Udostępniamy systemu NPX Strategic Objective

Nova Praxis oferuje autorski system NPX Strategic Objective Management, jako uzupełnienie usługi “Sukcesja firm rodzinnych”. Na rynku dostępne są różnorodne narzędzia organizacyjne, ale brakuje tych, które pozwoliłyby na ustalenie celów strategicznych. System NPX Strategic Objective Management jest właśnie takim narzędziem, które pozwala na precyzyjne określenie celów i zadań strategicznych. Posiadanie takiego narzędzia jest niezwykle ważne dla utrzymania horyzontu zmian, szczególnie dla firm MŚP, które muszą zmagać się z trudnościami w prowadzeniu biznesu. Z brakiem odpowiedniego narzędzia zarządzania celami, zarząd i właściciele firm mogą stracić kontrolę nad realizacją celów strategicznych, skupiając się na bieżących problemach, co z kolei wpływa na ich rozwój i konkurencyjność na rynku. Dlatego też, NPX Strategic Objective Management to narzędzie, które warto wdrożyć w firmie, aby umożliwić dokładne określenie celów i ich realizację.

System NPX Strategic Objective Management jest uzupełnieniem innych aplikacji, jakie powstały w Nova Praxis:

  • NPX Finance – System do analizy wskaźnikowej przedsiębiorstw, ustalania marż na poziomie MI-IV
  • NPX Job Valuation – System do wartościowania stanowisk pracy
  • NPX Digital Doc – System do digitalizacji i zarządzania dokumentami w firmie

Podstawowe funkcje systemu NPX Strategic Objective

  • Defniowane celów stategicznych w czeterch perspektywach: Zarządcza, Rynowa, Procesów, Rozwoju
  • Słownik predefiniowanych celów
  • Przypisanie miary do celu
  • Przypisanie zadań do określonego celu strategicznego
  • Przypisanie osób odpowiedzialnych dla danego celu
  • Raport realizacji vs plan
  • Ustalenie przyczyny nierealizowania celu
NPX StrategicObjective 01 1024x489