Poprawa efektywności

Nasza koncepcja

Poprawa efektywności pracy zostaje osiągnięta wg naszej metodyki TAM ( ang. „Total Activities Management”) jako wynik przeprowadzonej optymalizacji procesów. W naszej koncepcji skupiamy się nie tyle na cięciu wydatków socjalnych czy redukcji etatów, co na wyeliminowaniu z pracy czynności niepotrzebnych, dublujących się, wykonywanych nieefektywnie. Poprawiamy sposób wykonywania najkosztowniejszych zadań (m. in. przez zmianę sposobu wykonywania czynności/ zmianę w przebiegu procesu (np.: inny dział odpowiada za proces / wdrożenie systemów informatycznych).

Według naszej koncepcji kluczem do skutecznego podniesienia efektywności pracy jest przeanalizowanie przebiegów procesów i dokonanie ich pomiaru, nie tylko w jednym dziale, ale również w działach współpracujących. W naszym podejściu zamiast skomplikowanych systemów premiowych, przeciążeń pracowników szukamy realnych miejsc słabej efektywności organizacji. Dzięki naszej metodyce umiemy te miejsca wskazać, z wymiarować liczbowo i zarekomendować zmiany w sposobie obsługi procesów aby osiągnąć poprawę efektywności.

Dzięki zebranym informacjom i danym, jesteśmy w stanie przedstawić dodatkowe sugestie, obejmujące na przykład: przemodelowanie procedur i procesów wewnętrznych, zmianę zakresu obowiązków części pracowników lub wdrożenie systemów informatycznych;

[Aby skutecznie podnieść efektywność  pracy, musimy przeanalizować przebieg procesów i dokonać pomiaru procesów, nie tylko w jednym dziale, ale również w działach współpracujących…

Najczęściej optymalizacja w jakimś procencie dotyczy każdego z działów.]

Patrz też:  Optymalizacja czasu pracy

Konrad Bajor

Nakreślamy trzy główne kierunki usprawnień w obsłudze procesów, a w konsekwencji poprawę efektywności pracy:

1) Zmiany wewnątrz jednostki organizacyjnej w firmie, w tym:

 • Wyeliminowanie dublujących się operacji;
 • Uporządkowanie działań w ramach stanowisk w jednym dziale;
 • Zrównoważenie obciążenia pracowników;
 • Wskazanie metod skalowania zespołu;
 • Wewnętrzne odzyskanie zasobów poprzez poprawę efektywności;
 • Sugerujemy zmiany w zakresie zadań poszczególnych stanowisk;
 • Sugerujemy zmiany w zakresie zadań managerów;
 • Zmiany w sposobie działania;

2) Zmiany w sposobie organizacji firmy bez potrzeby wdrożenia zmian w innych działach, w tym:

 • Wyeliminowanie dublujących się zadań między działami;
 • Ustalenie zasad komunikacji;
 • Podział zakresu odpowiedzialności za procesy, dokumenty, etc.;
 • Ustalenie optymalnego przebiegu procesów między działami;
 • Ustalenie oczekiwanej jakości danych przez każdego z uczestników procesu;
 • Ustalenie procedur i instrukcji;

3) Zmiany w sposobie obsługi procesów poprzez systemy informatyczne, w tym.:

 • Tworzymy proste rozwiązania usprawniające prace  oparte na arkuszach xls,word, makra które bez kosztownych inwestycji potrafią usprawnić prace;
 • Wsparcie w wyborze rozwiązań informatycznych (krajowych i zagranicznych), które mają usprawnić sposób obsługi procesów;
 • Tworzenie wymagań dla obecnych dostawców aby usprawnić obsługę procesów;
 • Podnoszenie ergonomii pracy;
 • Usprawnienie organizacji pracy projektowej w firmie;
 • Opieramy nasze rekomendacje o możliwie najtańsze rozwiązania;
 • Rekomendujemy wdrożenie systemów informatycznych pod konkretne potrzeby;

Celem naszych działań jest podniesienie efektywności w procesie, a nie pojedynczej operacji

Model rozwoju firmy

Poprawa efektywności, to efekt przemyślanej strategii zmian w obsłudze procesów

Mierzenie procesów biznesowych

Kiedy warto skorzystać z naszych usług

[Do optymalizacji podchodzimy kompleksowo. Rozpoczynamy od pomiaru procesów, a kończymy nadzorując wybór dostawcy i wdrożenie zmian w firmie]

 • Firma ma problem z nieefektywną realizacją procesów biznesowych, ale kadra menadżerska jest zbyt zajęta operacyjnie by samodzielnie zdiagnozować przyczyny i przeprowadzić zmiany;
 • Dynamiczny rozwój firmy wymusza wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących obsługę procesów;
 • Firma wie, że dla optymalizacji procesów biznesowych potrzebuje wdrożenia systemu informatycznego, ale ma trudność ze zdefiniowaniem jakie konkretne rozwiązanie potrzebuje;
 • Zarząd firmy podjął decyzję o wymianie systemu ERP – STOP, najpierw ustal realne potrzeby w firmie;

Dlaczego warto z nami pracować

 • Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów związanych z podniesieniem efektywności pracy;
 • Łączymy wiedzę o procesach z realnym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu;
 • Mamy sprawdzoną metodykę do analizy i pomiaru procesów;
 • W każdej firmie można znaleźć miejsca do poprawy efektywności – my umiemy je wskazać;
 • Chcąc zapewnić balans, między jakością a kosztem, docelowe rozwiązania kształtujemy wariantowo zależnie od skali produktu;
 • Mając korzenie w obszarze IT, szereg optymalizacji w procesach opieramy o rozwiązania informatyczne nie zapominając o integracji z istniejącymi systemami. Nic tak nie usprawnia procesu jak dobrze dobrane rozwiązanie informatyczne;
 • Mamy świadomość wewnętrznych ograniczeń dlatego proponujemy realne rozwiązania dopasowane do specyfiki danej firmy;
 • Śmiało rekomendujemy automatyzację procesów poprzez systemy informatyczne;
 • Nie jesteśmy sprzedawcą oprogramowania, dlatego możemy dobrać rozwiązania do potrzeb i możliwości każdej firmy;
 • To co nas wyróżnia, to menadżerskie rozumienie celów biznesowych i patrzenie perspektywą procesu jako całości;
Mechanika procesu biznesowego

Nie eksperymentujemy – w ramach naszego doświadczenia przynosimy zestaw gotowych rozwiązań

Jak działamy

Zakres usługi zależy od konkretnego przypadku. Możliwe składowe usługi:

Przygotowanie optymalizacji:

 • Identyfikacja procesów
 • Pomiar procesów
 • Analiza procesów biznesowych
 • Analiza potencjału wzrostu efektywności.
 • Przygotowanie rekomendacji zmian w przebiegu procesów biznesowych

Kompleksowe wdrożenie optymalizacji:

 • Przygotowanie wymogów dla systemu informatycznego (nowego / zmian w istniejącym systemie), wsparcie w wyborze dostawcy (patrz też: Wsparcie wyboru systemów informatycznych)
 • Wybór dostawcy rozwiązań informatycznych
 • Przygotowanie dokumentacji procesów „po optymalizacji”
 • Przygotowanie kompletnych wzorców dokumentów, procedur / instrukcji dla pracowników – definiujących sposób działania po optymalizacji
 • Szkolenia dla pracowników i menadżerów