Na czym polega audyt projektów B+R?

Audyt projektów B+R pozwala zweryfikować, czy firma może i powinna skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R pozwala firmom prowadzonym w formie JDG czy w formie spółek prawa handlowego odliczyć od podatku PIT/CIT nakłady na działalność badawczo rozwojową. Odliczenie to następuje na mocy ustawy o podatku od osób fizycznych (PIT) lub ustawy o podatku osób prawnych (CIT). Jak dokładnie wygląda to badanie? Na to pytanie odpowiadamy w artykule.

Kiedy przeprowadza się audyt projektów B+R?

Audyt projektów B+R wykonują firmy, które chcą dowiedzieć się, czy mogą skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową z uwagi na wdrażane innowacje produktowe lub innowacje procesowe. Ulga B+R  jest korzystnym rozwiązaniem, jeśli zysk spółki w danym roku przed opodatkowaniem przekroczył ok. 1 mln zł netto oraz gdy w bieżącym roku firma planuje wprowadzenie innowacji w zakresie produktów lub procesów.

Dzięki wynikom audytu funkcjonowania firmy uzyskuje się informacje dotyczące możliwości zoptymalizowania poszczególnych procesów. Wskazane są również produkty, które mogą być częścią projektów B+R. Oprócz tego zostaje oszacowany budżet projektów przy jednoczesnym uwzględnieniu zasobów materialnych i osobowych firmy – tj. dostępnych urządzeń oraz możliwości włączenia pracowników w planowane działania.

Jak przebiega audyt projektów B+R?

Jako specjaliści od audytów funkcjonowania firmy  identyfikujemy  obszary, gdzie możliwe jest wdrożenie innowacji procesowych lub produktowych, oraz poddajemy weryfikacji sposób realizacji poszczególnych projektów. Wskazujemy też procesy wymagające usprawnienia i oszacowujemy budżet.

Po zakończonym badaniu zostaje opracowany raport z audytu projektów B+R. Zawiera on dokładny opis przebiegu badania oraz gotowość do przeprowadzenia prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacji procesowych lub produktowych. W raporcie znajduje się wykaz inicjatyw, które mogą zostać włączone w projekty B+R, a także rozliczone w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.