Zarządzanie projektami informatycznymi IT

Zakres usługi

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania projektem wdrożenia systemu informatycznego. Usługa może zawierać:

 • analizę potrzeb i wsparcie od momentu wyboru systemu (patrz też: „Wsparcie w wyborze systemów informatycznych”)
 • zarządzanie spójnością koncepcji wdrożenia systemu
  • podejmowanie decyzji w ramach ustalonych celów
  • dbanie o cele strategiczne w zakresie wydajności, stabilności, możliwości rozwoju, integracji z innymi systemami
 • zarządzanie dostawcami
  • bieżący nadzór
  • negocjacje, negocjacje umów
  • weryfikacja prac
  • ustalenia formalne
  • zarządzanie zmianą – mediacje między biznesem a dostawcą
 • zarządzanie testami / odbiorem
  • środowiska testowe
  • scenariusze testowe
  • testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe, bezpieczeństwa
 • koordynacja wdrożenia
  • organizacja szkoleń
  • koordynacja migracji danych stary > nowy system
  • nadzór nad procedurą uruchomienia systemu, „recovery plan”
  • ustalenie konfiguracji startowej, lista użytkowników, uprawnienia
  • procedury działania w 1-szych dniach
  • zalecane: pilotaż
 • zarządzanie dokumentacją w formie wymaganej przez instytucję udzielającą dofinansowania (jeśli takowa występuje)
 • stabilizacja, przekazanie w utrzymanie

W naszej karierze zawodowej wdrażaliśmy dziesiątki systemów informatycznych w ramach firm takich jak m.in. Comarch S.A., DRQ S.A. Asseco Poland S.A. Wdrożenia realizowaliśmy na rzecz największych instytucji: banki, operatorzy telekomunikacyjni, instytucje publiczne, firmy eksperckie i handlowe.

Model współpracy przy wdrożeniu systemu
 

Na co kładziemy nacisk

 • odpowiedniego zdefiniowania ról /odpowiedzialności
 • zaangażowania biznesu (odbiorcy projektu) w okresowe przeglądy w ramach komitetu sterującego
 • odpowiednią komunikację
 • podejmowanie pragmatycznych decyzji – skupienie na najważniejszych cechach dla jak najszybszego doprowadzenia do wdrożenia
 • bieżące aktualizowanie strony formalnej projektu, z naciskiem na zarządzanie zmianą
 • klarowność zakresu i kosztów w modelu „end – 2 – end’ , kryteria odbioru
 • jasno zdefiniowane produkty końcowe
Statystyki  wciąż wskazują, że duża część projektów nie kończy się sukcesem rozumianym jako: dostarczenie oczekiwanego przez klienta zakresu, realizacja projektu w budżecie, zakończenie projektu w terminie

Dlatego tak duży nacisk kładziemy na praktyczną stronę zarządzania projektami, wykorzystując wszystko co najlepsze z najlepszych metodyk zarządzania projektami

 

Zarządzanie projektami IT – nasze atuty

 • Łączenie technik zarządzania projektami z dogłębną wiedzą informatyczną
 • Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi
  • świadomość ryzyk
  • znajomość „pułapek” stosowanych przez dostawców
  • rozeznanie w zakresie dostępnych systemów i technologii pozwalające na obiektywną ocenę i wybór optymalnych rozwiązań
 • Umiejętność prowadzenia formalnej dokumentacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • Znajomość metodyk: Prince2, PMI / PMBOK, Scrum
Przez wiele lat byliśmy po stronie dostawcy systemów. Nasze doświadczenie chcemy teraz oddać stronie zamawiającej.

Nie wierzymy, że da się efektywnie zarządzać projektami informatycznymi bez wiedzy i doświadczenia z zakresu informatyki. Nasi kierownicy projektów łączą kompetencje kierownika projektu z kompetencjami technicznymi

Certyfikat wdrożenia projektu
 

Co zawiera nasza usługa dot. Zarządzania projektami informatycznymi

 • Wsparcie wewnętrznych struktur w doskonaleniu zarządzania projektami
 • Wsparcie firm we wdrożeniu systemów informatycznych w wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań
 • Wsparcie firm w uporządkowaniu własnego środowiska zarządzania projektami
 • Wdrożenie systemów do zarządzania projektami i portfolio projektów