Viewing posts categorised under: Blog
optymalizacja kosztów

Czym jest optymalizacja kosztów w firmie?

Blog / 10.04.2019

Optymalizacja kosztów w firmie to innymi słowy podejmowanie działań mających na celu zwiększenie oszczędności. Wszystko to, aby umożliwić firmie rozwój. Minimalizacja kosztów z reguły to tylko narzędzie w realizacji większego planu jakim jest podniesienie rentowności przedsiębiorstwa. Wiele firm, próbuje świadomie zmniejszać koszty, jednak nie jest to wcale łatwe zadanie. Optymalizacja kosztów firm wymaga zaangażowania pracowników oraz zbudowania w nich przeświadczenia, że podejmowane działania mają sens. Kluczem do sukcesu jest jak najdokładniejsze poznanie tematu oraz uzyskanie zaangażowania pracowników.

Read More >>
Mapowanie procesów

Na czym polega mapowanie procesów?

Blog / 18.03.2019

Mapowanie procesów to innowacyjne narzędzie optymalizacji wykorzystywane w przedsiębiorstwach w celu standaryzacji procedur i monitorowania procesów. To także sposób na wyłapanie błędów lub szukanie oszczędności poprzez analizę poszczególnych etapów powstawania i sprzedaży produktu. Mapowanie procesów przybiera postać schematu blokowego, który dzięki wysokiej czytelności i prostocie przekazu zrozumiały jest zarówno, dla osób niezaznajomionych z tematem, jak i profesjonalistów w danej dziedzinie. 

Read More >>
efektywność procesów w firmie

Efektywność procesów. Czy warto ją badać?

Blog / 15.02.2019

Działanie organizacji to sieć wzajemnie powiązanych procesów, choć nie każda firma jest tego świadoma, że tak właśnie jest. Często zdarza się, że część z tych procesów nie przebiega prawidłowo, a firma traci czas i pieniądze. Prawdopodobnie większość pracowników miała do czynienia z sytuacją, gdy nie może wykonywać swoich właściwych obowiązków z powodu zbyt długiego oczekiwania na decyzję szefostwa lub innych pracowników, tworzenie raportów czy zbieranie podpisów od kilku osób, powielanie pracy, poprawy błędów, niekończące się spotkania, niewłaściwie dopasowana lista obowiązków do stanowiska — i tak można by długo wymieniać. Usługa badania efektywności procesów ma na celu wyeliminowanie takich sytuacji i zoptymalizowanie procesów tak, aby praca była jak najbardziej wydajna.

Read More >>
Metoda MBO

Czym jest MBO i co warto o nim wiedzieć?

Blog / 24.01.2019

MBO to skrót od angielskiej nazwy Management by Objectives, tłumaczonej jako zarządzanie przez cele. Polski odpowiednik określenia jest równocześnie skróconą jego definicją. MBO jest metodą zarządzania przedsiębiorstwem, sformułowaną w latach 50. przez Petera Druckera w książce „Praktyka zarządzania”. To skuteczny system, angażujący pracowników wszystkich szczebli w działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, firmy czy organizacji. Podstawowe założenia metody MBO nie są skomplikowane, jednak system ich wdrożenia musi być kompleksowo zaplanowany i dostosowany do potrzeb konkretnej instytucji.

Read More >>
mapowanie procesów

Na czym polega mapowanie procesów?

Blog / 27.12.2018

Mapowanie procesów to technika zarządzania jakością, stworzona przez Franka Gilbretha w 1921 roku. Polega na przedstawieniu procesu lub operacji przy użyciu odpowiednich symboli graficznych. Opis graficzny obejmuje nie tylko sam proces, ale również wszystkie powiązania, które go dotyczą. Mapowanie procesów pozwala na zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji oraz zdefiniowanie procesów, które nie przynoszą wartości dodatniej. Technika umożliwia także sprawne wdrożenie nowych systemów lub produktów.

Read More >>