Doskonalenie metodyki zarządzania projektami w firmie

Wdrażamy metodykę zarządzania projektami dostosowaną do specyfiki i skali firmy. Bazujemy na założeniach takich metodyk jak Prince2, PMI/PMBOK oraz SCRUM, ale nie staramy się wdrożyć ich za wszelką cenę. Efektywne zarządzanie projektami to dopasowane do potrzeb danej firmy rozwiązanie będące zbiorem dobrych praktyk, z których wybieramy tylko to, co dla firmy jest przydatne. Klientom proponujemy wdrożenie zarządzania projektami w firmie poprzez wprowadzenie do niej odpowiednich oprogramowań informatycznych, które pozwolą na przyspieszenie pracy i poprawę jej jakości. Często do tego zadania wystarczy odpowiednio dostosowany plik w Excel lub inny, nieskomplikowany program.

 

Kiedy warto korzystać z metod zarządzania projektami?

Wśród przykładowych sygnałów świadczących o tym, że warto skorzystać z usług Nova Praxis, można wymienić:

 • brak realizacji założonych projektów na czas oraz trudności z ich finalizacją,
 • nieopłacalność podejmowanych działań lub ich niezgodność z kosztorysem, o ile był wykonany,
 • niejasny podział zadań pomiędzy członków grupy projektowej oraz spójnego i dostępnego dla wszystkich archiwum dokumentacji.

Przykładowe efekty korzystania z metodyki zarządzania projektami:

 • Porządek w dokumentacji projektowej dzięki teczkom projektu
 • Wprowadzenie wzorców dokumentów i nadzór nad użyciem teczek
 • Korzystanie z oprogramowania DMS, które gwarantuje utrzymanie porządku w dokumentacji
 • Pracownicy firmy mają dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, mogą się nimi dzielić i łatwo je porządkować

Metody zarządzania projektem:

 • Jednoznacznie zdefiniowane role projektowe
 • Role w projekcie są ważniejsze niż stanowiska w firmie poszczególnych członków projektu
 • Przyczyną wielu niepowodzeń projektowych jest brak zdefiniowania zakresu zadań, odpowiedzialności i uprawnień ról projektowych
 • Jednoznaczne przypisanie ról porządkuje odpowiedzialność – pozwala uniknąć konfliktów i minimalizuje ryzyko wystąpienia obszarów „niczyich”
Nasze usługi adresujemy zarówno do firm działających projektowo, chcących doskonalić własną metodykę, jak i firm które dopiero wdrażają kulturę projektową.
 

Procesy w zarządzaniu projektem – pozostałe korzyści

 • Przewidywalność projektu – każdy projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym procesem – już w trakcie można ocenić, jakie są szanse powodzenia
 • Poprawa planowania projektu – plany można opierać o udokumentowaną historię dobrych praktyk, planowanie jest formalnie zdefiniowanym procesem
 • Poprawa wyników ekonomicznych projektu – świadome „zarządzanie zmianą” umożliwia pozyskanie dodatkowego przychodu od Klienta, łatwiej też wychwycić niedokończone projekty, na których jest zawieszony przychód
 • Możliwość oparcia systemu premiowego o skutek ekonomiczny projektu
 • Przełożenie teorii z uznanych metodyk zarządzania projektami na praktyczne rozwiązania
 • Szybki zwrot z inwestycji w doskonalenie metodyki zarządzania projektami
 • Efektywne zarządzanie projektami poprzez ciągłe doskonalenie metodyk zarządzania projektami to niezbędny krok w kierunku doskonalenia funkcjonowania firmy
Metody zarządzania projektem

Co zawiera nasza usługa?

Zakres usługi zależy od konkretnego przypadku. Możliwe składowe usługi:

 • analiza obecnych standardów zarządzania projektami, ustalenie problemów i potrzeb
 • rekomendacja kierunków usprawnień – indywidualny dobór metodykoraz oprogramowania narzędziowego
 • przygotowanie kompletnych wzorców dokumentów, procedur i instrukcji dla pracowników według jasno określonych standardów
 • szkolenia dla pracowników związane ze zwiększaniem wydajności ich pracy
 • nadzór nad wdrożeniem nowych standardów – monitoring stosowania procedur, coaching

Zachęcamy do skorzystania z usług firmy Nova Praxis, która może pomóc w znacznymudoskonaleniu metodyki zarządzania projektami w firmie, w konsekwencji wpłynąć poprawnie na jej funkcjonowanie.

Role w zarządzaniu projektami
Procesy w zarządzaniu projektem