Nova Praxis wykorzystuje technologię AI

Dołączamy do firm, które wspierają swoją działalność sztuczną inteligencją (AI). Wykorzystujemy AI w następujących obszarach:

  • Analiza danych i przewidywanie przyszłych trendów na podstawie posiadanych
  • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji, rekomendacji i opracowaniu usprawnień w wyniku przeprowadzonej analizy
  • Analiza spójności posiadanej wewnątrz firmy dokumentacji
  • Opracowanie rozwiązań wykorzystania AI w środowisku firmy, w szczególności automatyzacji wybranych procesów oraz
  • Opracowanie metod przetwarzania języka naturalnego, co umożliwia automatyczne rozpoznawanie i kategoryzowanie dokumentów i maili
  • Definiowanie automatyzacji procesów takich jak rekrutacja, sprzedaż, z wykorzystaniem mechanizmów AI
  • Definiowanie procesów wsparcia sprzedaży, w szczególności opracowanie przykładowych ofert i odpowiedzi na przychodzące zapytania
  • Definiowanie zapytań dla AI dotyczących łączenia, przetwarzania danych z różnych źródeł danych