Pomiar procesów jako narzędzie wspierające zmian organizacyjnych

Udoskonalamy nasze narzędzie do pomiaru procesów dostosowując się do panującej pandemii.

Więcej o samym procesie można znaleść na stronie opisującej samą metodykę: Metodyka i pomiar narzędzia pomiaru 

Tags: