Badanie dojrzałości organizacji

Badanie dojrzałości organizacji może przybierać różne formy. Co za tym idzie, wykorzystywane metody i czynniki, które mają kluczowe znaczenie są odmienne w zależności od sprawdzanej dziedziny. Czynnikiem, który łączy wszystkie te badania jest jednak cel, czyli zwiększenie świadomości na temat działania organizacji, usunięcie elementów, które prowadzą do mniejszej efektywności, a także poprawa ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jakiego rodzaju badania dojrzałości organizacji wyróżniamy? I dlaczego prowadzenie takiej weryfikacji ma duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czym jest badanie dojrzałości organizacji?

Badanie dojrzałości organizacji może dotyczyć, takich dziedzin jak m.in.:

 • obszar zarządzania procesami, 
 • obszar zarządzania projektami, 
 • obszar organizacji administracji,
 • obszar zarządzania jakością,
 • obszar zarządzania ryzykiem,
 • obszar zarządzania finansami,
 • obszar zarządzania produkcją,
 • obszar zarządzania magazynem,
 • sposób organizacji przedsiębiorstwa.

Trzeba przyznać, że po wybuchu pandemii COVID-19 pomysł badania dojrzałości organizacji zyskuje coraz większą popularność. Mimo to wiele polskich firm wciąż nie zdecydowało się na przeprowadzenie badania dojrzałości. A to wielki błąd! Taka weryfikacja wiąże się bowiem z licznymi zaletami. Jakimi? Oto niektóre z nich:

 • umożliwia przedstawienie gotowego planu, który pozwala usprawnić procesy zachodzące w organizacji,
 • określa ustandaryzowane kryteria, które pozwalają na ocenę działania organizacji – zarówno aktualną, jak i planowaną na przyszłość,
 • pozwala na opracowanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności oraz lepsze wykonywanie zadań,
 • pozwala lepiej zarządzać magazynem, logistyką,
 • pozwala lepiej zarządzać finansami przedsiębiorstwa,
 • daje wgląd w to, jakie korzyści (w tym korzyści finansowe) przyniesie optymalizacja i dążenie do jeszcze większej dojrzałości organizacji.

Dojrzałość projektowa jako przykład dojrzałości organizacji

Jednym z przykładów dojrzałości organizacji jest dojrzałość projektowa pojmowana, jako umiejętność do efektywnego organizowanie i realizowania projektów, tak aby osiągnąć poszczególne cele, realizować zamierzone strategie, a także poszerzać możliwości. W celu sprawdzenia dojrzałości projektowej wykorzystywane są różne metody oceniania, odmienne w zależności od przedsiębiorstwa i badanych dziedzin.

Oczywiście im większa dojrzałość projektowa organizacji, tym większa efektywność, lepsze wykorzystanie zasobów i większy sukces w rozwoju przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że poszczególne dziedziny dojrzałości nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Wręcz przeciwnie: dojrzałość projektowa organizacji wpływa także na inne rodzaje dojrzałości. 

Jeśli więc chcesz usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa i przeprowadzać procesy w jak najlepszy sposób, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty. Jako grupa specjalistów wykorzystujemy autorskie, nowoczesne techniki, które dopasowujemy do profilu działania danej organizacji. Dzięki współpracy z nami obniżysz koszty, zwiększysz efektywność i poprawisz ogólne funkcjonowanie firmy.

Nasza ścieżka postępowania obejmuje kilka etapów:

 • identyfikacja procesów,
 • analiza AS IS,
 • pomiar procesów,
 • optymalizacja,
 • wdrożenie zmian (procedury, instrukcje, digitalizacja procesów, robotyzacja i automatyzacja czynności).