Pomiar procesów biznesowych i produkcyjnych

Dla kogo przeznaczona jest usługa?

Usługa zaawansowanego pomiaru procesów biznesowych i produkcyjnych przeznaczona jest dla firm MŚP (średnie firmy powyżej 150 osób) i dużych firm (pow. 500 osób). Taka skala pozwala bowiem myśleć o precyzyjnym zwiększaniu efektywności zasobów ludzkich o 5-10-15%. Takie przedziały wzrostu są możliwe jeżeli firma posiada precyzyjne dane o strukturze czasu pracy swoich pracowników. Usługa zaawansowanego pomiaru procesów biznesowych i produkcyjnych pozwala zebrać próbki danych z pomiaru i na ich podstawie wskazać miejsca do koniecznej optymalizacji. 

W przypadku pracowników fizycznych wykonujących dość powtarzalne operacje (np. wykładania towaru, praca na kasie, kosmetykę na sklepie, etc ), pomiar odbywa się na miejscu poprzez obserwację ich pracy. Rejestracja czynności odbywa się na poziomie elementarnych czynności takich jak czas przyjęcia dostawy, czas wyłożenia danego towaru z wykorzystaniem naszego autorskiego narzędzia do pomiaru.

W przypadku pracowników umysłowych pomiar dokonywany jest poprzez dedykowaną do pomiaru aplikację. Mapa czynności objętych pomiarem jest uzgadniana z klientem przed jego rozpoczęciem. 

Zebrane dane są przetwarzane, ale co ważne z poszczególnymi pomiarami mogą być powiązane zdarzenia, które określają jakościowy wymiar danego pomiaru. To pozwala lepiej zrozumieć dlaczego dana czynność w danym momencie zajmowała zbyt dużo czasu.

optymalizacja
audyt przeprowadzany przez mężczyznę i kobietę

Mapa czynności

Mapy czynności procesowych tworzona jest przez zespół analitkyów Nova Praxis w ramach pierwszej fazy projektu („Identyfikacja procesów”), w której  identyfikowane są czynności realizowane przez pracowników fizycznych oraz umysłowych.
Pomimo ogromnej liczby próbek z pomiarów nie wykorzystujemy ogólnych map czynności, bowiem zadania i problemy do zdiagnozowania są inne w każdej firmie.  Pracownicy nazywają zadania swoim słownictwem, które musi być dla nich zrozumiałe. Przygotowując mapę czynności musimy bardzo dokładnie wiedzieć jak pracownicy i obserwatorzy mają rozumieć dane czynności. Określamy również czynniki jakościowe jakie mogą mieć wpływ na sam pomiar.

Pomiar procesów

pracujący nocą programista

Pomiar procesów biznesowych wykonywany jest poprzez dedykowaną aplikację poprzez przeglądarkę www, w oparciu o przygotowaną mapę czynności procesowych. Pracownik rejestruje czas pracy w sposób ciągły lub raz na koniec dnia. Jest miejsce na wskazanie wszelkich nietypowych zdarzeń, działań jakie mogą mieć wpływ na jakość pomiaru. To właśnie takie czynności będą wnikliwie badane. System automatycznie monitoruje sposób rejestracji czasu pracy i informuje zespół wsparcia Nova Praxis, gdy czynności nie zostały zarejestrowane przez pracownika i nie został wcześniej zgłoszony jego urlop. 

W niektórych przypadkach, pomiar nie może być realizowany samodzielnie przez pracowników lub pomiar ma dotyczyć czynności wykonywanych przez kontrahentów / klientów, którzy nie mogą być objęci obowiązkiem raportowania. W takiej sytuacji, pomiar prowadzony jest metodą obserwacyjną, poprzez dedykowanych analityków naszej firmy oddelegowanych do miejsca wykonywania pracy. Zasady raportowania i mapy czynności są w tym przypadku identyczne jak przy pomiarze realizowanym samodzielnie, jedynie zmienia się operator który wprowadza dane.

Zaawansowane przetwarzanie wyników pomiaru

Ogół wyników pomiaru poddawany jest analizie specjalistów Nova Praxis  z wykorzystaniem mechanizmów AI (czyt. sztucznej inteligencji). Sam raport z pomiaru dostarcza sporej ilości informacji o czasie wykonywania poszczególnych czynności, ale to za mało aby precyzyjnie określić co działa nie tak jakbyśmy oczekiwali. MEchanizmy AI pozwalają znaleść zależności jakie zachodzą pomiędzy określonymi czynnościami, jednak do tego potrzebne są dodatkowe dane jakie mogą być zbierane właśnie trakcie zaawansowanego pomiaru procesów biznesowych i produkcyjnych. Kluczem jest tu sekwencja zdarzeń oraz wymiar jakościowy pomiaru, który pozwala lepiej określić dlaczego dana czynność tyle trwała.
Na tej bazie tworzone są rekomendacje dotyczące usprawnień. Co istotne  – pomiar procesów pozwala precyzyjnie określić wzrost efektywności, które da się wykazać w postaci zaoszczędzonych godzin.

Zrzut Ekranu 2023 07 22 O 23.06.24 300x232

Przykładowe wyniki – rozkład procentowy grup czynności

StructureOfActivity02 E1679589316360

Przykładowe wyniki – rozkład w ciągu dnia grup czynności