Zarządzanie procesami biznesowymi w firmie

Nasza koncepcja

Naszą koncepcję opieramy na następujących założeniach:

 • Zarządzanie procesami biznesowymi opieramy o wyniki pomiaru procesów i mapy procesów
 • Monitorujemy koszt obsługi procesów w sposób ciągły
 • Analizujemy skuteczność wprowadzonych zmian w oparciu o wynik analizy i pomiaru
 • Aby osiągnąć zamierzone zmiany w sposobie działania biznesu wdrażamy system zarządzania przez cele (MBO) dla kadry kierowniczej i personelu
 • Analizujemy wpływ wdrożonych zmian na jakość i szybkość obsługi
 • Skupiamy się tylko na rozwiązaniach przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne,  w innym przypadku wdrażanie ich jest pozbawione sensu
 • Każde działanie, czy grupa czynności, ma swojego właściciela odpowiedzialnego za wdrożenie zmian i utrzymanie założonych wskaźników
Zarządzanie procesami nakierowane na cele
 

Dlaczego zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie jest ważne?

Zarządzanie procesami biznesowymi zapewnia przede wszystkim spójność przepływu informacji, tj. zmiana w sposobie obsługi jednego może mieć wpływ na obsługę innych. Zarządzanie procesami biznesowymi sprawia, że pod wpływem przepływu informacji poszczególne działy w firmie są w stanie szybko dostosować sposób i tryb wykonywanej pracy dla osiągnięcia lepszych efektów.

Dlaczego procesy biznesowe są tak ważne w firmie?

 • Zmiany prawne, ekonomiczne, nowe kanały dostaw, nowe produkty, wymagają zmian w sposobie obsługi i realizacji. Przykładowo, wdrożenie e-sklepu jako nowego kanału sprzedaży, potrafi znacząco zmienić działanie firmy jeżeli poza oprogramowaniem firma nie przemyśli sposobu obsługi zamówień, dystrybucji towarów etc.
 • Firma rozwijając się przez wiele lat zaczyna mieć poważne problemy związane kosztem obsługi procesów, bo konkurencja realizuje usługi taniej, prościej. Chcąc więc sprostać nowym wyzwaniom konieczne jest dokonanie pomiaru procesów i stworzenie map procesów aby precyzyjnie zaplanować zmiany nie tyle w strukturze organizacyjnej, co w sposobie działania.
 • Firma zamierza zakupić nowe oprogramowanie klasy ERP do zarządzania firmą, z myślą że nowy system uleczy firmę z bieżących problemów – tu zachęcamy do kontaktu z Panem Konradem aby ustrzec firmy przed takim myśleniem.
 • Zaplanowane zmiany optymalizacyjne w wyniku przeprowadzonej analizy procesów biznesowych, wymagają weryfikacji czy zostały osiągnięte zakładane cele. Przykładowo, wdrożenie systemu workflow ma usprawnić sposób obiegu dokumentów, a wykorzystanie wyników z pomiaru procesów pozwala na ocenę skuteczności wprowadzanych zmian. Jeżeli wdrożymy system workflow bez wcześniejszej analizy kto za co odpowiada, jak usprawnić rzeczywiście działanie firmy, to wdrożony system jedynie przeniesie nam bieżący bałagan do nowego systemu. Stanie się tak dlatego, że firma wdrażająca system workflow nie rozwiąże żadnego problemu, jeżeli wcześniej nie zostanie on należycie zdefiniowany i nazwany.
 • Koszt i czas obsługi wymaga stałego monitoringu. Przykładowo, pomiar czasu obsługi klienta od pierwszego kontaktu do odbioru zamówienia powinien ulec skróceniu, ale co ważniejsze, należy go stale monitorować, aby podnosić sprawność organizacji, jak również do nawiązania trwałej relacji z klientem, by pod wpływem wysokiej jakości obsługi był skłonny do powtórnego skorzystania z oferowanych produktów bądź usług.
 • Optymalizacja zarządzania procesami biznesowymi powinna korelować z założonymi celami MBO w firmie. Cele menadżerów i kierowników liniowych powinny korelować z zaplanowanymi zmianami w sposobie obsługi i realizacji działań, w przeciwnym przypadku nie uda się wdrożyć zaplanowanych zmian w zarządzaniu procesami biznesowymi.
 • Rozwiązania biznesowe sprzed 5 lat mogą nie pasować do dzisiejszych oczekiwań rynku, dlatego wymagają stałego monitorowania i – w razie konieczności – jak najszybszej modyfikacji.
Konrad Bajor
Wdrożenie rozwiązania ma przynieść realne korzyści ekonomiczne, dlatego dość dobra obsługa, to nie wystarczająco dobra obsługa. Klienci oczekują szybszej obsługi i wysokiej jakości za przystępną cenę.
 

Korzyści dla przedsiębiorstwa zarządzającego procesami biznesowymi

 • Zmniejszenie kosztu obsługi procesów
 • Stałe monitorowanie zmian w organizacji
 • Szybsza obsługa procesów
 • Zwiększenie efektywności działań w firmie
 • Stała kontrola przebiegu procesów
 • Poprzez pomiar procesów możemy weryfikować skuteczność wprowadzonych zmian
 • Firma zarządzana jest procesowo, co obniża koszty jej funkcjonowania przy zwiększeniu efektywności
10%
Między 10-20% firma zyskuje dzięki zarządzaniu procesami
20%
 

Dlaczego warto z nami współpracować

 • Wiemy, w jaki sposób osiągnąć lepszą efektywność w firmie
 • Potrafimy zmierzyć czynniki wpływające na duże koszty obsługi
 • Eliminujemy czynności obniżające efektywność pracy
 • Wskazujemy rozwiązania umożliwiające automatyzację procesów
 • Obniżamy koszty obsługi procesów między działami
 • Bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach
 • Wiemy, kiedy inwestycja w systemy informatyczne się zwróci, a kiedy same zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu efektywności
 • Posiadamy gotowe rozwiązania optymalizacyjne w zakresie m.in.: efektywności pracy, efektywności „back-office”, efektywnego koordynowania projektów
 • Mamy świadomość wewnętrznych ograniczeń dlatego proponujemy realne rozwiązania oparte o wykonany pomiar i mapy procesów
 • Łączymy wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania procesami biznesowymi z doświadczeniem w prowadzeniu firmy – dążenie do doskonałości nie jest celem samym w sobie
Mechanika procesu biznesowego
Nasze doświadczenia i sprawdzone praktyki przenosimy na rzeczywiste firmy
 

Powiązanie z naszymi usługami

Kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi: