[just_icon icon=”icomoon-wsparcie” icon_size=”130″ icon_color=”#0070c0″ icon_align=”left”]

Wsparcie w wyborze systemów informatycznych

Nasza koncepcja

 • Analiza procesów biznesowych – wizja docelowego umiejscowienia systemu w firmie naszego Klienta
 • Sporządzenie listy wymagań biznesowych i technicznych dla nowego systemu
 • Analiza umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowych
 • Weryfikacja rozwiązań zagranicznych, w zakresie analizy zgodności z polskim prawem, analizy funkcjonalnej, analizy prawnej, weryfikacji procesu wdrożenia i utrzymania całego rozwiązania
 • Opracowanie koncepcji wdrożenia, analiza wykonalności, strategia „gotowy produkt” <> rozwiązanie „szyte na miarę”
  • w tym : wstępne zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców (tzw. RFI)
  • w tym : opracowanie założeń dotyczących integracji systemu i migracji danych
 • Przygotowanie zapytania ofertowego,  RFP / SIWZ, ustalenie kryteriów oceny
 • Wybór firm odpowiednich do uczestnictwa w postępowaniu ofertowym lub przetargu
 • Organizacja postępowania ofertowego
 • Ocena oferentów, wizyty referencyjne
 • Negocjacje umowy z wybranym wykonawcą
 • Nadzór nad realizacją (patrz też: „Zarządzanie projektem”)
 • Przygotowanie do wdrożenia: zaplanowanie zmian procesów, zaplanowanie szkoleń
 • Ustalenie zasad utrzymania systemu, wskazanie opiekunów biznesowych / administratorów technicznych
Wymagania systemowe optymalizacji procesu
 

Kiedy stosować

 • Firma nie działa w branży informatycznej  – nie ma zasobów IT lub zakres kompetencji osób IT jest niewystarczający do wdrożenia złożonych rozwiązań
 • Zarząd chce wybrać rzetelnych dostawców w postępowaniu ofertowym
 • Były już w firmie podejmowane próby wyboru rozwiązań samodzielnie, ale przedstawione oferty były niezrozumiałe i wydawały się zbyt drogie
 • Firmy konkurencyjne zyskują przewagę poprzez nowoczesne rozwiązania informatyczne
 • Na rynku polskim nie udało się znaleźć gotowych rozwiązań, które mogłyby spełniać oczekiwania firmy i potrzebna jest analiza systemów zagranicznych.
 • Firma chce wdrożyć rozwiązanie zagraniczne u siebie i chce sprawdzić aspekty prawne, wdrożeniowe i utrzymaniowe przed podjęciem decyzji o zakupie
 • Konkurencja wykorzystuje środki unijne na rozwoju swojego biznesu poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych
Konrad Bajor
Większość firm decyduje się na wdrożenie złożonych systemów informatycznych raz na 5-10 lat. Wybór takich rozwiązań warto powierzyć firmie, która się na tym zna i zadba o interesy Państwa firmy
 

Przykładowe efekty

Ustalenie zasad serwisowania systemu

Pomagamy ocenić dostawców systemu nie tylko pod kątem systemu i projektu wdrożeniowego, ale także pod kątem kosztów utrzymania systemy po wdrożeniu. Pomagamy zdefiniować:

 • gwarantowane koszty serwisu
 • gwarantowane czasy reakcji na zgłoszone problemy
 • gwarantowane czasy rozwiązania problemów
 • sposób dystrybucji poprawek
 • koszty rozwoju, modyfikacji systemu
 • zasady indeksacji opłat za usługi serwisowe
 • całkowite koszty wdrożenia rozwiązania (nie tylko koszty samych licencji, ale również inne koszty niezbędne przy wdrożeniu zaawansowanych systemów informatycznych)

Pomagamy ocenić rozwiązanie dostawcy, poprzez:

 • ocenę potencjału i motywację dostawcy do dalszego rozwoju systemu
 • ocenę dostępności serwisu na lokalnym rynku
 • ocenę możliwości systemu w odniesieniu do potrzeb klienta
 • ocenę innowacyjności rozwiązania na tle konkurencji
 • ocenę zakres funkcjonalnego zagranicznych rozwiązań w odniesieniu do specyfiki polskich realiów
 • ocenę jakości proponowanego procesu wdrożenia
Wdrożenie systemu informatycznego jest w pewnym sensie podobne do zakupu samochodów flotowych. Obok kosztu zakupu, ważniejsze są koszty eksploatacji, niezawodność i dostęp do serwisu
Analiza „kruczków” w umowach wdrożeniowych

Przez wiele lat pracowaliśmy po stronie dostawców systemów informatycznych. Wiemy, na co zwrócić uwagę w analizie umów wdrożeniowych, licencyjnych oraz utrzymaniowych tak, aby podpisana umowa była korzystna dla klienta w perspektywie krótko i długoterminowej. Przykładowe aspekty, na które zwracamy uwagę:

 • procedura migracji danych z dotychczasowego systemu
 • stopień dostosowania systemów zagranicznych do polskiego prawa
 • koncepcje integracji systemu z innymi systemami
 • odpowiedzialność za prowadzenie testów integracyjnych
 • zagwarantowanie realizacji ogólnych celów projektu
 • koszty zmian podczas projektu
 • koszty rozszerzeń systemu o kolejnych użytkowników
 • sposób rozliczania prac dodatkowych z dostawcą
 • zagadnienia otwarte – nie mające konkretnej wyceny „fixed price”
Wsparcie w umowach IT
Wsparcie projektów IT
Odpowiednia organizacja wymagań dla systemów

Unikamy podejścia, w którym wybrane systemy porównywane są wg tabeli z punktacją. W podejściu tym, system mający najwięcej punktów staje się zwycięzcą. Dostawcy mają tego świadomość, więc często przedstawiają niepełne informacje co do określonych funkcjonalności.

W naszym podejściu, potrzeby definiowane są „z góry”. Dostawcy otrzymują znormalizowaną bazę potrzeb, oferują rozwiązania spełniające wskazane potrzeby. Dzięki temu, dodatkowe cechy systemu w niewielki sposób wpływają na ocenę rozwiązania pod kątem jego spełnienia faktycznych potrzeb.

Wiele firm wybiera systemy najdroższe, mające najwięcej funkcji, o wątpliwej przydatności.

W wielu przypadkach, indywidualna rozbudowa tańszego systemu o brakujące funkcje bywa tańsza niż zakup rozwiązania gotowego mającego od razu wszelkie niezbędne cechy!
 

Możliwe warianty naszych usług

 • Jednorazowa usługa weryfikacji treści umowy wdrożeniowej, serwisowej, w wyniku której firma otrzymuje pełną analizę umowy wraz z komentarzem gdzie widzimy potencjalne pułapki
 • Wsparcie w ocenie merytorycznej i technologicznej wybranego rozwiązania
 • Analiza konkurencyjnych rozwiązań na rynku krajowym i zagranicznym
 • Wsparcie w całym procesie wyboru dostawcy, od momentu zdefiniowania wymagań po końcowy wybór systemu
Wybór i wdrożenie systemu jest projektem, który silnie angażuje menadżerów mających na co dzień inne obowiązki. Nasze wsparcie minimalizuje wpływ wdrożenia systemu na codzienną pracę menadżerów, którzy mogą skupić się na zapewnieniu ciągłości prowadzonego biznesu.