Rozliczanie czasu i zarządzanie projektami

O nas

Nasza misja

Naszą misją jest dostarczanie firmom konkretnych, pragmatycznych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod zarządzania i organizacji przedsiębiorstw.

Swoje rozwiązania adresujemy do firm średnich i dużych, które poprzez dynamiczny rozwój osiągnęły poziom zbyt złożonych struktur, procedur, procesów.

Nasze rozwiązania wspierają często działalność działu HR, IT oraz komórek odpowiedzialnych za organizację firmy i rozwój procesów, zarząd spółek przy podejmowaniu zmian w sposobie organizacji firmy.

Skupiamy się na takich działaniach, których nadrzędnym celem jest uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych u nszych klientów.

W ramach naszej analizy procesów rekomendujemy zawsze kilka rozwiązań, szukając przy tym takich, których celem będzie Quick win dla Klienta przy minimalnych początkowych nakładach inwestycyjnych.

Wspieramy klientów począwszy od opracowania strategii rozwoju firmy, poprzez analizę procesów biznesowych, pomiar procesów, wsparcie w  optymalizacji procesów,  a kończąc na wsparciu w wyborze i wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które mają usprawnić działanie firmy i zautomatyzować procesy.

Łączymy biznes z metodyką i technologią

Rozumiemy cele biznesowe, to im podporządkowujemy kierunki usprawnień i rozwiązania informatyczne. Metodyki i standardy nie mogą być celem samym w sobie.
 

Kim jesteśmy?

Firma Nova Praxis sp. z o.o. została założona w kwietniu 2013 r. przez dwóch doświadczonych managerów – Łukasza Majer i Konrada Bajor, którzy zajmowali wcześniej wysokie stanowiska w strukturach organizacyjnych renomowanych firm.

Dziś, naszą firmę tworzą ludzie, którzy realizują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki nim rozwijamy naszą firmę, a nasi klienci są zadowoleni z poziomu naszych usług.

Zaufało nam wiele firm, gdyż łączymy w sobie unikalne kompetencje. Wiedzę nt. rozwiązań informatycznych, technologii mobilnych oraz wiedzę nt. analizy  i optymalizacji procesów biznesowych w firmach z wielu branż. A  to co robimy, robimy z zaangażowaniem i profesjonalnie.

 

Zarząd spółki Nova Praxis

Łukasz Majer Prezes zarządu

Doświadczony menadżer, którego mottem jest „stałe organizowanie i poprawianie otaczającej go rzeczywistości”.

W historii zawodowej pełnił m. innymi następujące stanowiska: V-ce Prezes Zarządu DRQ  S. A., Prezes Zarządu Postinfo Sp. z .o.o,Doradca Zarządu ABG S.A. (obecnie: część Asseco Poland S.A.), Dyrektor Zarządzający Completis sp. z o.o. sp. j.

Pełniąc funkcję zarządcze w wielu firmach był odpowiedzialny za poprawę efektywności i ciągłe doskonalenie podległych jednostek organizacyjnych. Specjalizuje się w analizach procesów cross-działowych, tworzeniu systemów motywacyjnych w oparciu o MBO, kreowaniu wizerunku  firm, budowanie strategii organizacji oraz szkolenia.

Posiada doświadczenie w branżach: sektor prawniczy, bankowość i finanse, telekomunikacja, e-commerce, handel, motoryzacja, wynajem, HR, sprzedaż i dystrybucja odzieży sportowej, zakłady produkcyjne, infrastruktura, budownictwo.

Napisz do nas: lukasz.majer@novapraxis.pl

Konrad Bajor Wiceprezes Zarządu

Doświadczony manager, którego ideą jest szukanie optymalnych rozwiązań: „w każdej firmie jest coś do usprawnienia, trzeba tylko umiejętnie wybrać te działania optymalizacyjne, które przyniosą najlepszy efekt”

W historii zawodowej pełnił m. Innymi następujące stanowiska: Dyrektor Produkcji  Completis sp. z o.o. sp.j, Z-ca Dyrektora Zarządzającego Pionem Telekomunikacja  – Asseco Poland S.A., Z-ca Dyrektora Pionu Produkcji – DRQ S.A. Kierownik Produkcji ComArch S.A, 

Przez lata zaangażowany w optymalizację procesów w wielu firmach.  Specjalizuje się w pomiarze procesów, ich optymalizacji i automatyzacji oraz monitorowaniu projektów.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów w branżach: bankowość i finanse, ubezpieczenia,  sektor zamówień publicznych, przemysł, telekomunikacja, portale, branża dystrybucyjna, IT, customer service, produkcja, FMCG. Posiada praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP, e-Commerce, CRM, BPM, ETL, HD, Business Intelligence, Protale informacyjne.

Napisz do nas: konrad.bajor@novapraxis.pl

 

Nasi klienci o nas

 • Firma produkcyjna, Prezes Zarządu

  Doradztwo zorganizowane było w formie szeregu spotkań i warsztatów, w wyniku których osiągnięto bardzo konkretne rezultaty … Wsparcie Nova Praxis dotyczyło także organizacji bazy i procesów CRM.

 • Firma wdrażająca systemy informatyczne, Prezes Zarządu

  W ramach projektu Nova Praxis zaproponowała rekomendowane zmiany mające na celu poprawę efektywności. Warto podkreślić, że przyświecał im zdrowy rozsądek, a proponowane zmiany nie były oderwane od możliwości ich wdrożenia i posiadanych ograniczeń

 • Ogólnopolska firma produkująca systemy wentylacyjne, Prezes Zarządu

  Eksperci firmy Nova Praxis w sposób aktywny moderowali proces budowania strategii, doradzając w zakresie możliwych rozwiązań.

 • Firma z obszaru finansów, Prezes Zarządu

  Spółka Nova Praxis wykazała się pro-aktywnością w kreowaniu wizji projektu, co świadczy o zrozumieniu charakteru biznesu oraz potrzeb firmy… Cały projekt doradczy był zarządzany przez pracowników Nova Praxis profesjonalnie, z zachowaniem wszelkich obowiązujących standardów i dobrych praktyk.

 • Softwarehouse, Prezes Zarządu

  Firma Nova Praxis kompleksowo wspierała nas w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie – w zakresie projektu leżało nie tylko samo opracowanie dokumentacji i jej złożenie do PARP, ale także przygotowanie i opisanie koncepcji systemu B2B, docelowych procesów oraz przygotowanie wyceny realizacji projektu i założeń biznesowych. Spółka Nova Praxis wykazała się ogromną pro-aktywnością w kreowaniu wizji projektu i docelowego systemu, co świadczy o świetnym zrozumieniu charakteru współpracy B2B (…). Wniosek otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.”

 • Ogólnopolska firma doradczo-szkoleniowa, Dyrektor Generalny

  „Firma Nova Praxis sp. z o.o. zrealizowała otwarte warsztaty z zakresu metodyki Zarządzania przez cele (MBO). W warsztatach uczestniczyli kluczowi menadżerowi z kilku średnich i dużych firm. Szkolenie zostało poprowadzone profesjonalnie i w atrakcyjny sposób. Prowadzący szkolenie obok warsztatu szkoleniowego posiada także bardzo duże osobiste doświadczenie menadżerskie, dzięki czemu przekazał kursantom praktyczne rady z zakresu zarządzania. (…). Należy podkreślić, że szkolenie uzyskało bardzo wysokie oceny – uczestnicy docenili praktyczność przekazanej wiedzy, kompletność i atrakcyjną formę warsztatów.”

 • Ogólnopolska grupa kapitałowa, Dyrektor Ds. Jakości

  „(…) Pan Konrad Bajor zrealizował na rzecz Spółki projekt, w zakresie którego leżało wykonanie mapy zachodzących procesów  biznesowych związanych z obsługą klientów w całej Spółce oraz wdrożenie systemu pomiaru kosztów realizacji poszczególnych procesów.  Prace zostały zrealizowane profesjonalnie  i w bardzo krótkim okresie czasu. W zakresie prac leżało – obok samej analizy mapy procesów – także kompleksowe wdrożenie systemu do pomiaru kosztów pracy, w tym przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników Spółki.”

 • Jeden z największych dostawców oprogramowania na za zamówienie w Polsce, Zastępca Dyrektora Pionu PTiM

  „(…) Firma Nova Praxis kompleksowo wspierała nas w realizacji projektu od momentu kreowania zakresu informacji przechowywanych w bazie wiedzy, poprzez projekt graficzny, nadzór nad dostawcą wymaganych rozszerzeń Atlassian Confluence przez firmę zewnętrzną a kończąc na migracji dokumentów wybranych systemów i opracowania e-szkoleń dla pracowników. Prace zostały wykonane rzetelnie, zgodnie z założeniami projektowymi i z zachowaniem wszelkich wymaganych terminów.”

 • Firma z grupy PKP, Menadżer D.S. Efektywności Operacji

  „(…) Firma Nova Praxis sp. z o.o. zrealizowała projekt doradczy związany z wdrożeniem metodyki „Zarządzania przez cele” (MBO) (…). Prace zostały zrealizowane profesjonalnie i w zgodzie z napiętym harmonogramem. Firma oddelegowała do realizacji projektu specjalistów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami IT(…) Otrzymaliśmy faktyczny „know how” wynikający z menadżerskiego doświadczenia, a Nova Praxis interesowała się losami wdrożenia i wspierała nas doradczo nawet po zrealizowaniu zakresu projektu i jego zakończeniu.”

 • Ogólnopolska grupa kapitałowa, W-ce Prezes Zarządu

  „Uzyskane wyniki z pomiaru czasu pracy przy wykorzystaniu metodyki TAM (ang. Total Activities Management) przyczyniły się do zaplanowania w Grupie istotnych zmian w przebiegu procesów biznesowych, które objęły min. Dział Księgowości Finansowej, Dział Kadr i Płac, Dział Kontrolingu, Dział Skarbu, Dział Administracji, przynosząc w kolejnych latach wymierne korzyści ekonomiczne.”

 • Ogólnopolska agencja HR, Prezes Zarządu

  „(…) Na bazie wyników analizy procesów biznesowych, powstała rozbudowana dokumentacja, która jest punktem wyjścia do optymalizacji procesów w ramach planowanego wdrożenia systemu. Analiza została przeprowadzona w sposób profesjonalny, a analitycy Nova Praxis w sposób aktywny pozyskiwali informacje wg przygotowanego wcześniej zakresu pytań.”

 • Ogólnopolska wypożyczalnia samochodów, Wiceprezes Zarządu

  „(…) Pan Konrad Bajor zrealizował na rzecz Spółki projekt polegający na analizie procesów biznesowych zachodzących w Spółce. Na bazie wyników analizy, powstała dokumentacja obejmująca opis procesów wraz z rekomendacją zmian optymalizacyjnych, w tym automatyzujących pracę. (…) Projekt został wykonany profesjonalnie.”

 • Firma doradcza, Wiceprezes Zarządu

  „Bazując na dotychczasowej współpracy potwierdzamy, iż firma Nova Praxis Sp. z o.o. jest kompetentnym partnerem dla realizacji prac o charakterze „analizy i optymalizacji procesów biznesowych” oraz zarządzania realizacją trudnych projektów informatycznych o bardzo napiętym harmonogramie działań(…).”

 

Udział w konferencjach

Firma Nova Praxis od wielu lat uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych podnoszeniu efektywności zasobów ludzkich.

Europejski Kongres Gospodarczy – V.2017

Panel ekspertów

XXV Kongres Kadry – V. 2017

Brązowy Partner konferencji

„HR podnosi efektywność firmy o 20% – jak to zrobić?”

BPM TRENDS – VI Edycja 2016

Brązowy Partner
„Efektywne zarządzanie procesami”

PROCES & OPERATION EXCELLENCE SUMMIT 2016

Srebrny Partner
„Pomiar procesów – gwarancja szybkiego podniesienia efektywności

Forum dyrektorów administracyjnych – 2013

udział w roli eksperta
„Efektywne i „pro-klienckie” działy administracji? – Tak, dzięki nowoczesnym technikom zarządzania”

 

Co nas wyróżnia?

 • Łączymy biznes z metodyką i technologią – rozumiemy cele biznesowe, to im podporządkowujemy wdrażane metodyki i rozwiązania informatyczne.  Metodyki i standardy nigdy nie są celem samym w sobie
 • Implementujemy nasze doradztwo – wiemy, iż każdy może dawać „świetne rady”; my pomagamy wcielić je w życie – dostarczamy wsparcia we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w życie oraz przeszkoleniu pracowników, coachingu
 • Dzięki naszym usługom i rozwiązaniom pomagamy klientom osiągnąć wymierne korzyści biznesowe
 • Oszczędzamy Państwa czas – wiemy jak cenny jest czas menadżerów naszych klientów. Staramy się zabrać im jak najmniej czasu podczas analizy zagadnień. Myślimy tymi samymi kryteriami, więc możemy  wiele kwestii przeanalizować i pozostawić jedynie podjęcie końcowych decyzji
 • Procedury wdrażamy przy wsparciu narzędzi informatycznych i szeregu wzorców / formularzy, tak by ich wdrożenie nie zatrzymało działania firmy
 • Doceniamy czynnik ludzki, wiemy że obok procedur równie ważna jest motywacja pracowników, chcemy by wszystkie poziomy firmy pracowały pod komercyjne cele firmy. Wdrażane przez nas zmiany mają mieć mierzalne efekty
 • Nasze podejście do pomiaru i analizy procesów to inwestycja z szybkim zwrotem – już po kilku miesiącach poczynione nakłady na analizę i pomiar się zwracają, a w kolejnych miesiącach firma już tylko zyskuje na zmianach
 • Nasze rekomendacje zmian optymalizacyjnych są poparte konkretnymi liczbami z pomiaru procesów, które mogą zaskakiwać, ale pokazują prawdę jak firma działa od wnętrza
 • Skupiamy się na  podnoszeniu efektywności pracy – rażą nas przestoje, dublowanie tej samej pracy w różnych działach, realizacja prac poniżej średniej efektywności, nadmierny przerost struktur, nieefektywny przepływ informacji, etc.
 • Z racji na nasze doświadczenie związane z branżą IT – staramy się w maksymalnym stopniu dążyć do automatyzacji procesów i wykorzystywać wsparcie nowoczesnych technologii IT
 • Podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego klienta
Model rozwoju firmy
Przeanalizowaliśmy 394 procesy
Przeprowadziliśmy badania 523 929 godzin pracy
Przebadaliśmy 282 stanowiska pracy
Zwiększyliśmy efektywność o 9 325 osobodni
Proponujemy rozwiązania nowoczesne, „lekkie”, pragmatyczne, bez nadmiaru teorii