Czy mam szanse wygrac w lotto

  1. Reactoonz Kasyna Internetowe: Jakby tego było mało, Karta Visa Vanilla nie ma opłaty miesięcznej i można ją doładować w uczestniczących lokalizacjach VanillaDirect.
  2. Mnożniki Podczas Gry Podstawowej W Book Of Shadows - Pokonaj przeciwników przed cesarzem i wygraj ostateczną nagrodę.
  3. Darmowe Spiny I Funkcje Bonusowe W Automacie Hugo: Ten darmowy bonus pieniężny jest świetnym sposobem dla graczy w kasynie, aby uzyskać bankroll online.

Jak grać w elektroniczny blackjack w Polsce żeby wygrać

Funkcja Przewracania Starburst
Jest to znacznie krótsze niż w niektórych innych kasynach, które mamy na tej liście, gdzie może to potrwać do pięciu dni.
Fortunes Of Sparta Demo
Inne operacje Rutters w hrabstwach York i Mifflin od początku VGT play.
Goldilocks jest dobrze wyglądający, zapewnia dobrą zabawę, jest ładnie tematyczny i potencjalnie satysfakcjonujący, jeśli masz szczęście.

Darmowe sloty bez rejestracji

Jak Grać Na Automacie Spinata
Operatorzy kasyn nieustannie szukają lepszych gier, aby zachęcić entuzjastycznych graczy do zwiększenia swoich zysków, więc pojawienie się nowych technologii w celu zaspokojenia popytu jest dane.
Coin Master 5 Bębnów I 10 Linii Wygrywających
Nie ma sensu opisywać wszystkich możliwych nagród, ponieważ sam automat Wolf Run szczegółowo o nich opowiada.
Golden Ticket Unikalne Funkcje Automatów

Pakiet ratunkowy

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

Pakiet ratunkowy adresowany jest do firm, które w związku z obostrzeniami oraz wprowadzonymi regulacjami prawnymi zmuszone są do opracowania nowej strategii działania w okresie najbliższych 3-6 miesięcy. Chcąc jednak odpowiedzieć na pytanie co dalej robić w swojej branży konieczna jest analiza swojej firmy, oraz analiza klientów moich klientów. Analizy opieramy na danych finansowych za ostatnie 2 lata, okres bieżący, prognozę przychodów do końca 2020 i 2021 oraz szereg wskaźników gospodarczych, które obrazują kondycję gospodarczą w poszczególnych branżach. Tak zbudowana analiza finansowa powoduje, że podjęte działania w krótkim horyzoncie czasowym mają wpływ na strategię firmy w dłuższej perspektywie.

Wspieramy firmy w pozyskaniu funduszy w ramach Tarcz antykryzysowych. Niemniej jednak trzeba z nich bardzo rozważnie korzystać aby nie narazić się na podwójne finansowanie, bo konsekwencje tego będą bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców, a kontrole będą na pewno.

Przy współpracy z kancelarią prawniczą mec. Andrzeja Bartuzi przeprowadzamy analizę prawną wybranych umów, oraz dajemy możliwość przeanalizowania i wypracowania rozwiązań, nieprzewidzianych łączącymi strony umowami, a powodowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną.
. Dodatkowo opracowana zostanie lista kilku rekomendacji finansowych, prawnych oraz zarządczych. Celem konsultacji jest szybkie wykorzystanie potencjalnych szans i możliwości, co w efekcie pozwoli na poprawę kondycji firmy.

Główne korzyści wynikające z pakietu

Efektem połączenia współpracy jest możliwość zaproponowania Państwu szerokiego spektrum konsultacji oraz ogólnego spojrzenia na najważniejsze aspekty firmy związane z niepewnością co do ciągłości biznesu lub też spodziewanego wzrostu biznesu. Propozycje możliwych do rozwiązań opierać się będą na dwóch wariantach: Pesymistyczny, Umiarkowanie Optymistyczny, Optymistyczny. Pesymistyczny, czyli taki wariant, w którym biznes w którym działam załamie się i mogę nie przetrwać oraz wariant Optymistyczny, w którym powinienem się przygotować na efekt tzw. “V”. Wariant Umiarkowanie Optymistyczny to wariant, w którym firma przetrwa ale przy założeniu silnych cięć kosztów i przy wsparciu dotacji lub pożyczek płynnościowych.

Szczególnie  istotną rolę przy Wariancie Pesymistycznym odgrywa wsparcie prawne, które ma dać odpowiedź na wiele trudnych pytań: Jak zabezpieczyć swój majątek, na wypadek upadku, jaka jest różnica między zamknięciem spółki a zgłoszeniem upadłości, odpowiedzialność członków zarządu, właścicieli, etc.

Równie ważne jest wsparcie dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz reorganizacji strategii oraz planu działania firmy.
Czas usługi został dopasowany do dynamicznie rozwijającej się sytuacji gospodarczej i wynosi ok. 1-2 tygodni.

 

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu

Krok 1.

Analiza sytuacji

Pierwszym elementem usługi jest szybka analiza przedsiębiorstwa polegająca na zapoznaniu się z obecną sytuacją finansową firmy, zastosowanymi już rozwiązaniami oraz przewidywanymi problemami. Na podstawie przygotowanych dokumentów takich jak rachunek zysków i strat, zestawienie pasywów i aktywów, zestawienie środków trwałych oraz zestawienia sprzedaży i kosztów przeprowadzona zostanie analiza finansowa przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe wskaźniki finansowe. Nasi eksperci przeanalizują dokładnie liczby, źródła sprzedaży oraz nakłady kosztów z nimi związane. Dodatkowo przeprowadzona zostanie rozmowa odnośnie obecnej kondycji firmy oraz aktualnie realizowanego planu sprzedaży. 

Jednocześnie w razie potrzeby zostaną przeprowadzone pierwsze konsultacje prawne.

Wszystko po podpisaniu umowy poufności będzie realizowane w oparciu o komunikację on-line. z wykorzystaniem platformy zoom.

usługi doradcze

Krok 2A.

Wyliczenie prognoz i wskaźników

Po otrzymaniu dokumentacji, zapoznaniu się z danymi oraz przeprowadzeniu pierwszego wywiadu o aktualnej sytuacji nasi eksperci skupią się na opracowaniu wymiernych wskaźników i prognoz. Celem opracowywanych analiz jest prezentacja obecnej sytuacji oraz przygotowanie prognozy finansów przedsiębiorstwa w dwóch wariantach. Mając dane referencyjne z 2018,2019 można opracować plan możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu obniżenia kosztów oraz wykorzystania wsparcia oferowanego przez państwo w 2020 oraz zaprognozować dane w 2021r. Przeanalizowane zostaną wszystkie kanały dotacji i wsparcia finansowego oraz możliwości ich wykorzystania.  Na podstawie opracowanych wariantów przygotowana zostanie proponowana strategia firmy na najbliższe 3-6 miesięcy oraz wynikająca z niej prognoza obrazująca sytuację finansową firmy po wdrożeniu strategii.

Krok 2B.

Konsultacje prawne

Dodatkowym zakresem usługi są konsultacje prawne w zakresie ewentualnych zmian lub możliwości modyfikacji umów. Przeanalizowane zostaną wybrane umowy, w ramach których zaproponowane zostaną wszystkie dostępne możliwości wypracowania rozwiązań, nieprzewidzianych łączącymi strony umowami, a powodowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną
Firmom, dla których prognozy będą nieprzychylne oferujemy również wsparcie w czynnościach prowadzących do zawieszenia działalności, ogłoszenia upadłości lub likwidacji. Przedstawimy ścieżkę postępowania, korzyści oraz konsekwencje podjęcia takiej decyzji.

pracownicy biurowi przed komputerem
wykres

Krok 3.

Opracowanie Planu przetrwania

Mając wynik przeprowadzonej analizy finansowej, możemy przystąpić do opracowania Planu przetrwania, z uwzględnieniem koniecznych zmian organizacyjnych (patrz Szybka optymalizacja procesów) wykorzystanie wszelkiego możliwego wsparcia finansowego jakie firmy mają do dyspozycji w ramach programów rządowych, regionalnych, PFR oraz podmioty oferujące wsparcie w ramach pożyczek z BGK (tzw. pożyczki płynnościowe).

Produkty projektu

Klienci otrzymują zdefiniowany zestaw produktów usługi:

  • Raport z analizy finansowej
  • Prognoza finansowa (wersja optymistyczna / pesymisytczna)
  • Plan rekomendowanych działań (w zależności od wariantu)
  • Propozycja strategii krótkoterminowej
  • Porady prawne
  • Określenie z jakiej pomocy finansowej mogą skorzystać

Kształt produktów i zakres opisywanej usługi może różnić się w poszczególnych wdrożeniach – dokładny zakres projektu dobierany jest zawsze indywidualnie do potrzeb konkretnego Klienta i jest precyzyjnie definiowany przed rozpoczęciem projektu.

raporty i prognozy