Usługi szkoleniowe

U Was, o Was, pod Was…

Nie jesteśmy firmą szkoleniową, tylko doradczą… Takie stwierdzenie to nasza obietnica, że szkolenia poparte są rzeczywistą wiedzą i praktyką kilkuset projektów. Praktyką, która pokazała nam setki błędów popełnianych w rzeczywistych firmach. Także naszej. To na tych błędach stworzone zostały nasze programy szkoleniowe.

Szkolenia realizujemy podchodząc do nich jak do projektów doradczych: nie ma dwóch takich samych projektów, nie ma 2 takich samych firm – nie ma więc dwóch takich samych szkoleń. 

Dlatego też, konsultujemy się z klientem przed szkoleniem by poznać problemy konkretnej firmy i odpowiednio skroić program i przykłady.

To nie wszystko. W pewnym odstępie czasu po szkoleniu kontaktujemy się z uczestnikami i omawiamy ich wątpliwości związane z praktycznym zastosowaniem wiedzy ze szkolenia. Uczestnik ma już wówczas pewną praktykę i świadomość, co mu się udaje, a co zrodziło wątpliwości. Pomagając w tym momencie, silnie utrwalamy wiedzę i dobre wzorce działania.

Czy do nauki jazdy samochodem wystarczy jedynie kurs teoretyczny w klimatyzowanej sali?…
No właśnie! A mówimy tutaj o zdobywaniu kompetencji, którą posiada prawie każdy. W przypadku umiejętności specjalistycznych, poprzeczka jest
zawieszona jeszcze wyżej. Dlatego tym ważniejsza jest praktyka
i indywidualne konsultacje z trenerem
w formie coachingu!
 

Nasze szkolenia

Poniżej prezentujemy bazowe pakiet szkoleń, które realizujemy dla Klientów po indywidualnym dostrojeniu programu szkolenia.

Menadżer myślący finansowo

Szkolenie adresowane dla menadżerów średniego szczebla, którzy w wyniku awansu zaczęli odpowiadać za finansową stronę podległej im jednostki. Pojawia się konieczność tworzenia budżetu,  planowania kosztów stałych i inwestycji, rozliczania wydatków. Prędzej czy później następuje kontakt z działem kontrolingu lub księgowości i tu zaczynają się schody. Szkolenie porusza takie pojęcia jak np.:

 • Co to znaczy, że koszt będzie księgowany na RMK”ach?
 • Dlaczego jeśli wydałem 20 000 zł na aplikację, w kosztach mojego działu widzę tylko 2300 zł?
 • Czym są „rezerwy” finansowe? Na czym polega ich rozwiązanie?
 • Jak i czy budżetować koszty amortyzacji posiadanych urządzeń?
 • Jak budżetować koszty kontraktów, jeśli nie wiadomo, czy kontrakty zostaną podpisane?
 • Czym się różni marża I od marży IV?
 • Do czego służą MPKi, czym się różnią od „rodzajówki”?
 • Dlaczego wynik kontraktu MSR’owy nigdy się nie zgadza?

Wiedza przekazywana jest na praktycznych przykładach. W wyniku szkolenia menadżer nie tylko zaczyna rozumieć otrzymywane raporty i może rozmawiać z księgowością rozumiejąc co druga strona do niego mówi… W wyniku szkolenia, menadżer wyostrza zmysły na niepotrzebne koszty, myśli kategoriami, które pozwalają poprawiać wynik własnego działu i całej firmy.

Czas: 1 dz. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

mapowanie procesów
Menadżer delegujący

Menadżer delegujący zadania umie nagradzać

Szkolenie adresowane szczególnie dla tych menadżerów, którzy przychodzą do pracy przed wszystkimi i zostają w niej długo po tym, gdy podwładni opuścili już swoje biurka. Nie dzieje się to bez powodu – menadżer często posiada unikalne kompetencje, realizuje najtrudniejsze zadania bo często wcześniej był wybitnym specjalistą. Szkolenie porusza m. innymi takie aspekty jak:

 • 4 stopnie delegowanie zadań – czyli dlaczego jednym wystarczy „wizja medalu olimpijskiego”, a inni potrzebują planu treningu na każdy dzień
 • Pisanie instrukcji i procedur – jako narzędzie przekazywania władzy i odpowiedzialności
 • Budowanie odpowiedzialności – przez oficjalne przedstawienie realizatorów dla klientów / odbiorców usług
 • Zarządzanie przez… spotkania – czyli metoda osiągania rezultatów, wykorzystująca wstyd przed kolegami
 • Motywowanie przez … chwalenie… na forum kolegów
 • Motywowanie przez premiowanie

Szkolenie skupione jest na zbiorze prostych technik, które można zastosować kolejnego dnia. Najważniejszym efektem szkolenia jest uświadomienie menadżera, że proces delegowania nigdy nie wychodzi z dnia na dzień – pierwsze próby zawsze będą nieudane. Ale to nie oznacza, że delegowanie „w tym zespole” się nie uda…

Czas: 1 dz. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

Analiza finansowa

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami , które stoją przed dylematem jaką strategię przyjąć w odniesieniu do ryzyk lub szans wywołanych skutkami pandemii.

Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę typu startup i szukają wiedzy nt. zarządzania finansami spółki.

Trenerem jest osoba będąca absolwentem studiów MBA, i która od strony praktycznej pokaże jak wykorzystać wiedzę nt. finansów przedsiebiorstwa do podejmowania decyzji.

 • 1. Struktura dokumentów finansowych
  • Omówienie struktury Bilansu i RZiS 
  • Omówienie znaczenia podstawowych wskaźników finansowych (płynność, zwrot z inwestycji) dla firmy
  • Wyliczenie zapostrzebowania na kapitał obr
  • Omówienie narzędzia do analizy wskaźnikowej PFI
  • Warsztat 1 – Przypadek firmy rozwijającej się organicznie
 • 2. Omówienie wpływu inwestycji na finanse spółki
  • Wpływ subwencji, kredytu, inwestora na finanse spółki
  • Wpływ wartości niematerialnych i prawnych na finanse
  • Jak wyliczyć optymalny poziom inwestycji w firmie?
  • Ulga B+R
  • Warsztat 2 – Przypadek firmy silnie rozsnącej 
 • 3. Budżetowanie 
  • Jak budżetować koszty kontraktów, jeśli nie wiadomo, czy kontrakty zostaną podpisane?
  • Koszty stałe i koszty zmienne
  • Warsztat 3 – Omówienie przypadku utraty płynności finansowej (klient nie zapłaci w terminie)
 • Podsumowanie wyników z poszczególnych warsztatów

Czas: 1 dn. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 8 osób (sala Nova Praxis)

mapa procesu firmy
mapa procesu firmy

Myślenie procesowe, jak optymalizować procesy

Szkolenie adresowane dla właścicieli procesów w firmach, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem procesowym. Szkolenie przekazuje podstawowe informacje o tym czym jest proces (przykłady!), pokazuje praktyczne przykłady dlaczego to jest takie ważne, pokazuje jak czytać i notować procesy. W głównej części skupiamy się na tym, co złego może tkwić w procesach (marnotrawstwa) i jak sobie z tym radzić. W ramach szkolenia omawiamy między innymi:

 • O jest procesem – gdzie się on kończy, a gdzie zaczyna
 • Przykładowa biblioteka procesów – jakie są w każdej organizacji
 • Na jakim poziomie szczegółowości notować proces – czyli balans między „uchwyceniem od ogółu” a odnalezieniem złota kryjącego się w detalu
 • Proces między działami – gdzie się odkłada marnotrawstwo
 • Katalog marnotrawstwa procesowego – omówienie typowych negatywnych zachowań i metod rozwiązania
 • Jak zmierzyć procesy – jakie KPI wybrać?

W wyniku szkolenia, uczestnicy wychodzą wyczuleni na marnotrawstwa procesowe. Powielanie nazwanych na szkoleniu błędnych wzorców zaczyna być powodem do wstydu przed kolegami z pracy, przez co uczestnicy szkolenia dążą do poprawy procesów.

Czas: 2 dn. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

Wdrażanie zmian – w praktyce

 

Szkolenie skupia się na aspekcie wdrażania zmian organizacyjnych – tj zmiany sposobu pracy wewnątrz firmy, w tym:

 • Jak zweryfikować, czy w ogóle zmiana zadziała, jak ją oznajmić?
 • Kogo i o czym powiadomić?
 • Na ile szkolić pracowników w zakresie zmiany, a na ile wspierać w pierwszych dniach. a może przesłać instrukcje?
 • Dlaczego jest tylu oporników zmian – jak sobie z nimi radzić
 • Dlaczego szkolenie dostawcy systemu nie wystarczy i trzeba wykonać szkolenie dotyczące …. zmiany w organizacji firmy (procesów)
 • Procedury przejściowe i docelowe
 • Dlaczego proces wdrażania zmiany nie kończy się na … wdrożeniu zmiany; czyli zasada „zmiany w wersji 1.1”
 • Model Beckhard-Harris – czyli co trzeba zrobić aby zmiana się udała 

Szkolenie poparte praktycznymi przykładami z nieudanych wdrożeń zmian z wielu rzeczywistych firm.

Czas: 1 dz. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

mapa procesu firmy
mapa procesu firmy

Skuteczni sprzedawcy B2B

Szkolenie jest w praktyce zintensyfikowanym doradztwem, warsztatem na którym omawiane są konkretne tematy sprzedażowe naszych klientó∑ w modelu B2B, ze szczególnym nastawieniem na pozyskanie relacji w okresie COVID-19. Próbujemy wypracować poprawną ścieżkę sprzedaży, uwzględniającą także aspekty kontaktu posprzedażnego. Poruszamy na przykład następujące zagadnienia:

 • Praktyczny warsztat dotyczący zasady „klient ma zawsze racje” – czyli dlaczego udowadniając klientowi winę pogarszamy relację… czyli to my przegrywamy
 • Kiedy klient nie jest klientem – czyli o granicy między „ma zawsze racje” a „nie chcę by był klientem”
 • Z jakich tematów rezygnować
 • Jak dotrzeć do klienta poprzez media społecznościowe
 • Mailing – czy to ma dziś jeszcze sens?
 • Dlaczego oferta musi być „na maksa” albo wcale – czyli analiza, czy bycie na 2. pozycji w 10 ofertach jest lepsze niż bycie 1-szym w jednej…
 • Granica między „daję klientowi wszystko co potrzebuje by chętnie wrócił” a „daję prawie wszystko by musiał wrócić”
 • Słucham czy prezentuję – zdrowa proporcja
 • Jak testować oferty przed ich wysłaniem
 • Prezentacja oferty – czyli mam 30 min uwagi klienta.
 • Jak zastosować kotwice w procesie sprzedaży?

Kluczem dla nas jest słowo B2B – pomagamy tam, gdzie  proces ofertowy bywa rozciągnięty w czasie i wymagać może sporych nakładów i nie do końca wiadomo kto jest tu osobą decyzyjną.. Ze szkolenia uczestnicy wynoszą zbiór technik (może lepiej powiedzieć „chwytów sprzedażowych”), które mogą stosować od następnego dnia.

Czas: 2 dn. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

Jak wyceniać projekty IT…

Szkolenie adresowane dla firm, dla których projekty IT są źródłem przychodu. Szkolenie bazuje na faktycznych narzędziach stosowanych przez lata przez trenera w swojej działalności związanej z tworzeniem oprogramowania. Wiele z dobrych rad powstało na zgliszczach popełnionych wcześniej błędów…. Na szkoleniu opowiadamy o tym:

 • Rola szacowania projektu – czyli o wadze odpowiedniego wejścia w zakręt w technice jazdy rajdowej; jak negocjować, by był na to odpowiedni czas
 • Rozpoznanie faktycznych potrzeb klienta niezależnie od treści zapytania – czyli jak można zyskać przewagę konkurencyjną
 • Co gdy nie mamy wszystkich odpowiedzi- czyli rola założeń w planach projektu i ofertach
 • Jak dokładnie zaplanować projekt nim zaczniemy szacować – bo bez planu nawet nie warto się za to zabierać
 • Jak oszacować ryzyka związane z nowymi technologiami / bibliotekami, których jeszcze nie używaliśmy
 • Integracja systemów w projektach – źródła ryzyk, którymi można zarządzić
 • Co zrobić, by doświadczenie i świadomość ryzyk nie windowała wycen w kosmos…
 • Typowe pomyłki w trakcie szacowania – o czym nie wolno zapomnieć
 • Stawki godzinowe używane doszacowania – jak są kalkulowane
 • Szacowanie czasu pracy, rola timesheet w poprawianiu trafności wycen
 • Jak wycenić serwis?
 • Co gdy źle oszacowaliśmy – czyli czy w trakcie realizacji jesteśmy bezradni

W trakcie szkolenia prezentowane są przykłady z błędnie oszacowanych rzeczywistych projektów.

Czas: 1 dz. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

mapa procesu firmy
mapa procesu firmy

Zarządzanie portfelem projektów, biura projektów

Szkolenie adresowane do firm, które chcą poprawić cały ekosystem realizacji projektów. Pokazujemy w nim, na co zwrócić uwagę wdrażając w firmie systemową ewidencję i monitorowanie wszystkich toczących się projektów. Szkolenie nie jest adresowane do kierowników projektów i nie doradza jak zarządzać pojedynczym projektem. Na szkoleniu rozmawiamy między innymi o:

 • Co to znaczy projekt? jakie są rodzaje, czym są projekty wewnętrzne, inwestycyjne i dlaczego musimy to mieć w 1 miejscu
 • Kluczowa wiedza o projekcie to … wiedzieć że on w ogóle jest i jaki ma status! Dlaczego to takie trudne i jak to zorganizować?
 • Proces wyceniania projektów – dlaczego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności realizacji projektów?
 • Zarządzanie zmianą – kto za to odpowiada, jak przekonać sponsora
 • Jak porównywać projekty, skoro są one z założenia nieporównywalne
 • Przeglądy projektów – czyli okresowe spotkania dzięki którym możemy być pewni, że nic ważnego nie umyka naszej uwadze
 • Jakie raporty potrzebujemy, by monitorować projekty
 • Teczki projektowe – co narzucić kierownikom projektu, a w jakim zakresie mają mieć swobodę
 • Spojrzenie zbiorcze na projekt – ofertowanie, realizacja, serwis – czyli pełna prawda o rentowności
 • Proste narzędzia wspierające zarządzanie portfelem
 • Rola komórki „Biuro projektów” (PMO) – konkretna lista zadań; dlaczego bez takiej roli całość nie wypali?
 • Rola monitorowania czasu pracy (timesheet) jako źródła wiedzy o.. nowych i zakończonych projektach
 • Jak to wdrożyć w firmie – jakie procedury potrzebne, jakie systemy, jakie szkolenia

Czas: 2 dn. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

Systemy premiowe oparte o MBO

Szkolenie adresowane dla osób które wdrażają systemy MBO w firmie, oraz menadżerów, którzy odpowiedzialni są za wyznaczanie celów MBO. W ramach szkolenia nie tylko omawiana jest sama metodyka MBO – duży nacisk kładziony jest na konkretne przykłady zapisu celów, oraz zasady delegowania zadań. Szkolenie porusza m. innymi:

 • Jak wyznaczać cele, czyli o 4 poziomach delegowania zadań zależnie od dojrzałości podwładnego
 • Przykłady dobrych celów dla kierownika projektu, sprzedawcy, kierownika zespołu… HR’owca, marketingowca
 • Ćwiczenia – wyznaczanie celów dla opisanego pracownika
 • Warsztat – uczestnicy podają nazwę stanowiska, tworzymy cele
 • Jak w praktyce negocjować cel z podwładnym- znalezienie granicy między ambitne, a demotywująco nierealne…
 • Ile celów ma mieć arkusz? jak sobie poradzić, gdy mamy 1000 potrzeb, a arkusz tyle nie zmieści
 • Szczegółowo czy ogólnie – co jest celem, a co zadaniem?
 • 17 grzechów nieudanych wdrożeń MBO w firmach
 • Jak to wdrożyć – jakich procedur potrzeba, kto ma za co odpowiadać, czy tylko menadżerowie mają być objęci wdrożeniem?
 • Rola lidera wdrożenia MBO w firmie – czyli dlaczego bez „Steve Jobs’a” takie wdrożenie nie wypali
 • MBO poparte systemem premiowym, czy oddzielenie?
 • Parę słów o narzędziach – czy napewno potrzeba systemu?

Czas: 2 dn. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

mapa procesu firmy
mapa procesu firmy

Jak tworzyć przyjazne procedury

Nie łudzimy się, lektura procedur nigdy nie będzie wywoływać rumieńców u pracowników. Są jednak potrzebne – przede wszystkim pokazują nasz „pomysł na działanie firmy”, dzięki któremu możemy dbać, by wszyscy w firmie pracowali tak samo. Jak jednak napisać procedury tak, by były one maksymalnie konkretne, klarowne i na temat? Na szkoleniu opowiadamy bardzo dużo o tym:

 • Po co naprawdę są te procedury? czego w nich nie opisywać, bo to nie ma sensu
 • Nie tylko procedury – dlaczego ważniejsze są szablony, checklisty, instrukcje i definicje
 • Biblioteka procedur – kluczowe by było to jedno miejsce…
 • Rola systemu informatycznego – dlaczego musi być lekki i mieć „wyszukiwarkę”
 • Grzechy z istniejących w firmach procedur – czyli uczenie się na błędach innych
 • Konkretność języka – dlaczego nie możemy drażnić pracowników oczywistością
 • Karty działów i stanowisk – czyli metoda na to, by nie utracić odpowiedzialności nawet w racie braku procedury
 • Szablony procedur, instrukcji, rejestrów itd.
 • Kto ma tworzyć procedury? co opisać, od czego zacząć, z kim to ustalić?
 • Procedura vs proces biznesowy?
Wytyczne na szkoleniu zgodne są z założeniami autorskiej metodyk „zwiewnych procedur” – Agile Procedure Library

Czas: 1 dnz. szkolenia + 1 dz. coaching
Skala: do 20 osób (sala Klienta)

Jak realizujemy usługi szkoleniowe 

Nasze programy szkoleniowe generalnie realizujemy wg następującego schematu działania:

Krok 1 – Przed szkoleniem.
 1. Wywiad – poznanie potrzeb, profilu firmy, skali działania, problemów które są wyzwalaczem dla szkolenia. Na tym etapie może być prowadzona e-ankieta oczekiwań szkoleniowych lub problemów firmy. Dopytujemy także o poziom kompetencji i doświadczenia na którym są uczestnicy.
 2. Weryfikacja otrzymanych informacji o kliencie (przesłane dokumenty, materiały WWW, wyniki ankiet)
 3. Dostosowanie ramowego programu do specyfiki klienta
Krok 2 – Szkolenie zasadnicze.
 1. Warsztaty startowe – poznanie problemów użytkowników w obszarze objętym szkoleniem.
 2. Przekazanie materiału teoretycznego opartego o przykłady ze specyfiki Klienta i zgłoszone problemy.
 3. Ćwiczenia przeplatane z materiałem teoretycznym, zadania indywidualne i wspólnie omawiane rozwiązania.
 4. Szkolenia realizowane w siedzibie Klienta.
 5. Klient otrzymuje materiały w formie papierowej oraz elektronicznej oraz (zależnie od szkolenia) przydatne narzędzia pomocnicze (np. checklisty).
Krok 3 – Coaching po szkoleniu
 1. Wizyta coachingowa w siedzibie Klienta – spotkanie z uczestnikami, omówienie wątpliwości na codziennie realizowanych zadaniach, w momencie, gdy uczestnicy zaczęli wykorzystywać wiedzę ze szkolenia i mają pierwsze wnioski
 2. Spotkanie po 30 dniach od szkolenia
 3. Opcjonalnie: coaching zdalny (telefoniczny)

 

Nasi trenerzy:
 1. Konrad Bajor
 2. Sylwia Miętkiewicz
 3. Paweł Gawron
 4. Łukasz Mazurkiewicz