Nowa odsłona szkoleń 2021

W kwietniu 2021 wprowadzamy do oferty specjalistyczne szkolenia. Każde ze szkoleń ma możliwość dofinansowania za pośrednictwem środków unijnych (czytaj więcej na stronie PARP). Firma Nova Praxis Sp. z o.o. posiada status dostawcy usług rozwojowych i jest wpisana do bazy usług rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla firm, które chcą dobrać indywidualnie program do swoich potrzeb zachęcamy do kontaktu przez nasz formularz zgłoszeniowy:

Formularz kontaktowy – szkolenia

 

Do oferty wprowadziliśmy dwa nowe szkolenia:

bilans  “Analiza wskaźników finansowych firm MŚP” – szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających małymi i średnimi firmami , które stoją przed dylematem jaką strategię przyjąć w odniesieniu do ryzyk lub szans wywołanych pandemią COVID-19. Zapraszamy również na szkolenie osoby, które chcą założyć spółkę jako startup lub chcą przystąpić do spółki jako wspólnik lub zarządzają spółką i szukają wiedzy nt. zarządzania finansami spółki. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas 1 roczny dostęp do narzędzia pozwalającej na analizę wskaźnikową danych finansowych


 

witający się panowie “Skuteczny sprzedawca B2B”  – szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż  w firmie, które stoją przed dylematem jaką strategię sprzedaży przyjąć po COVID-19. Na szkoleniu poruszamy temat ofert, klienta i negocjacji. Ten ostatni aspekt będzie realizowany z wykorzystaniem nagrania wideo.