Jak jest, czyli mapowanie procesów AS IS

Terminem “proces” określamy uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie i połączonych ze sobą związkami przyczynowo-skutkowymi. W biznesie procesem możemy określić uporządkowane czynności, które prowadzą do osiągnięcia określonego efektu, np. zaplanowanego rezultatu działań, wyprodukowania produktów lub realizacji określonych usług. Takie procesy istnieją w każdej firmie, bez względu na to, czy są one dostrzegalne i analizowane, czy też zupełnie pomijane. Przedsiębiorstwa, które starają się wyciągać z nich wnioski, są na najlepszej drodze do świadomego osiągania korzyści i budowania przewagi względem konkurentów.

Jednym z podstawowych narzędzi coraz częściej wykorzystywanych w biznesie jest mapowanie procesów AS IS.

Cele mapowania procesów AS IS

Mapowanie to element niezbędny do skutecznego działania rozwijającego się przedsiębiorstwa, które analizuje podejmowane działania, wyciąga z nich wnioski i dokonuje niezbędnych usprawnień. Wynikiem identyfikacji poszczególnych procesów biznesowych jest mapa, która ukazuje zrealizowane zadania w graficznej formie schematu blokowego. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim czytelność zgromadzonych danych i wniosków. Celem mapowania procesów AS IS jest dokonanie diagnozy sytuacji wyjściowej i opisanie jej poprzez odwzorowanie graficzne.

Mapowanie najczęściej przebiega zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. Warto przy tym pamiętać, że AS IS opisuje proces takim, jakim jest obecnie, a nie stan pożądany.

Specyfika usług z zakresu mapowania procesów AS IS

Nasza firma specjalizuje się w mapowaniu procesów AS IS. W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy szczegółową analizę działania firmy. Analizowane i dokumentowane są rzeczywiste, obecne procesy, w oparciu o obserwacje i spotkania bezpośrednio z ich realizatorami. W efekcie powstaje właśnie mapa procesów AS IS wraz ze wskazaniem listy zauważonych przy tej okazji problemów i rozbieżności.

Usługa z tego zakresu adresowana jest do firm, które chcą uzyskać pełną świadomość na temat sposobu obecnego funkcjonowania. Realizowana jest przy okazji różnorodnych sytuacji, takich jak np. sytuacja zakupu innej firmy, porównanie działania kilku oddziałów firmy, wdrożenie systemu zarządzania jakością itp.