Jak audyt usprawnia działanie firmy?

Optymalizacja procesów w firmie wymaga najpierw sprawdzenia aktualnej sytuacji oraz wykrycia, jakie problemy występują najczęściej. W tym celu warto przeprowadzić audyt. Jakie daje on korzyści? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Jakie korzyści daje przeprowadzenie tzw. audytu firmy?

Przeprowadzenie audytu pozwala na ocenę dojrzałości organizacji w tym ocenę obsługi procesów zachodzących w firmie, weryfikację prowadzonych działań. W efekcie przeprowadzonych działań audytowych uzyskane wyniki umożliwią nakreślenie kierunków usprawnienia organizacji oraz podejmowanie lepszych decyzji strategicznych w przyszłości. Nie chodzi tutaj o kontrolowanie pracowników czy wytykanie błędów. Celem jest wykrycie, a następnie naprawienie tego, co nie działa i nie służy danej firmie.

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego pozwala także na przewidzenie ewentualnych problemów i podjęcie szybkich działań zaradczych. Ma więc stabilizujący wpływ na działanie firmy.

Audyt działania firmy – profesjonalna oferta

Wiele firm przekonało się jednak, że audyt ma znaczenie jedynie wtedy, gdy jest przeprowadzany przez profesjonalną jednostkę, która działa w oparciu o nowoczesne metody. Jeśli więc chcesz usprawnić działanie swojej firmy, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty. Nasi audytorzy posiadają certyfikaty audytorów wewnętrznych ISO oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu audytów.

Podejmowane przez nas działania są dedykowane dla firm, które pragną dokonać niezależnej i szczegółowej oceny sposobu prowadzenia biznesu. To oferta skierowana dla podmiotów   z sektora MŚP zdecydowanych na aktywne działanie, jeśli chodzi o procesy w firmie.

Zakres audytu, który przeprowadzamy to m.in. podstawowa analiza finansowa, ocena dojrzałości organizacji, diagnoza obecnego stanu przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym, diagnoza występujących problemów, a także opracowanie raportu zawierającego wnioski i zalecenia. Zakres audytu może być rozbudowywany o kolejne obszary działania firmy, np. audyt struktury organizacyjnej.

Jakość badania gwarantuje opracowany scenariusz realizacji audytu, szablony formularzy do badania oraz stosowanie list kontrolnych. Co ważne, raport jest wewnętrznie weryfikowany przez zespół niezależny od audytorów.