O nas

Nasza misja

Naszą misją jest być wiodącym w regionie dostawcą usług związanych z wdrażaniem zmian organizacyjnych w firmach w tym: przeprowadzenie audytów organizacji, przeprowadzenie analizy i pomiaru procesów, wyznaczanie celów MBO dla pracowników, przeprowadzanie programów szkoleniowych, monitorowanie postępów we wdrażaniu zmian, modelowanie procesów TOBE, opracowanie strategii Business Change w zmieniającym się otoczeniu, wyznaczanie kosztów przeprowadzania zmian organizacyjnych.

Cele strategiczne Nova Praxis:

 • dostarczanie firmom pragmatycznych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji i usprawnienia organizacji firm,
 • rozwój oferowanych usług  zgodnie z najnowszymi trendami związanymi z usprawnieniem funkcjonowania firm,
 • rozwój narzędzi do pomiaru procesów,
 • konsekwentne podnoszenie jakości oferowanych usług,
 • inwestowanie w rozwój naszych rozwiązań w celu ulepszania oferowanych usług,
 • tworzenie rozwiązań do automatyzacji i mikro-robotyzacji  w biurze (office nano robots)

Swoje rozwiązania adresujemy do firm średnich i dużych, które poprzez dynamiczny rozwój osiągnęły poziom zbyt złożonych struktur, procedur i szukają rozwiązań, które będą dążyć do uproszczenia funkcjonowania firmy, poprzez uproszczenie procesów, wyznaczenie celów dla swoich pracowników do wdrożenia usprawnień swoimi siłami.

Skupiamy się na takich działaniach, których nadrzędnym celem jest uzyskanie szybkiego zwrotu z inwestycji w postaci wdrożenia rekomendacji usprawnień z udziałem pracowników firmy. W ramach naszych usług rekomendujemy zawsze kilka wariantów rozwiązań, szukając przy tym takich, których celem będzie Quick Win dla Klienta przy minimalnych początkowych nakładach inwestycyjnych.

Wspieramy klientów począwszy od opracowania strategii rozwoju firmy, poprzez analizę procesów biznesowych, pomiar procesów, wsparcie w  optymalizacji procesów,  a kończąc na wsparciu w wyborze i wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które mają usprawnić działanie firmy i zautomatyzować procesy, czy też przeprowadzeniu programów szkoleniowych wypełniających luki kompetencyjne pracowników.

Dla nas kluczem jest uszanowanie kultury organizacyjnej firmy przy wdrażaniu zmian w sposobie funkcjonowania firmy, co często jest ogromnym wyzwaniem dla każdej ze stron takiego projektu.

Łączymy biznes z metodyką i technologią

Rozumiemy cele biznesowe, to im podporządkowujemy kierunki usprawnień i rozwiązania informatyczne. Metodyki i standardy nie mogą być celem samym w sobie.
analiza procesów

Nasi klienci o nas

 • Ogólnopolska firma dystrybucyjna, Dyrektor HR

   Rekomendacje z przeprowadzonej analizy i pomiaru procesów pozwoliły nam lepiej zorganizować dział sprzedaży, a opracowane procedury i instrukcje uspójniły wiele działań.

 • Firma dystrybucyjna, Dyrektor Finansowy

   Uzyskane wyniki z przeprowadzonej analizy i pomiaru procesów pozwoliły nam wprowadzić zmiany w modelu sprzedaży oraz organizacji działu wsparcia klientów.

 • Firma produkcyjna, Manager Pionu Finansów

   Firma Nova Praxis pomogła nam zoptymalizować koszty obsługi procesów finansowych oraz wdrożyć system obiegu dokumentów. Uzyskane wyniki z pomiaru procesów rzeczywiście umożliwiły oszczędności na poziomie 15-20% i były bardzo przydatne przy wdrożeniu zmian organizacyjnych.

 • Firma produkcyjna, Prezes Zarządu

  Doradztwo zorganizowane było w formie szeregu spotkań i warsztatów, w wyniku których osiągnięto bardzo konkretne rezultaty … Wsparcie Nova Praxis dotyczyło także organizacji bazy i procesów CRM.

 • Firma wdrażająca systemy informatyczne, Prezes Zarządu

  W ramach projektu Nova Praxis zaproponowała rekomendowane zmiany mające na celu poprawę efektywności. Warto podkreślić, że przyświecał im zdrowy rozsądek, a proponowane zmiany nie były oderwane od możliwości ich wdrożenia i posiadanych ograniczeń

 • Ogólnopolska firma produkująca systemy wentylacyjne, Prezes Zarządu

  Eksperci firmy Nova Praxis w sposób aktywny moderowali proces budowania strategii, doradzając w zakresie możliwych rozwiązań.

 • Firma z obszaru finansów, Prezes Zarządu

  Spółka Nova Praxis wykazała się pro-aktywnością w kreowaniu wizji projektu, co świadczy o zrozumieniu charakteru biznesu oraz potrzeb firmy… Cały projekt doradczy był zarządzany przez pracowników Nova Praxis profesjonalnie, z zachowaniem wszelkich obowiązujących standardów i dobrych praktyk.

 • Softwarehouse, Prezes Zarządu

  Firma Nova Praxis kompleksowo wspierała nas w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie – w zakresie projektu leżało nie tylko samo opracowanie dokumentacji i jej złożenie do PARP, ale także przygotowanie i opisanie koncepcji systemu B2B, docelowych procesów oraz przygotowanie wyceny realizacji projektu i założeń biznesowych. Spółka Nova Praxis wykazała się ogromną pro-aktywnością w kreowaniu wizji projektu i docelowego systemu, co świadczy o świetnym zrozumieniu charakteru współpracy B2B (…). Wniosek otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.”

 • Ogólnopolska firma doradczo-szkoleniowa, Dyrektor Generalny

  „Firma Nova Praxis sp. z o.o. zrealizowała otwarte warsztaty z zakresu metodyki Zarządzania przez cele (MBO). W warsztatach uczestniczyli kluczowi menadżerowi z kilku średnich i dużych firm. Szkolenie zostało poprowadzone profesjonalnie i w atrakcyjny sposób. Prowadzący szkolenie obok warsztatu szkoleniowego posiada także bardzo duże osobiste doświadczenie menadżerskie, dzięki czemu przekazał kursantom praktyczne rady z zakresu zarządzania. (…). Należy podkreślić, że szkolenie uzyskało bardzo wysokie oceny – uczestnicy docenili praktyczność przekazanej wiedzy, kompletność i atrakcyjną formę warsztatów.”

 • Ogólnopolska grupa kapitałowa, Dyrektor Ds. Jakości

  „(…) Pan Konrad Bajor zrealizował na rzecz Spółki projekt, w zakresie którego leżało wykonanie mapy zachodzących procesów  biznesowych związanych z obsługą klientów w całej Spółce oraz wdrożenie systemu pomiaru kosztów realizacji poszczególnych procesów.  Prace zostały zrealizowane profesjonalnie  i w bardzo krótkim okresie czasu. W zakresie prac leżało – obok samej analizy mapy procesów – także kompleksowe wdrożenie systemu do pomiaru kosztów pracy, w tym przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników Spółki.”

 • Jeden z największych dostawców oprogramowania na za zamówienie w Polsce, Zastępca Dyrektora Pionu PTiM

  „(…) Firma Nova Praxis kompleksowo wspierała nas w realizacji projektu od momentu kreowania zakresu informacji przechowywanych w bazie wiedzy, poprzez projekt graficzny, nadzór nad dostawcą wymaganych rozszerzeń Atlassian Confluence przez firmę zewnętrzną a kończąc na migracji dokumentów wybranych systemów i opracowania e-szkoleń dla pracowników. Prace zostały wykonane rzetelnie, zgodnie z założeniami projektowymi i z zachowaniem wszelkich wymaganych terminów.”

 • Firma z grupy PKP, Menadżer D.S. Efektywności Operacji

  „(…) Firma Nova Praxis sp. z o.o. zrealizowała projekt doradczy związany z wdrożeniem metodyki „Zarządzania przez cele” (MBO) (…). Prace zostały zrealizowane profesjonalnie i w zgodzie z napiętym harmonogramem. Firma oddelegowała do realizacji projektu specjalistów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami IT(…) Otrzymaliśmy faktyczny „know how” wynikający z menadżerskiego doświadczenia, a Nova Praxis interesowała się losami wdrożenia i wspierała nas doradczo nawet po zrealizowaniu zakresu projektu i jego zakończeniu.”

 • Ogólnopolska grupa kapitałowa, W-ce Prezes Zarządu

  „Uzyskane wyniki z pomiaru czasu pracy przy wykorzystaniu metodyki TAM (ang. Total Activities Management) przyczyniły się do zaplanowania w Grupie istotnych zmian w przebiegu procesów biznesowych, które objęły min. Dział Księgowości Finansowej, Dział Kadr i Płac, Dział Kontrolingu, Dział Skarbu, Dział Administracji, przynosząc w kolejnych latach wymierne korzyści ekonomiczne.”

 • Ogólnopolska agencja HR, Prezes Zarządu

  „(…) Na bazie wyników analizy procesów biznesowych, powstała rozbudowana dokumentacja, która jest punktem wyjścia do optymalizacji procesów w ramach planowanego wdrożenia systemu. Analiza została przeprowadzona w sposób profesjonalny, a analitycy Nova Praxis w sposób aktywny pozyskiwali informacje wg przygotowanego wcześniej zakresu pytań.”

 • Ogólnopolska wypożyczalnia samochodów, Wiceprezes Zarządu

  „(…) Pan Konrad Bajor zrealizował na rzecz Spółki projekt polegający na analizie procesów biznesowych zachodzących w Spółce. Na bazie wyników analizy, powstała dokumentacja obejmująca opis procesów wraz z rekomendacją zmian optymalizacyjnych, w tym automatyzujących pracę. (…) Projekt został wykonany profesjonalnie.”

 • Firma doradcza, Wiceprezes Zarządu

  „Bazując na dotychczasowej współpracy potwierdzamy, iż firma Nova Praxis Sp. z o.o. jest kompetentnym partnerem dla realizacji prac o charakterze „analizy i optymalizacji procesów biznesowych” oraz zarządzania realizacją trudnych projektów informatycznych o bardzo napiętym harmonogramie działań(…).”

 

Udział w konferencjach

Firma Nova Praxis od wielu lat uczestniczy w licznych konferencjach poświęconych podnoszeniu efektywności zasobów ludzkich.

analiza procesów
optymalizacja kosztów firmy
optymalizacja kosztów firmy
optymalizacja kosztów firmy
optymalizacja kosztów firmy
optymalizacja kosztów firmy
optymalizacja kosztów firmy
III Analiza danych dla HR Managera – XII.2017

Główny Partner

„Jak HR może podnieść efektywność pracy o 20%, czyli wnioski z projektów doradczych Nova Praxis”

Europejski Kongres Gospodarczy – V.2017

Panel ekspertów

XXV Kongres Kadry – V. 2017

Brązowy Partner konferencji

„HR podnosi efektywność firmy o 20% – jak to zrobić?”

BPM TRENDS – VI Edycja 2016

Brązowy Partner
„Efektywne zarządzanie procesami”

PROCES & OPERATION EXCELLENCE SUMMIT 2016

Srebrny Partner
„Pomiar procesów – gwarancja szybkiego podniesienia efektywności

Forum dyrektorów administracyjnych – 2013

udział w roli eksperta
„Efektywne i „pro-klienckie” działy administracji? – Tak, dzięki nowoczesnym technikom zarządzania”

 

Co nas wyróżnia?

 • Łączymy biznes z metodyką i technologią – rozumiemy cele biznesowe, to im podporządkowujemy wdrażane metodyki i rozwiązania informatyczne.  Metodyki i standardy nigdy nie są celem samym w sobie
 • Implementujemy nasze doradztwo – wiemy, iż każdy może dawać „świetne rady”; my pomagamy wcielić je w życie – dostarczamy wsparcia we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w życie oraz przeszkoleniu pracowników, coachingu
 • Dzięki naszym usługom i rozwiązaniom pomagamy klientom osiągnąć wymierne korzyści biznesowe
 • Oszczędzamy Państwa czas – wiemy jak cenny jest czas menadżerów naszych klientów. Staramy się zabrać im jak najmniej czasu podczas analizy zagadnień. Myślimy tymi samymi kryteriami, więc możemy  wiele kwestii przeanalizować i pozostawić jedynie podjęcie końcowych decyzji
 • Procedury wdrażamy przy wsparciu narzędzi informatycznych i szeregu wzorców / formularzy, tak by ich wdrożenie nie zatrzymało działania firmy
 • Doceniamy czynnik ludzki, wiemy że obok procedur równie ważna jest motywacja pracowników, chcemy by wszystkie poziomy firmy pracowały pod komercyjne cele firmy. Wdrażane przez nas zmiany mają mieć mierzalne efekty
 • Nasze podejście do pomiaru i analizy procesów to inwestycja z szybkim zwrotem – już po kilku miesiącach poczynione nakłady na analizę i pomiar się zwracają, a w kolejnych miesiącach firma już tylko zyskuje na zmianach
 • Nasze rekomendacje zmian optymalizacyjnych są poparte konkretnymi liczbami z pomiaru procesów, które mogą zaskakiwać, ale pokazują prawdę jak firma działa od wnętrza
 • Skupiamy się na  podnoszeniu efektywności pracy – rażą nas przestoje, dublowanie tej samej pracy w różnych działach, realizacja prac poniżej średniej efektywności, nadmierny przerost struktur, nieefektywny przepływ informacji, etc.
 • Z racji na nasze doświadczenie związane z branżą IT – staramy się w maksymalnym stopniu dążyć do automatyzacji procesów i wykorzystywać wsparcie nowoczesnych technologii IT
 • Podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego klienta
Model rozwoju firmy
Przeanalizowaliśmy 1 200 procesów
Przeprowadziliśmy badania 1,1 mln. godzin pracy
Przebadaliśmy ponad 820 stanowisk pracy
Zwiększyliśmy efektywność o 19 800 osobodni
Proponujemy rozwiązania nowoczesne, „lekkie”, pragmatyczne, bez nadmiaru teorii