Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

nr: RFI/01/10/2018

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości. Nova Praxis sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów dostarczenia usług doradczych dla projektu pt: „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych.”.

Wyżej wymienione szacowanie jest związane z realizacją przez Nova Praxis sp. z o.o. projektu, w ramach poddziałania: Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP.

Szczegółowy zakres prac, został zamieszczony w dokumentach związanych z szacowaniem:

Firmy chcące wziąć udział w szacowaniu prosimy zapoznać się z treścią dokumentów.

Szacowanie należy składać w formie:

  1. pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: Nova Praxis sp. z o.o., Plac Szczepanski 3/48, 31-011 Kraków;
  2. mailowo na adres biuro@novapraxis.pl.

Szacowanie należy złożyć do końca  dnia 22.10.2018 r.

Dane kontaktowe do oferty:

Nova Praxis sp. z o. o.

Plac Szczepański 3/48, 31-011 Kraków

NIP: 676-24-64-215

Osoba kontaktowa:

Konrad Bajor

nr tel. 12 200 29 79

mail: biuro@novapraxis.pl.