Wartościowanie stanowisk

Pandemia COVID-19 niewątpliwie odcisnęła piętno w wielu firmach nie tylko pod kątem zdrowotnym pracowników ale też zmienionego trybu i modelu pracy. Technologie jakie zaczęły być używane podczas pandemii miały być tymczasowe, a stały się już stałym elementem funkcjonowania firm i raczej już nie będzie powrotu do starego modelu pracy jaki znam sprzed 2020r.

Optymalizacja procesów biznesowychPraca zdalna wymusiła na firmach wiele zmian wewnętrznych, ale też przyzwyczajenia konsumentów się zmieniły. Można powiedzieć, że nastąpił taki swoisty “RESET”, a w konsekwencji trzeba na nowo (lepiej, szybciej, taniej) zorganizować od środka firmę.

Wartościowanie stanowisk

jest rozwiązaniem, które pozwala zobiektywizować wartość stanowiska w firmie. Największy problem jaki dziś firmy mają to trudność w porównaniu się do rynku pracy ze swoimi stanowiskami wewnątrz firmy. W związku z tym wiele firm szuka narzędzia do wartościowania stanowisk pracy i niewątpliwie takim rozwiązaniem może być aplikacja NPX Valuation Salary dostępna na platformie store.novapraxis.pl.