Sukcesja firm rodzinnych

W skrócie

Komu i w czym pomaga usługa

Usługa adresowana jest dl firm MŚP, które funkcjonują od kilkunastu a czasem od kilkudziesięciu lat na rynku. Po kilkunastu latach prowadzenia firmy, każdy z właścicieli zaczyna myśleć o tym kto go zastąpi. To bardzo złożony problem, który poruszamy na kilkunastu filmach na naszym kanale:

Trzeba zaznaczyć, iż sukcesja to proces, który może trwać miesiącami lub latami. Dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie się do tego procesu.

Na czym polega usługa

Usługa polega na realizacji 4 podstawowych kroków:

 • Audyt dojrzałości organizacji
 • Analiza finansowa
 • Warsztaty z psychologiem biznesu (opcja)
 • Opracowanie strategii sukcesji
 • Wdrożenie opracowanej strategii sukcesji 

Przedstawione kroki obejmują kompleksową analizę obecnej sytuacji w jakiej znajduje się firma rodzina oraz kroki związane z opracowaniem strategii sukcesji (zawierającej elementy strategii rozwoju (patrz: Strategia rozwoju) i jej wdrożeniem. 

TYLKO do 30.06.2023r istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania sukcesji firmy rodzinnej.

Więcej informacji na stronie: www.sukcesjaplus.pl

 

Szczegółowy zakres usługi

Poniżej prezentujemy kolejne kroki w jakich realizujemy nasze usługi w ramach typowego projektu.

Krok 1.

Audyt oceny dojrzałości organizacji

Realizacja usługi zaczyna się od przeprowadzenia audytu oceniającego dojrzałość organizacji w obszarach: organizacja wewnętrzna, aspekty prawne, aspekty finansowe, strategia działania.

W ramach Etapu 1 eksperci Nova Praxis pozyskują także dane dotyczące funkcjonowania firmy, które następnie są analizowane pod kątem zauważenia niepokojących wskaźników / trendów:

 • Struktura organizacyjna
 • Bieżące źródła przychodów
 • Wykaz używanych systemów, standardów
 • Dane dotyczące inwestycji, śr. trwałych, floty samochodowej i kosztów jej utrzymania

W trakcie audytu przeprowadzane są wywiady oraz wypełniany arkusz oceny dojrzałości organizacji, który następnie wskaże nam wstępne kierunki miejsc do doskonalenia.

mbo
mbo

Krok 2.

Analiza silnych i słabych stron organizacji

Etap 2 skupia się na analizie silnych i słabych stron firmy rodzinnej Pozwala to z jednej strony wskazać silne strony organizacji, które należy uwypuklać i podkreślać w komunikacji do klientów, ale z drugiej strony wskazywane są słabe strony firmy rodzinnej, które często powodują, że jej pozycja na rynku się osłabia. Kluczem jest znalezienie tych miejsc w sposobie działania firmy, które należy zmienić aby wzmocnić pozycję firmy na rynku. Po stronie silnych i słabych stron mogą znaleść się potencjalni sukcesorzy, którzy albo są albo nie są gotowi do przejęcia przedsiębiorstwa.  

Ten krok może być poszerzony o badanie osobowości sukcesorów i nestora jak również o warsztaty z couchem biznesowym. Wynik przeprowadzenia badania osobowości sukcesorów ułatwi opracowanie możliwych scenariuszy działania.

 

Krok 3.

Analiza finansowa

Etap 3 skupia się na analizie finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu minimum 3 lat. Taka perspektywa pozwala uniknąć sytuacji wpływu silnej koniunktury w układzie wieloletnim oraz porównać sposób działania firmy w ujęciu finansowym r/r. Wykorzystujemy do tego celu nasze autorskie rozwiązanie, które pozwala nam dokonać kompleksowej analizy najważniejszych wskaźników finansowych, ocenić zapotrzebowanie na kapitał firmy, ocenić prawdopodobieństwo upadku w ujęciu najbliższych 3 lat oraz wskazać poziomy marż (tj,. na jakim rodzaju kosztów firma najwięcej traci). 

Klient w raporcie końcowym otrzymuje raporty z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wraz z interpretacją uzyskanych danych.

Analizę finansową przeprowadzamy dla firm działających w formie spółek prawa handlowego oraz dla JDG (z uwagi na uproszczoną formę KPiR wymagać będziemy uzupełnienia określonych danych w ramach tego etapu).

Audyt firmy
mapowanie procesu

Krok 4.

Opracowanie strategii sukcesji

Opracowana strategia sukcesji zawiera elementy: finansowe, organizacyjne, prawne, strategiczne.

Elementy prawne strategii sukcesji mogą obejmować np: projekt umowy spółki, wniosek przekształcenia JDG w spółkę, konsultacje w sprawie zachowku, etc.

Elementy finansowe zawierają analizę wskaźników finansowych, analizę politykę zapasów, politykę inwestycji w aktywa trwałe i rozwój firmy.

Elementy organizacyjne zawierają analizę struktury organizacyjnej, model procesu E2E, model sprzedaży, model dystrybucji. Szczególnie ważne w tym miejscu jest określenie obecnej i przyszłej roli nestora i sukcesora/ów.  To fundament dobrze opracowanej strategii sukcesji.

Elementy strategiczne zawierają zdefiniowanie cele krótko i długo terminowe związane z planowaną sukcesją firmy rodzinnej.  Tworzone są one w oparciu o szereg narzędzi i modeli strategicznych, takich jak model 5 sił Portera, 5S i inne.

To co nas wyróżnia, to połączenie tych czterech elementów w całość aby najlepiej przygotować firmę do procesu sukcesji.

Krok 5.

Wdrożenie strategii sukcesji

Wdrażanie strategii sukcesji realizowane jest poprzez dwa równoległe, lecz zsynchronizowane ze sobą, kierunki działania:

 • Podejmowanie działań prawnych związanych z przeprowadzeniem sukcesji
 • Implementacja zmian opisanych w Strategii sukcesji

W obu tych obszarach świadczymy wsparcie firmom na każdym etapie procesu. Współpracujemy z pięcioma kancelariami prawnymi, które są gotowe, aby pomóc naszym klientom w realizacji przekształceń (np. JDG -> Sp. z o.o., Sp. z o.o. -> sp.k., Sp.j. -> Sp. z o.o.), opracowywaniu testamentów, rozstrzyganiu kwestii zachowku oraz wielu innych niezbędnych działaniach, które umożliwią prawidłowe zakończenie procesu sukcesji z perspektywy prawnej.

W zakresie wdrażania zmian organizacyjnych Nova Praxis ma ponad 10 lat doświadczenia.

 

grupa osób