Viewing posts categorised under: Blog
biblioteka raportów

Biblioteka raportów jako narzędzie optymalizacji procesów raportowania

Blog / 30.11.2020

Raporty to narzędzie, które pozwala sprawnie kierować firmą czy organizacją. Niemal każde większe przedsiębiorstwo posiada system raportowania. Z jednej strony jest to niezwykle przydatny zbiór wszystkich istotnych informacji, z drugiej strony jednak może generować różnorodne problematyczne sytuacje, np. gdy dane są nieweryfikowalne lub nieaktualne, gdy raportów jest zbyt dużo, gdy pracownicy interpretują je w różny sposób itd.

Read More >>
Optymalizacja procesów biznesowych

Co to znaczy, że proces biznesowy jest właściwie zoptymalizowany?

Blog / 12.08.2020

Optymalizacja procesów biznesowych to podstawa powodzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Na czym jednak polega i skąd wiemy, że dany proces jest odpowiednio zoptymalizowany?

Read More >>
zmiany w organizacji

Kiedy warto dokonywać zmian w organizacji

Blog / 15.07.2020

Konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu organizacji towarzyszy zazwyczaj wiele sygnałów i przesłanek, na podstawie których możemy ją stwierdzić. Mogą one przy tym zarówno mieć formę bodźców zewnętrznych, jak i powstawać w obrębie organizacji. Jakie to przesłanki i od czego zależą?

Read More >>
badanie efektywności

Jak rzetelnie analizować efektywność wykonywania zadań?

Blog / 01.07.2020

Badanie efektywności procesów – czyli inaczej KPI efektywności – służy opracowaniu planu i określeniu celu, jaki chcemy osiągnąć. Przed rozpoczęciem takiego badania powinniśmy określić, jakiego rodzaju danych będziemy potrzebować i w jaki sposób możemy je uzyskać – pozwoli nam to sprecyzować, co chcemy zmierzyć z jego pomocą.

Read More >>

Zmiana w firmie – ile to będzie trwało?

Blog / 29.06.2020

Prowadząc od wielu lat projekty związane z optymalizacją procesów obserwujemy pewne zjawisko, iż część firm niejako przerywa proces zmian, pomimo iż początkowo jest on bardzo dobrze opisany. 

Zgłębiając nieco tematykę zmian natkniemy się na szereg modeli i teorii związanych  z zarządzaniem zmianą i sposobu w jaki firmy powinny przeprowadzać proces zmian. Dość znaną jest krzywa Kubler-Ross, badaczki analizującej przez wiele lat jak osoby przechodzą proces akceptacji utraty bliskich osób. Z czasem wnioski Kubler-Ross zostały zaadoptowane do tzw. „krzywej zmiany”. Analizując przebieg krzywej wyraźnie widać swoiste minimum lokalne. To niebezpieczny punkt, który oznacza, że firma może utknąć między Etapem niedowierzania, Frustracji i Recesji. Szczególnie ważny jest etap Frustracji, kiedy narasta niezadowolenie ze stanu obecnego i tak to może się ciągnąć miesiącami lub latami, aż główni oponenci zmiany nie zdecydują się odejść, bo tak to się zazwyczaj kończy.

Każda zmiana niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia, które firma powinna wziąć pod uwagę rozpoczynając proces zmian. Natomiast zazwyczaj oczekiwania są bardzo wysokie, ale ludzie otrzymują nic w zamian, co sprawia że nawet jak się zaangażują na początku to szybko tracą energię i wchodzi w fazę Frustracji. Póki nie będzie jasnego komunikatu ze strony osób zarządzających co do kierunku zmian, zakresu i oczekiwanych korzyści poziom niezadowolenia będzie się pogłębiał. Ile to może trwać? to wszystko zależy od specyfiki danej firmy, nie raz pracownicy po 3-6 miesiącach zaakceptują zmianę taką jaka ona jest, a innym razem zmiany nie uda się przeprowadzić nawet przez 2 lata.

Co warte podkreślenia, o niepowodzeniu przeprowadzenia zmiany decydują również managerowie, przy czym często nie zdają sobie z tego sprawy, że ograniczenie zaangażowania w proces zmiany wpłynie negatywnie na jej przebieg.

Niezmiernie ważne jest zidentyfikowanie przed rozpoczęciem procesu zmiany barier i problemów pracowników, a tworząc Plan wdrożenia zmiany umiejętnie wkomponować rozwiązania ograniczające zidentyfikowane problemy i bariery.

Przy dużym oporze przed zmianą nie uda się jej przeprowadzić. Reguła Beckhard-Harris określa warunek jaki musi być spełniony aby zmiana miana szanse powodzenia:

DxVxF>R, gdzie

 • D  – poziom niezadowolenia ze stanu obecnego
 • V – wizja przyszłości nakreślona przez zarządzajacych, która ma przynieść firmie określone korzyści
 • F – pierwsze kroki jakie firma powinna wykonać aby ograniczyć opór pracowników przed zmianą.
 • R – opór ludzi wewnątrz organizacji przed zmianą (niekoniecznie to musi być tylko opór pracowników liniowych ,często ten opór reprezentują również managerowie średniego szczebla).
Read More >>

Pomiar procesów jako narzędzie wspierające zmian organizacyjnych

Blog / 22.05.2020

Udoskonalamy nasze narzędzie do pomiaru procesów dostosowując się do panującej pandemii.

 

Więcej o samym procesie można znaleść na stronie opisującej samą metodykę: Metodyka i pomiar narzędzia pomiaru 

Read More >>
mapy procesów

Tworzenie mapy procesu. Największe trudności i wyzwania

Blog / 22.05.2020

Tworzenie map procesów ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności przedsiębiorstwa. Jest to technika zarządzania jakością stosowana już praktycznie od stu lat (stworzona przez Franka Gilbretha w 1921 r.). Stanowi graficzne przedstawienie procesu czy operacji przy pomocy określonych symboli. Opis graficzny obejmuje nie tylko analizowany proces, ale też wszystkie dotyczące go powiązania. Celem tych działań jest usprawnienie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Read More >>

Narzędzie do modelowania procesów

Blog / 15.05.2020

 

Firma Nova Praxis w maju 2020r. została przedstawicielem firmy Visual Paradigm ( VP). Narzędzie do modelowania procesów firmy Visual Paradigm jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą tworzyć lub rozwijać swoje mapy procesów.   Visual Paradigm pozwala tworzyć diagramy UML, ERD, DFD czy SoaML Ponadto pozwala na tworzenie makiet UX, wymagań funkcjonalnych, historyjek AGILE. Mnogość opcji i wszechstronność sprawia, że VP jest narzędziem zarówno dla analityków biznesowych jak i analityków systemowych czy projektantów aplikacji, czy wreszcie dla Scrum Masterów.

 

mapa procesów firmymapa procesów firmy

 

Silnym wyróżnikiem jest możliwość pracy grupowej w trybie on-line, co sprawia, że VP konkuruje z  ADONIS czy  Enterprise Architect. 

Nova Praxis używa narzędzie VP od ponad 5 lat do modelowania procesów oraz tworzenia map procesów.

Visual Paradigm w wersji 16.x oferuje licencje w czterech wersjach:

 • Modeler  – licencja dla osób, które głównie modyfikują diagramy, nie tworzą zaawnasowanych  modeli analitycznych
 • Standard – kluczowa różnica to możliwość generowania dokumentacji oraz dostęp do narzędzie AGILE oraz narzędzi do modelowania interfejsu użytkownika
 • Professional – rozwiązanie przeznaczone dla osób, które poprzez narzędzie VP chcą mieć w ramach zintegrowanego środowiska narzędzie do zarządzania projektami wg. metodyki AGILE, PM Book. Wersja Professional umożliwia wykorzystanie narzędzia do ustalania celów strategicznych w firmie.
 • Enterprise – obejmuje możliwość modelowania całej organizacji  w modelu ArchiMate

Wszystkie w/w wersje są dostępne na naszej platformie sprzedaży usług i produktów doradczych store.novapraxis.pl

Visual Paradigm jest dostępny w wersji polskiej. Ponadto zakup licencji może być realizowane w jednym z trzech modeli

 • Model subskrybcji – opłata miesięczna za każdego użytkownika
 • Model licencji na użytkownika (tzw. Perpetual) – opłata jednorazowa za licencję na nazwanego użytkownika
 • Modeli licencji pływającej (tzw. Floating license)
FunkcjonalnośćEnterpriseProfessionalStandardModeler

Community

(do użytku niekomercyjnego)

UML diagram
ER diagram (ERD)
BPMN diagram 
Data Flow Diagram (DFD) 
SysML diagram 
Przegląd diagramów i komentowanie 
Praca zespołowa 
Diagram struktury organizacyjnej 
Opis przypadków użycia  
Analiza powiązań między diagramami  
Visual REST API designer  
Mama podróży klienta  
User Story  
UX prototyping tool  
   
Database engineering  
Document generation  
Gantt chart  
Animacja diagramów procesów  
Diagram RACI  
User Story Mapping & Agile tools   
Cykl życia zarządzania projektem   
Tworzenie makiet formularzy   
Modele ETL   
ArchiMate diagram    

 

Skontaktuj się z nami jeżeli masz dodatkowe pytania:


  Read More >>

  Zdalna realizacja usług – jak do tego podchodzimy?

  Blog / 14.05.2020

  Choć dla wielu osób wydaje się banalne stwierdzenie, że można realizować usługi zdalnie w czasie pandemii COVID-19, ale wciąż nie jest to realizowane w pełni profesjonalnie. Wykorzystanie kiepskiej jakości kamerki w komputerze, czy zastosowanie kamery internetowej za 300-400 zł nieco poprawia efektu. Odbiorca ma wciąż wrażenie, że nie jest to czego by oczekiwał. 

  Nova Praxis zdecydowała się na kroki aby zapewnić pełną gotowość do realizacji usług doradczych i szkoleniowych zdalnie. W tym celu stworzyliśmy mini-studio nagrań, które zawiera:

  • nagrywanie z dwóch kamer równolegle
  • dwie kamery 4K
  • zastosowanie zastosowanie zaangażowanego oprogramowania do miksowania obrazu dźwięku on-line
  • filowanie w trybie streamingu on-line
  • wykorzystanie trybu green screen do „wycinvnania” tła podczas nagrań instrukcji on-line
  • dwa screeny
  • odsłuch 
  • podgląd nagrań
  • doświetlenie poprzez softboxy
  • nagrywanie warsztatów i szkoleń on-line i udostępnianie ich uczestnikom
  • dostosowanie materiałów szkoleniowych do wersji digital
  • transmisja nagrań w jakości Full HD 1080.

  Transmisja on-line szkoleń czy usług doradczych musi zapewnić klientom poczucie, że nie tracą na odbiorze samej usługi. Dlatego, staramy się robić co w naszej mocy aby zwiększać jakość świadczonych usług on-line, a zwłaszcza w okresie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, kiedy nie ma możliwości spotkań z uwagi na ograniczenia określane w rozporządzeniach  rządu.

   

  Zależy na bezpieczeństwie pracowników Nova Praxis i pracowników naszych klientów, dlatego  w przypadku konieczności spotkania na miejscu stosujemy obowiązujące wytyczne i zasady bezpieczeństwa określone przez Ministerstwo Zdrowia oraz wytyczne WHO stosując między innymi odpowiedni dystans, maski FFP2, rękawiczki jednorazowe, ale też oczekujemy odpowiedzialnego zachowania po stronie naszych klientów.

  Dobieramy w tym trudnym czasie sposób komunikacji adekwatny do możliwości danym momencie

   

   

   

  Read More >>
  koszty pracy

  Ryzyka związane z optymalizacją kosztów pracy

  Blog / 12.05.2020

  Proces optymalizacji kosztów pracy nie należy do łatwych. Często bywa czasochłonny i wymaga skrupulatnego zaznajomienia się z wieloma elementami wpływającymi na funkcjonowanie danej organizacji. Jednocześnie to właśnie w ten sposób można znaleźć rozwiązania, które uszczelnią niepotrzebne wydatki i pomogą znaleźć nowe, opłacalne sposoby zwiększające szanse na rozwój przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie takiej optymalizacji wymaga rzetelnej analizy i diagnozy, która realnie wpłynie na poprawę finansów firmy, przy jednoczesnym ograniczeniu ewentualnego ryzyka.

  Read More >>