególnych stanowisk, można stworzyć przejrzystą strukturę, w której każde z nich jest przyporządkowane do odpowiedniej kategorii zaszeregowania. To podstawa konieczna do stworzenia tabeli wynagrodzeń. Jednak korzyści z przeprowadzenia wartościowania stanowisk pracy są znacznie większe.

Read More >>
analiza biznesowa

Jaki wpływ na analizę biznesową ma koncepcja Portera?

Blog / 24.06.2021

Michael E. Porter jest amerykańskim ekonomistą i profesorem. Piastuje stanowisko kierownika Instytutu Strategii i Konkurencyjności na Harvard Business School. Uznaje się go za eksperta w zakresie strategii organizacji i konkurencyjności. Jest znany i ceniony na całym świecie za swoje publikacje i koncepcje, które są doskonałymi narzędziami wspierającymi przeprowadzanie skutecznych analiz biznesowych w firmach działających w różnych sektorach. W 1979 roku opracował koncepcję nazywaną od nazwiska jej twórcy – koncepcją pięciu sił Portera. Jego kolejną znaną teorią jest łańcuch wartości Portera, na którym skupimy się w dzisiejszym wpisie.

Read More >>

Digitalizacja w małych i średnich firmach

Blog / 13.06.2021

Pandemia COVID-19 wiele zmieniła i wiele wciąż zmienia  funkcjonowaniu firm. Jedną z ważniejszych zmian jakie czekają małe i średnie firmy to DIGITALIZACJA swoich procesów.  Okazało się, że przez 1 rok urzędy i wiele państwowych firm zdołało realizować coś co się nie udawało przez ostatnie 10 lat, a mianowicie rozpoczęto na masową skalę wdrażać cyfrowe usługi. Jak bardzo to zmieniło komunikację nie trzeba nikogo przekonywać, kto w okresie pandemii musiał czekać w długie kolejkach do ZUS, US czy niektórych banków aby załatwić swoją sprawę. Ale to się zmięło diametralnie. Teraz wiele instytucji pańswowych jest już na prawdę gotowych do wejścia w XXIw  elektronicznym obiegiem dokumentów. Ale to dopiero początek zmian. Za tymi prostymi z przodu zmianami pójdą następne. Od 01.07.2021 wchodzi w życie fiskalizacja 0n-line i tak drobnymi krokami wchodzimy w cyfrowy świat, w który wcześnie czy później zostaną wciągnięte niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa.

Jak się do tego przygotować?

 1. Po pierwsze warto zainwestować w platformę do rozwoju własnych rozwiązań, ale tak aby to nie wymagało żadnego kodowania i w dodatku można było łatwo modyfikować ją do swoich potrzeb. 
 2. Po drugie, konieczne jest wprowadzenie zmian wewnątrz firmy, tak aby maksymalnie dużo czynności można było zautomatyzować, a to wymaga niejednokrotnie przemodelowania struktury i sposobu działania firmy
 3. Po trzecie jako cel należy postawić sobie organizację firmy bez papieru – to ogromne wyzwanie ale możliwe jak pokazuje wiele przykładów z naszych projektów doradczych. 
 4. Po czwarte warto wykorzystać do tych działań ulgę B+R, która pozwala odpisać od podatku wydatki na innowacje procesowe w firmach, którymi właśnie jest wdrażana digitalizacja

Prezes Konrad Bajor, wspominał o potrzebie dygitalizacji i wdrożeniu zmian  już w 2019 w wywiadzie udzielonej na łamach Gazety Wyborczej w ramach artykułu Droga do 4.0.

 

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów jak przeprowadzić digitalizację w swojej firmie – Strona kontakt  

lub bezpośrednio na adres biuro@novapraxis.pl.

 

 

 

 

Read More >>

Wartościowanie stanowisk pracy

Blog / 13.06.2021

Pandemia COVID-19 niewątpliwie odcisnęła piętno w wielu firmach nie tylko pod kątem zdrowotnym pracowników ale też zmienionego trybu i modelu pracy. Technologie jakie zaczęły być używane podczas pandemii miały być tymczasowe, a stały się już stałym elementem funkcjonowania firm i raczej już nie będzie powrotu do starego modelu pracy jaki znam sprzed 2020r.

Optymalizacja procesów biznesowychPraca zdalna wymusiła na firmach wiele zmian wewnętrznych, ale też przyzwyczajenia konsumentów się zmieniły. Można powiedzieć, że nastąpił taki swoisty „RESET”, a w konsekwencji trzeba na nowo (lepiej, szybciej, taniej) zorganizować od środka firmę.

Wartościowanie stanowisk

jest rozwiązaniem, które pozwala zobiektywizować wartość stanowiska w firmie. Największy problem jaki dziś firmy mają to trudność w porównaniu się do rynku pracy ze swoimi stanowiskami wewnątrz firmy. W związku z tym wiele firm szuka narzędzia do wartościowania stanowisk pracy i niewątpliwie takim rozwiązaniem może być aplikacja NPX Valuation Salary dostępna na platformie store.novapraxis.pl.

 

 

 

Read More >>
onboarding

Dlaczego warto przeprowadzać onboarding?

Blog / 10.06.2021

Początek pracy w nowej firmie to wyzwanie dla każdego dopiero co zatrudnionego pracownika. Z dnia na dzień musi on odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Wyzwaniem są zarówno nowe zadania, przed którymi staje, standardy oraz procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, jak i nowi współpracownicy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że większość świeżych pracowników czuje się przytłoczona, zestresowana i onieśmielona. Jak można im pomóc, aby proces aklimatyzacji w nowym miejscu pracy przebiegł sprawnie i był możliwie najmniej stresujący? Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest dobrze przeprowadzony onboarding!

Read More >>

Nowa odsłona szkoleń 2021

Blog / 25.04.2021

W kwietniu 2021 wprowadzamy do oferty specjalistyczne szkolenia. Każde ze szkoleń ma możliwość dofinansowania za pośrednictwem środków unijnych (czytaj więcej na stronie PARP). Firma Nova Praxis Sp. z o.o. posiada status dostawcy usług rozwojowych i jest wpisana do bazy usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla firm, które chcą dobrać indywidualnie program do swoich potrzeb zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz zgłoszeniowy:

Formularz kontaktowy – szkolenia

 

Do oferty wprowadziliśmy dwa nowe szkolenia:

 „Analiza wskaźników finansowych firm MŚP” – szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami , które stoją przed dylematem jaką strategię przyjąć w odniesieniu do ryzyk lub szans wywołanych pandemią COVID-19. Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę jako startup lub chcą przystąpić do spółki jako wspólnik lub zarządzają spółką i szukają wiedzy nt. zarządzania finansami spółki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas 1 roczny dostęp do narzędzia pozwalającej na analizę wskaźnikową danych finansowych


 

„Skuteczny sprzedawca B2B”  – szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż  w firmie, które stoją przed dylematem jaką strategię sprzedaży przyjąć po COVID-19. Na szkoleniu poruszamy temat ofert, klienta i negocjacji. Ten ostatni aspekt będzie realizowany z wykorzystaniem nagrania wideo.


 

 

Read More >>

Proces na zamówienie – dostępny na store.novapraxis.pl

Blog / 07.04.2021

W lutym 2021 wprowadziliśmy do oferty naszego serwisu internetowego store.novapraxis.pl innowacyjną usługę polegającą na opracowaniu mapy procesów na zamówienie dla dowolnej branży. 

To innowacyjne rozwiązanie, które oferujemy naszym stałym i nowym klientom. W przypadku stałych klientów opracowany proces możemy zamieścić bezpośrednio w ich repozytorium procesów. Nowi klienci otrzymują od nas diagram wraz z dokumentacją, co umożliwia im dalszą rozbudowę opracowanego procesu.”

standaryzacja działań w firmi

Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy zamówiony proces uwzględniając potrzeby klienta. Proces może być opracowany do następujących celów:

 • Przygotowanie do robotyzacji
 • Uporządkowanie fragmentu działania firmy
 • Identyfikacja wąskich gardeł w procesie
 • Identyfikacja przepływu informacji w procesie oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych aktorów
 • Wdrożenie określonych procedur w danym procesie
 • Optymalizacja pod kątem skrócenia czasu realizacji lub ograniczenia kosztów 

Dlaczego warto wykorzystać ten rodzaju usługi?

 • Czasami bardzo trudno jest zacząć opisywać swoją organizację. Zlecenie opis jednego procesu pozwala już popracować nad zmianami w firmie
 • Zlecamy tylko to co jest nam rzeczywiście potrzebne
 • Możemy rozłożyć w czasie nasze działania optymalizacyjne
 • Niewielki koszt względem koszty kompleksowej usługi analizy i optymalizacji procesów.
 • Szybka realizacja przez nasz zespół analityków
Read More >>
rozwiązanie problemu

Problem Solving – narzędzie do rozwiązywanie problemów

Blog / 17.03.2021

Optymalizacja procesów biznesowych jest wyzwaniem, które wymaga znalezienia przyczyn pojawiających się problemów oraz ich skutecznego i szybkiego rozwiązania. Nie jest to takie łatwe, jak może się z pozoru wydawać. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych to częste przyczyny dodatkowych kłopotów, które pojawiają się na etapie poszukiwania i rozwiązywania problemów poszczególnych działów lub całej organizacji. Wyjaśniamy, na czym polega optymalizacja procesów biznesowych metodami Lean i dlaczego warto korzystać z narzędzia Problem Solving.

Read More >>

Banki spółdzielcze – czas na zmiany

Blog / 07.03.2021

Wg. danych opublikowanych w raporcie KNF w Polsce aa koniec września 2020 r. działały 533 banki spółdzielcze, w tym 328 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB, a poza IPS we wrześniu 2020 r. funkcjonowało 13 banków. To co ważne dla banków spółdzielczych to fakt, iż całkowity wynik finansowy rok do roku (09.2019/ 09.2020) skurczył się aż o 16,7%. Liczba placówek (bez central) w stosunku do września 2019 r. zmniejszyła się o 171 (z 3699 do 3528) z tego 90 w III kwartale 2020 r.  

Banki spółdzielcze zareagowały   na zmieniającą się sytuację poprzez wprowadzanie różnych oszczędności. W okresie trzech kwartałów 2020r zmniejszono liczbę etatów o 1077 , co stanowiło 4,5% sumarycznej liczby etatów wśród 533 banków.  Analizując szczegółowe dane dotyczące wyniku finansowego (-97 mln) z raportu KNF wyczytam, iż największy udział w stracie miały Koszty operacyjne, w tym:  koszty ogólnego zarządu +84,2 mln zł, w tym: wpłaty na rzecz BFG + 32,0, inne (w tym opłaty na rzecz KNF) +26,5 mln zł, koszty informatyczne +18,1 mln zł, usługi obce +7,9 mln zł, czynsze +4,6 mln zł., a zmniejszenie zatrudnienia w ciągu trzech kwartałów 2020 r. spowodowało zmniejszenie kosztów pracowniczych o 4,1 mln zł. 

Banki spółdzielcze zaczęły inwestować w nowe rozwiązania informatyczne, które mają usprawnić ich działanie. Zwarzywszy na strukturę BS, trzeba mieć na względzie iż będzie to bardzo żmudny i trudny proces. Nasze doświadczenia z sektora bankowego wyraźnie wskazują, iż struktury banków spółdzielczych będą musiałby ulec dużym przeobrażeniom, dodatkowo COVID wymusi pozbycie się dużej ilości papierów, które są zmorą banków spółdzielczych. 

Uwzględniając średni wynik na naszych projektach doradczych z sektora usługowego i produkcyjnego, zmiany w sposobie obsługi procesów, przeorganizowanie określonych działów może dać zysk nawet 15%, a to jest bardzo dużo dla całego sektora.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że za zmianami organizacyjnymi muszą iść głębokie zmiany w samej organizacji pracy i wdrożenie przy tym mechanizmów automatyzujących proste czynności.

Nova Praxis zrealizowała projekty doradcze dla BS w Brodnicy oraz KDBS we Włocławku. W obu przypadkach  udało się wskazać konieczne zmiany podnoszące efektywność. Od II.2021. Nova Praxis rozpoczęła współpracę z firmą RICOH oraz dostawcą systemu do obiegu dokumentów DOCUWARE tworząc w ten sposób konsorcjum, które jest w stanie przeprowadzić zmiany organizacyjne, wdrożyć procedury oraz wdrożyć wydajne rozwiązania do digitalizacji i zarządzania dokumentami, co jest szczególnie istotne właśnie w bankach spółdzielczych gdzie poziom biurokracji jest naprawdę wysoki.

Banki spółdzielcze muszą wejść w        

Read More >>
hr

Digitalizacja procesów HR – trend czy konieczność?

Blog / 02.03.2021

Celem każdej firmy jest osiąganie możliwie dużego zysku, zwiększanie udziałów rynkowych oraz stałe dążenie do podwyższania wartości całego przedsiębiorstwa. Zadania te są realizowane na różnych poziomach działania i na wiele sposobów od doskonalenia używanych technologii – wymiany parku maszynowego i stosowania wydajnych urządzeń, wprowadzania nowszych materiałów i surowców czy modyfikacji metod wytwarzania – przez skupianie się na redukcji kosztów, aż po rozwój produktów czy inwestowanie w działalność marketingową i reklamę. 

Read More >>