Wskaźnik KPI efektywności i jego znaczenie dla działania firmy

Kluczowe wskaźniki efektywności, w skrócie KPI (ang. Key Performance Indicators), jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do pomiaru stopnia realizacji celów w przedsiębiorstwie. Pozwalają one nie tylko na rzetelną ocenę wdrożonych procesów i zastosowanych mechanizmów służących realizacji zamierzeń, ale bywają też pomocne wtedy, gdy firma nie jest w stanie osiągnąć wyznaczonych celów.

Na czym polega badanie efektywności procesów?

Badanie efektywności procesów to jedna z usług świadczonych przez naszą firmę. Skupia się ona przede wszystkim na dokładnym analizowaniu funkcjonowania przedsiębiorstw pod kątem kosztów pracy, jakie wynikają z czasu poświęcanego przez pracowników na realizację poszczególnych zadań. Gromadzone na tej podstawie dane pozwalają na wyznaczenie wskaźników efektywności, a w dalszej perspektywie usprawnienie działań, które na wiele różnych sposobów mogły ograniczać zyski lub rozwój firmy.

W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy skrupulatne badania czasu, co pozwala na oszacowanie rzeczywistych kosztów pracy. Mierzymy czas, który przekłada się na koszty, a także wskazujemy najważniejsze niedociągnięcia i błędy, które przeszkadzają w pracy.

Badanie efektywności procesów to usługa, którą można przeprowadzić stosunkowo szybko, bez konieczności wdrażania skomplikowanych narzędzi analitycznych. Jednocześnie podjęte działania zapewniają szereg cennych informacji, niezbędnych w podjęciu stosownych kroków w stronę optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności w firmie?

Na podstawie badania efektywności procesów można pozyskać cenne informacje, które mogą stanowić podstawę do wdrożenia zmian w funkcjonowaniu całej organizacji. Co ważne, pozyskiwane są w ten sposób miarodajne dane – fakty i liczby – które jednoznacznie wskazują nam, które obszary działań przynoszą korzyści, a gdzie należy wdrożyć pewne zmiany w celu optymalizacji działań.

Wyznaczając wskaźniki efektywności KPI, jesteśmy w stanie dostrzec wymierne postępy w codziennej, żmudnej pracy. Dzięki nim można stwierdzić i ocenić, które z podejmowanych w firmie działań przynosi oczekiwane rezultaty, a jakie wymagają radykalnych zmian ze względu na brak lub bardzo niski poziom osiąganych korzyści. KPI to również sposób na podniesienie wartości podejmowanych decyzji oraz wskazania precyzyjnego zakresu odpowiedzialności spoczywającej na konkretnych pracownikach. W końcu na podstawie badania efektywności można efektywnie dostosować codziennie podejmowane czynności do wyznaczonych przez przedsiębiorstwo celów.