Realizowane Projekty

 

Firma Nova Praxis sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz z budżetu państwa: „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami”

Projekt jest realizowany w terminie od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez zrealizowanie doradztwa w zakresie sukcesji dla 180 firm rodzinnych z sektora MMSP z Makroregionu 4

Planowane efekty: Wsparcie przedsiębiorstw w procesie Sukcesji

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJI ROZWÓJ NA LATA 2014-2020, jako działanie “Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 410 002,84 PLN 

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 231 433,56 PLN

loga unijne
flaga i godło Polski

Firma Nova Praxis sp. z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”.

Cel projektu: Udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma otrzymała grant w wysokości  27 000,00 zł.

optymalizacja procesów biznesowych

Zrealizowane projekty

 

Firma Nova Praxis sp. z o.o. realizuje projekt numer RPMP.03.04.05-12-0201/17 pt: “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w wyniku zakupu usługi doradczej w zakresie monitorowania i prognozowania trendów rynkowych”.

Projekt jest realizowany w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2017 roku.

Przedmiotem projektu jest zakup przez przedsiębiorstwo Nova Praxis, usługi doradczej w zakresie monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, w szczególności analizy marketingowej w zakresie rynku usług doradczych oraz analizy bezpośredniej konkurencji. Projekt ma na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, w związku z ograniczeniem jakim obecnie jest brak szczegółowych informacji na temat rozmiaru i trendów na rynku, potrzeb klientów oraz działań konkurencji.

Cele projektu oraz planowane korzyści wynikające z jego realizacji to:

–  zwiększenie efektywności sprzedaży;

 – podniesienie jakości oraz sposobu świadczenia usług zgodnie z realnymi potrzebami klientów;

– wzrost efektywności kosztowej oraz produktywności realizacji usług;

– odpowiedni rozwój zespołu firmy dopasowany do potrzeb rynku;

– odświeżenie oferty o nowe usługi stosownie do prognozowanych potrzeb rynku;

– poprawa wizerunku marketingowego oferty.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach: REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, jako działanie “Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, poddziałanie “Bony na doradztwo” z priorytetem “Przedsiębiorcza Małopolska”. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 19 800 zł. Wartość całkowita projektu: 27 060 zł.

optymalizacja kosztów w firmie

Firma Nova Praxis sp. z o.o. realizuje projekt numer RPMP.03.03.02-12-0577/17-00 pt: “Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych.”.

Projekt jest realizowany w terminie od 31 października 2018 roku do 31 października 2019 roku.

Cel projektu: Wdrożenie opracowanej strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na nowym rynku zagranicznym (Niemcy).

Planowane efekty: Wejście na nowy, dotychczas nie obsługiwany rynek ze swoją ofertą.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach: REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, jako działanie “Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałanie “Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 86 527,61 zł. Wartość całkowita projektu: 210 154,23 zł.

optymalizacja procesów biznesowych