Czym są uproszczone karty stanowiskowe?

Skuteczna optymalizacja procesów nie jest możliwa bez wcześniejszego przeanalizowania sposobu organizacji firmy. Karty stanowiskowe to bardzo ważny element podnoszenia efektywności biznesu. Jakie informacje zawierają? Zapraszamy do lektury artykułu.

Jakie dane znajdują się w kartach stanowiskowych?

Karta stanowiskowa to jeden z istotnych dokumentów opisujących strukturę organizacyjną firmy, nieodzowny podczas opracowywania strategii. Zawiera informacje takie jak m.in.: nazwa stanowiska, lista wykonywanych obowiązków, warunki pracy (miejsce, czas, wyposażenie stanowiska), zakres czynności, wymagań, uprawnień oraz odpowiedzialności pracownika. Jeżeli firma przeprowadziła w sposób poprawny wartościowanie stanowisk pracy, to kartę stanowiska można rozszerzyć o wyniki kryteriów oceny, wykorzystanych podczas samego wartościowania stanowisk pracy. Niestety bardzo często dane znajdujące się w kartach stanowiskowych nie odzwierciedlają prawdziwego opisu, czym się zajmuje dane stanowisko w organizacji, w jakich procesach jest umiejscowione, za co rzeczywiście odpowiada w organizacji. 

Jako specjaliści od wartościowania stanowisk i  optymalizacji procesów, w ramach przeprowadzanych badań efektywności, przygotowujemy dla klientów karty stanowiskowe. Przedstawiają one rzeczywiste informacje dotyczące stanowisk w organizacji, a ponadto wskazują na najważniejsze procesy i czynności wykonywanych przez poszczególne stanowiska, które były objęte naszym pomiarem.

Jakie znaczenie mają karty stanowiskowe dla optymalizacji procesów?

Opracowane przez nas karty stanowiskowe dostarczają przedsiębiorcom cennych informacji dotyczących funkcjonowania firmy. Zgodna z realiami organizacyjnymi charakterystyka stanowiska pracy może stanowić punkt wyjścia dla optymalizacji procesów biznesowych. Na jej podstawie można ocenić m.in. poziom funkcjonalności struktury firmy, wymagane kompetencje, zakres odpowiedzialności.

Rzetelnie wykonane karty stanowiskowe zapobiegają niekontrolowanemu rozrostowi struktury organizacyjnej jak również konfliktom, do których może dochodzić w związku z niejasnym określeniem zakresu odpowiedzialności pracowników i podziału zadań w danym zespole.