Kiedy warto przeprowadzić pomiar procesów biznesowych?

Pomiar procesów biznesowych dostarcza wielu wartościowych informacji o funkcjonowaniu firmy. Można wykorzystać je później do optymalizacji swojej działalności. W artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach zaleca się skorzystać z tego narzędzia.

Na czym polega pomiar procesów biznesowych?

Sposób organizacji pracy ma szczególne znaczenie w firmach funkcjonujących jako organizacja procesowa – a więc takich, w których działania mają charakter powtarzalny. To właśnie przede wszystkim do właścicieli tego typu przedsiębiorstw skierowana jest nasza usługa pomiaru procesów biznesowych. Dzięki temu narzędziu można po pierwsze stworzyć rejestr procesów istniejących w obrębie firmy, a następnie:

  • zmierzyć czas trwania czynności najbardziej pracochłonnych w ramach danego procesu,
  • ocenić zysk z wdrożenia optymalizacji danych czynności w obrębie procesów,
  • zidentyfikować czynności najbardziej kosztowne i czasochłonne w firmie,
  • zdefiniować wskaźniki procesowe opierające się na czasie wykonania danej czynności,
  • wskazać działania generujące zbędne koszty.

Korzyści z pomiaru procesów biznesowych

Dane zdobyte w trakcie pomiaru są nieocenione, jeśli planuje się przeprowadzenie optymalizacji procesów biznesowych. Umożliwiają stworzenie precyzyjnego planu, ściśle dostosowanego do rzeczywistej sytuacji firmy. Eliminują ryzyko, że wprowadzone zmiany organizacyjne nie przyniosą pożądanego efektu lub wręcz negatywnie wpłyną na organizację pracy.

Analiza wyników pomiaru jest więc kluczowa dla opracowania skutecznej strategii optymalizacji procesów. Przekłada się to na usprawnienie działania firmy poprzez np. skrócenie czasu trwania danej czynności, a tym samym często również minimalizację kosztów jej wykonywania. Z naszej usługi pomiaru procesów warto skorzystać, aby ocenić, czy organizacja pracy firmy na pewno jest funkcjonalna i czy w jakichś jej obszarach nie dochodzi do marnotrawstwa zasobów – czasu pracowników albo środków finansowych.