Dlaczego warto przeprowadzać onboarding?

Początek pracy w nowej firmie to wyzwanie dla każdego dopiero co zatrudnionego pracownika. Z dnia na dzień musi on odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Wyzwaniem są zarówno nowe zadania, przed którymi staje, standardy oraz procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie, jak i nowi współpracownicy. Wszystkie te czynniki sprawiają, że większość świeżych pracowników czuje się przytłoczona, zestresowana i onieśmielona. Jak można im pomóc, aby proces aklimatyzacji w nowym miejscu pracy przebiegł sprawnie i był możliwie najmniej stresujący? Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest dobrze przeprowadzony onboarding!

Czym tak właściwie jest onboarding?

Onboarding to swoiste powitanie nowego pracownika w firmie – proces jego adaptacji w nowej rzeczywistości. Terminem tym określa się zespół działań, które mają na celu wdrożenie dopiero co przyjętych pracowników w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To odpowiednie wprowadzenie pracowników w najważniejsze sprawy dotyczące działania firmy, dzięki którym pozna on jej strategię, misję oraz przyświecającą jej wizję, a także cele, jakie są przed nią postawione. Podczas onboardingu pracownik poznaje również strukturę organizacyjną firmy oraz procedury dotyczące tak ważnych spraw jak np.: komunikacja, rozliczanie nadgodzin, zgłaszanie urlopów czy obieg dokumentów. Dowiaduje się też, jak prawidłowo obsługiwać wszystkie firmowe urządzenia, a także, jakie obowiązki będzie musiał pełnić na objętym przez siebie stanowisku. Przekazywane są mu też informacje dotyczące tego, jakie ma możliwości rozwoju.

Jakie są największe zalety onboardingu?

Zatrudniając nowych pracowników, warto przeprowadzić onboarding, ponieważ dzięki niemu proces ich aklimatyzacji nie będzie stresującym i trudnym przeżyciem. Poznając procedury, strukturę oraz kulturę pracy obowiązujące w danej firmie, nowi pracownicy zyskują niezbędną do wydajnej, efektywnej pracy pewność siebie i szybko odnajdują się w nowym miejscu. Wielką zaletą dobrze przeprowadzonego onboardingu jest wyeliminowanie problemu tzw. ucieczki nowych pracowników. Badania statystyczne pokazują, że aż 50% pracowników odchodzi z firm w ciągu pierwszych 4 miesięcy pracy! W świetle tych wyników niezwykle istotną kwestią dla zachowania wysokiej wydajności pracy w firmie jest zmniejszenie rotacji i zdolność organizacji do zatrzymania pracowników.

Wdrożenie w nową strukturę oraz zasady pracy pomaga szybko i bezboleśnie zintegrować się z nowym otoczeniem, poczuć się członkiem nowego zespołu i stać się częścią sprawnie działającej firmy. Dzięki niemu nowi pracownicy szybko osiągają wysoką wydajność, a wykonywana przez nich praca jest owocna. Onboarding działa motywująco i redukuje wszelkie czynniki stresogenne, na które narażony jest każdy nowo przyjęty pracownik. Osoba, która zostanie dobrze przygotowana do objęcia nowych obowiązków, czuje się pewnie i nie myśli o zmianie pracy, co wpływa na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa oraz zmniejsza jego koszty. Pracownicy, którzy przejdą onboarding unikają przykrych rozczarowań i mogą szybko zacząć wykonywać powierzane im zadania zgodnie ze standardami przyjętymi w firmie.