Co to znaczy, że proces biznesowy jest właściwie zoptymalizowany?

Optymalizacja procesów biznesowych to podstawa powodzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Na czym jednak polega i skąd wiemy, że dany proces jest odpowiednio zoptymalizowany?

Mówiąc ogólnie, proces biznesowy jest każdą formą powtarzalnego działania mającego wpływ na charakter i skuteczność biznesu. By jednak prawidłowo zdiagnozować jakość procesu, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na jego skutki, lecz także na elastyczność, czyli możliwość dostosowania procesu do nieoczekiwanych zmian – np. zachodzących wskutek określonej sytuacji panującej w organizacji. Równie ważnym czynnikiem jest wydajność, czyli innymi słowy, podwyższenie stosunku zysków względem poniesionych kosztów. Podsumowując – proces biznesowy jest zoptymalizowany wtedy, gdy jego charakter zostaje dostosowany zarówno do celów obranych przez organizację, jak i do panującej w niej aktualnie sytuacji.

Innym znakiem wskazującym, że optymalizacja procesów biznesowych została przeprowadzona prawidłowo, jest zysk – przede wszystkim ten odnoszony przez pracowników, szczególnie gdy mowa o procesach przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. Może on być np. skutkiem wdrożenia nowego systemu informatycznego, a co za tym idzie – lepszego przepływu informacji i zarządzania projektami. Optymalizacja znacznie wpływa też na ogólny komfort pracy i wykonywania zadań przez pracowników.

Kwestię kluczową stanowią tu zyski wynikające z usprawnienia czasu pracy pracowników. Prześledzenie procesów, które ze względu na ilość poświęcanego im czasu należą do najbardziej kosztownych, umożliwia wskazanie i zoptymalizowanie punktów generujących największe straty.

Kolejnym beneficjentem zaistniałej sytuacji jest klient przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesu prowadzi do zwiększenia jego wydajności – to z kolei oznacza, że wszyscy pracownicy firmy pracują lepiej i efektywniej. To zaś przekłada się na znaczne podniesienie jakości finałowego produktu, tym samym zaś – na zapewnianie klientowi usług tańszych, a zarazem wyższej klasy.

Również partnerzy biznesowi przedsiębiorstwa czerpią zyski z takiej sytuacji – wiążą się one z większą stabilizacją współpracy oraz utwierdzeniem wysokiej pozycji firmy na rynku wobec konkurencji.