Usługi z zakresu “wsparcie COVID-19”

W skrócie

W okresie obecnego kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, przygotowaliśmy pełen pakiet usług koniecznych do zarządzania kryzysowego w firmie.  Rozwiązanie problemów związanych z taką zmianą okoliczności biznesowych jak COVID-19 wymaga wielu równoległych działań:

  • zarządzanie kryzysowe w firmie
  • zmiany w zarządzaniu zasobami
  • zmiany organizacyjne 
  • zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstw (zmiana modelu sprzedaży, zmiana zachowań klientów, problemy z dostawcami, etc.)
  • zmiany w procesach biznesowych i wspierających
  • reorganizacja stanowisk pracy wywołana zmianami personalnymi (opieka, kwarantanna, przestoje, konsolidacja stanowisk, odejścia pracowników, etc.)
  • optymalizacja kosztów działania

Oferowane usługi w ramach programu COVID-19 mają na celu wsparcie firm w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczną komunikacją, pracą zdalną, organizacją danych w firmie , szybkiej reakcji na zmiany zakresów zadań czy koniecznych działań prawnych lub finansowych związanych z wpływem kryzysu na biznes. Cechą charakterystyczną tych usług jest kompaktowa forma, zakładamy ich wdrożenie w ciągu 2-3 tygodni, a nawet, w niektórych przypadkach w ciągu 1 tygodnia. Większość zadań realizowanych w ramach tych usług jest możliwa do wykonania zdalnie, zwłaszcza szkolenia i konsultacje on-line, które możemy realizować z naszego studia nagrań. Proponowane działania w ramach tych usług gwarantują szybki zwrot z inwestycji, a ich metody wdrożenia zapewniają skuteczne wdrożenie zmiany.

Analiza biznesowa

Wzrost wydajności pracy zdalnej o blisko
20%

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy opracowane pakiety wsparcia dla firm mające na celu ograniczenia wpływu COVID-19 na pracę przedsiębiorstwa. 

Pakiet komunikacyjny

Usługa jest pakietem działań doradczych dotyczących doskonalenia komunikacji, w szczególności dostosowania organizacji do potrzeb pracy zdalnej i nowych wyzwań związanych m.in. ze światową epidemią COVID-19. W ramach usługi dla organizacji wdrażane są zasady komunikacji, zasady delegowania zadań, proponowane są różne rozwiązania do zdalnej komunikacji, również wytyczne, jak unikać typowych nieporozumień w komunikacji. Usługa trwa 1 tydzień i realizowana jest całkowicie zdalnie. Adresatem pakietu są firm małe, średnie i duże oraz inne organizacje, które mają potrzebę doskonalenia lub uporządkowania metod komunikacji w organizacji czy też zarządzania informacją w firmie, zdalnym dostępem do danych firmowych czy też poprawą wewnętrznej organizacji poprzez określone zasady funkcjonowania w okresie pandemii.

Szybka optymalizacja

Bazując na 7 latach naszych doświadczeń w analizie i pomiarze procesów stworzyliśmy pakiet działań doradczych dla firm, które myślą o szybkim wyjściu z okresu zamrożenia gospodarki. Usługa zawiera konkretne zalecenia dotyczące usprawnień procesów biznesowych w oparciu o zebrane z ponad 50 projektów doradczych dane oraz rekomendacje zmian w organizacji w różnych obszarach. Usługa została skrócona do minimum, tj. do ok 2-3 tyg. aby osiągnąć pierwsze efekty. Może być przeprowadzana całkowicie zdalnie. Posiadając własne studio nagrań możemy przeprowadzić zdalnie sesje warsztatowe. Adresatem pakietu są zarówno małe, średnie firmy mające potrzebę szybkiej optymalizacji procesów, ograniczenia kosztów operacyjnych czy przeorganizowania swoich działań, wywołanych epidemią COVID-19.

Pakiet ratunkowy

Pakiet ratunkowy adresowany jest do małych i średnich firm, które w związku z obostrzeniami oraz wprowadzonymi regulacjami prawnymi zmuszone są do opracowania koncepcji przetrwania lub zawieszenia czy wręcz zamknięcia przedsiębiorstwa. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce firmy zmuszone są do przewartościowania swoich dotychczasowych celów. Tworzymy  we współpracy z kancelarią prawną kompleksową usługę obejmującą wielowariantową analizę opłacalności biznesu w oparciu o długo letnią analizę  wskaźników finansowych oraz analizę kondycji poszczególnych branż (naszych klientów). Przyjęte podejście pozwala racjonalnie określić do kiedy firma może bezpiecznie realizować strategię kontrolowanego przestoju oraz ile czasu będzie potrzebować na odbudowę swojej pozycji.

Z przeprowadzonych przez nas analizy wynika, że w wielu sektorach gospodarki zanotowane zostaną spadki przychodów od 25- 70%. 

Przeprowadzamy analizę wybranych umów z podmiotami zewnętrznymi, konsultacje prawne związane z zabezpieczeniem osobistego majątku zanim firma ogłosi upadłość. 

Mikroaplikacje File Maker

Adresatami usługi wdrożenia mikroaplikacji są firmy, które mają problem z dużą ilością rejestrów, zbiorów danych i lokalnych plików Excel tworzących trudny do ogarnięcia zbiór danych. Bywa, że pliki Excel, stanowiące źródło danych dla najważniejszych osób w firmie, są poza jakąkolwiek kontrolą. Plaforma File Maker w dobie obecnego kryzysu wywołanego COVID-19 daje możliwość szybkiego dostępu do danych poprzez komputer, tablet, smartfon. Sam proces zarządzania informacją nie musi wymagać realizacji złożonego projektu analitycznego. Jeżeli firma odczuwa problem wielu niespójnych źródeł danych, a równocześnie szuka szybkiego rozwiązania, to platforma File Maker może spełnić te oczekiwania. W ramach realizacji usługi ustalone zostaną źródła danych wszystkich wykorzystywanych plików Excel, definiując dla nich słowniki metadanych, następnie centralizując je w jednym narzędziu. W dalszej części usługi przygotowane zostanie środowisko z platformą File Maker wraz przygotowaniem integracji z systemami zewnętrznymi.

File Maker, to rozwiązanie dla firm, które z uwagi na braki zasobów IT szukają jakichkolwiek narzędzi wsparcia zarządzania informacją w firmie.

Zarządzanie kompetencjami

Usługa adresowana jest do firm, które zidentyfikowały potrzebę reorganizacji kompetencji pracowniczych i ponownego zaprojektowania stanowisk pracy. Potrzeba ta podyktowana jest zmianami struktury organizacyjnej oraz dążeniem do bardziej efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego. W ramach usługi nasi specjaliści w oparciu o współpracę z pracownikami organizacji przygotowują listę realizowanych kluczowych czynności, a następni opracowują dedykowaną macierz spełniających je kompetencji technicznych. Macierz kompetencji wewnątrz organizacji jest podstawowym elementem prawidłowego zarządzania kapitałem ludzkim. Na podstawie pozostałych danych przygotujemy karty działów oraz projektujemy karty stanowisk, które pozwolą na optymalny podział obowiązków oraz wyznaczą standardy wiedzy koniecznej do posiadania dla określonych pracowników. Prawidłowo zaprojektowana karta stanowisk maksymalizuje produktywność pracownika oraz pozwala na zabezpieczenie ciągłości pracy. Ponadto określenie kompetencji, a zarazem procesów zagrożonych i niezabezpieczonych ogranicza ryzyko wystąpienie nieprzewidzianych przestojów.