Proces na zamówienie – dostępny na store.novapraxis.pl

W lutym 2021 wprowadziliśmy do oferty naszego serwisu internetowego store.novapraxis.pl innowacyjną usługę polegającą na opracowaniu mapy procesów na zamówienie dla dowolnej branży.

To innowacyjne rozwiązanie, które oferujemy naszym stałym i nowym klientom. W przypadku stałych klientów opracowany proces możemy zamieścić bezpośrednio w ich repozytorium procesów. Nowi klienci otrzymują od nas diagram wraz z dokumentacją, co umożliwia im dalszą rozbudowę opracowanego procesu.”

standaryzacja działań w firmi

Proces na zamówienie to produkt dla firm, których model biznesowy jest w jakimś obszarze nietypowy i nie można go dopasować do danego wzorca. Modelujemy zamówiony proces uwzględniając potrzeby klienta. Proces może być opracowany do następujących celów:

 • Przygotowanie do robotyzacji
 • Uporządkowanie fragmentu działania firmy
 • Identyfikacja wąskich gardeł w procesie
 • Identyfikacja przepływu informacji w procesie oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych aktorów
 • Wdrożenie określonych procedur w danym procesie
 • Optymalizacja pod kątem skrócenia czasu realizacji lub ograniczenia kosztów 

Dlaczego warto wykorzystać ten rodzaju usługi?

 • Czasami bardzo trudno jest zacząć opisywać swoją organizację. Zlecenie opis jednego procesu pozwala już popracować nad zmianami w firmie
 • Zlecamy tylko to co jest nam rzeczywiście potrzebne
 • Możemy rozłożyć w czasie nasze działania optymalizacyjne
 • Niewielki koszt względem koszty kompleksowej usługi analizy i optymalizacji procesów.
 • Szybka realizacja przez nasz zespół analityków