Specyfika usługi z zakresu przygotowania procesów do robotyzacji

Robotyzacja i wykorzystanie robotów to obecnie cel wielu prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, które przez takie innowacyjne rozwiązania chcą usprawnić codzienną pracę, podnieść wydajność swoich działań i zwiększyć konkurencyjność na rynku. W ostatnim czasie można zauważyć znaczący wzrost inwestycji polskich firm w tym zakresie. Jest to jednak przedsięwzięcie, które wymaga solidnego przygotowania, przeanalizowania względów finansowych tej inwestycji oraz wyznaczenia obszarów, które rzeczywiście tej robotyzacji potrzebują.

Na czym polega przygotowanie procesów do robotyzacji i wdrożenia robotów?

Świadczona przez naszą firmę usługa z zakresu przygotowania procesów do robotyzacji i wdrożenia robotów zaliczana jest do działań z zakresu optymalizacji procesów biznesowych. Nova Praxis pomaga przedsiębiorstwom oszacować, czy ta inwestycja rzeczywiście przyniesie wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i biznesowe. Bardzo ważne jest też określenie, czy planowane działania będą mieć wpływ na efektywność pracy, osiąganych zysków oraz w jakim stopniu.

Podejmowane przez nas działania polegają też na pomiarze procesów w celu wskazania obszarów w przedsiębiorstwie, które rzeczywiście tej robotyzacji potrzebują. W ten sposób można w pełni skorzystać z potencjału, jaki zapewniają nam nowoczesne rozwiązania, a uniknąć niepotrzebnych inwestycji. Taka szczegółowa analiza przedsiębiorstwa pod kątem planowanej robotyzacji z jednej strony pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych możliwości, a z drugiej zmniejsza ryzyko ewentualnych sytuacji problematycznych czy decyzji, które mogłyby mieć negatywne konsekwencje w przyszłości.

Specyfika usługi – krok po kroku

Usługa z zakresu przygotowania procesów do robotyzacji i wdrożenie robotów (RPA) składa się z kilku etapów. Wstępnym działaniem jest pomiar procesów i wybór priorytetów. Nie da się wdrożyć robotów za jednym razem we wszystkich obszarach firmy. Byłoby to nie tylko trudne, ale wręcz mogłoby okazać się niekorzystne. Dlatego też w pierwszej kolejności wyznaczane są zadania powtarzalne, które potencjalnie przyniosą najwięcej profitów po automatyzacji. Posiadamy szereg niezależnych narzędzi pomiarowych (w tym m.in. aplikacje mobilne), dzięki którym wszelkie działania z tego zakresu przeprowadzamy sprawnie i bez nadmiernego angażowania pracowników.

Kolejnym etapem jest dokładna analiza procesów, która w znacznym stopniu opiera się na wywiadach przeprowadzonych z pracownikami, a także uzupełniająco z kadrą kierowniczą. W wyniku przeprowadzonych spotkań mapowane są procesy. Dzięki temu możemy stworzyć ogólny obraz potrzeb przedsiębiorstwa wskazać potencjalnie najlepsze miejsca do automatyzacji. Na podstawie tych działań przygotowujemy szczegółowe diagramy, dane statystyczne oraz część opisową.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych analiz i zebraniu danych można przejść do kolejnego ważnego etapu, czyli wyboru miejsc do automatyzacji. Na podstawie wyników pomiaru procesów można dokładnie stwierdzić, jakie będą oszczędności wynikające z wdrożenia robotów w danym miejscu. To właśnie dzięki “twardym wyliczeniom” klienci są w stanie jasno sprecyzować, jaki będzie finalny budżet na tę inwestycję. Oprócz tego wyznaczane są zarówno korzyści wynikające z robotyzacji, jak i potencjalne bariery. Tworzona jest również lista rekomendowanych działań i priorytetów.

Następnym istotnym krokiem jest przygotowanie procesów do robotyzacji, która także polega na przeprowadzeniu dalszych czynności analitycznych, gromadzeniu pozyskanych danych i sporządzaniu niezbędnych raportów. Na tym etapie tworzona jest specyfikacja działania robota oraz plany wdrożenia uwzględniające kluczowe czynności.

W końcu możliwe jest stworzenie i wdrożenie robotów, co daje początek procesom automatyzacji. Nova Praxis zapewnia roboty, które powstają dzięki jednemu z najlepszych narzędzi – UIPath. Oprócz tego zapewniamy autorskie rozwiązanie Office Nano Robots, które umożliwiają automatyzację pracy Excel.