Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Nova Praxis była partnerem tytularnym VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To zdecydowanie najważniejsze wydarzenie 2020/2021 dla naszej spółki.

Nova Praxis na VIII Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

Nasz udział w konferencji zaznaczyliśmy poprzez:

  • stoisko firmowe
  • udział w panelu dyskusyjnym „Made in Poland” (prelegent – Prezes Zarząd – Konrad Bajor)
  • nasz autorski panel dyskusyjny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych” z udziałem przedstawicieli firm rodzinnych (FERRBUD, GEOBUD) oraz gościa specjalnego – ekspert ds. digitalizacji i robotyzacji (Krzysztof Bielawski)
  • odbiór Nagrody Jakości Grand Prix 2020/21

 

Panel dyskusyjny „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych”

Panel dyskusyjny

Wszystkim prelegentom (przedstawiciele firm FERRBUD z Rzeszowa, GEOBUD z Krakowa, Nova Praxis ) , gościowi specjalnemu (Krzysztof Bielawski) oraz gościom panelu dyskusyjnego jak również prowadzącemu (Paweł Gawron) chcieliśmy bardzo podziękować.

Nova Praxis jest operatorem programu „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych” (więcej o projekcie na stronie https://sukcesja.novapraxis.pl/projekt-sukcesja/).

Sam panel dyskusyjny to istotne uzupełnienie naszego projektu, które miało ukazać przed jakimi wyzwaniami stoją dziś firmy rodzinne na progu rewolucji technologicznej i jak ważna jest sukcesja. Ciekawe spostrzeżenia (nestor firmy GEOBUD – p. Marek Sikora) korespondujące ze zdaniem młodego pokolenia (sukcesor firmy FERRBUD – p. Stanisław Czechowski) pokazują, że z jednej strony tradycja więzi rodzinne stanowią istotny filar każdej firmy rodzinnej z drugiej strony nowe technologie lepiej rozumiane przez młodsze pokolenie stają się szansą dla firm rodzinnych.

Uzupełnieniem samego panelu dyskusyjnego było wystąpienie naszego gościa specjalnego – eksperta ds. digitalizacji i robotyzacji – p. Krzysztofa Bielawskiego, który przedstawił znaczenie robotów software’owych w dzisiejszych firmach – nie musimy się obawiać, że roboty zastąpią ludzi – to nie ten moment w czasie ;-), ale liczne przytoczone przykłady wskazują jak istotne znaczenie dla firm ma robotyzacja i automatyzacji (zwłaszcza dla firm średnich i dużych), gdzie występuje duża liczba powtarzalnych czynności

(zainteresowane osoby tematem zachęcam do kontaktu z naszym ekspertem ds digitalizacji i robotyzacji: krzysztof.bielawski@novapraxis.pl)

Zarówno FEERBUD jak i GEOBUD skorzystali ze wsparcia w ramach programu „Między digitalizacją a robotyzacją na przykładzie firm rodzinnych”. Zachęcamy innych do kontaktu w sprawie dotacji na program sukcesji firm rodzinnych dla firm rodzinnych sukcesja@novapraxis.pl

Polska Nagroda Jakości Grand Prix 2020/2021

Wyróżnienie wręczone przez Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości – Wojciecha Pomarańskiego.

To szczególne wyróżnienie dla naszej spółki. Postawiliśmy sobie bardzo trudne zadanie aby w roku pandemii nie schodzić z jakości świadczonych usług oraz zatrzymać naszych ekspertów w szeregach spółki. Jakość i zakres naszych usług stale rośnie, choć jak to wiedzą specjaliści od lean’u wejście na ścieżkę ciągłego doskonalenia nigdy się nie kończy. Dla nas wyznacznikiem wysokiej jakości usług doradczych jest niemal zerowy poziom reklamacji oraz zadowolenie naszych klientów, którzy chcą z nami współpracować przez kolejne lata.

Polska Nagroda Jakości Grand Prix 2020/2021

Dziękujemy kapitule za przyznane wyróżnienie.

Panel dyskusyjny „Made in Poland”

Niezmiernie ciekawa i zażarta dyskusja między uczestnikami panelu przyciągnęła sporą widownię. Nova Praxis była na panelu reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Konrada Bajora MBA. Klimat, firmy rodzinne, nowoczesne technologie, promocja polskich firm na rynkach zagranicznych – te tematy dominowały na panelu „Made in Poland (1).