Analizy, audyty projektów informatycznych, strategie informatyczne

Co oferujemy

Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu firmami nowoczesnych technologii, możemy w pełni profesjonalnie doradzić firmom w następujących zagadnieniach:

 • Analizy biznesowe, Analizy systemowe, Analizy wymagań
 • Analizy wykonalności – opracowanie założeń koncepcji realizacji, weryfikacja założeń przy konsultacji z potencjalnymi wykonawcami, wstępne określenie budżetu i harmonogramu, wskazanie ryzyk
 • Audyty planów projektu – wskazanie słabych punktów w opracowanej koncepcji, identyfikacja ryzyk, weryfikacja kosztorysu
 • Audyty projektów – weryfikacja czy projekt prowadzony jest poprawnie, czy koszty wydatkowane są we właściwy i przejrzysty sposób
 • Przygotowywanie strategii integracji – wskazanie docelowej wizji architektury systemów klienta, ustalenie mediów wymiany danych
W swojej karierze zawodowej uczestniczyliśmy w projektowaniu, realizacji i wdrażaniu takich systemów jak:
systemy e-bankowości
systemy obsługi masowych płatności
systemy „selfcare”
złożone portale korporacyjne
systemy CRM
systemy obiegu dokumentów / workflow
systemy wymiany elektronicznej B2B
platformy EAI
katalog produktów
… i wiele innych
 

Przykładowe efekty

Opracowanie strategii integracji

W typowej firmie zazwyczaj brak jest strategii integracji systemów.

Zaprojektowanie strategii integracji pozwala m. innymi:

 • określić ogólne wytyczne technologiczne dla integracji (dążenie do 1 standardu)
 • wprowadzić jednolity model danych (tzw. model kanoniczny) – jednoznaczność interpretacji danych w przypadku integracji
 • ustalić systemy, które są nadrzędnymi właścicielami pewnych danych (tzw. „master system”)
 • wprowadzić w razie potrzeby rozwiązanie klasy EAI / Middleware
Strategia informatyzacji firmy
Opracowanie analizy biznesowej pod wdrożenie systemu

Analiza biznesowa skupiona jest na identyfikacji i dookreśleniu przebiegu procesów biznesowych, które będą zachodzić po planowanym wdrożeniu systemu. Bez tego etapu wdrożenie systemu daje jedynie połowiczne efekty (możliwości oferowane przez automatyzację nie są w pełni wykorzystywane).

W wyniku analizy powstają diagramy prezentujące w szczególności:

 • czynności wykonywane ręcznie
 • czynności wspierane systemowo
 • czynności wykonywane automatycznie przez system B2B
 • czynności wykonywane automatycznie przez system zewnętrzny
Analiza biznesowa pozwala dookreślić rzeczywiste wymagania stawiane nowemu systemowi.
Szczegółowe mapowanie biznesu
 

Kiedy warto skorzystać z naszych usług

 • wydatki na systemy informatyczne rosną z roku na rok nieproporcjonalnie do marży firmy
 • firma stoi przed wdrożeniem systemu na skalę, z którą nie miała dotąd do czynienia
 • firma posiada zmonopolizowanego dostawcę, który traci na wiarygodności
 • problemy przy wdrażaniu nowych systemów – najdrobniejsza zmiana wymaga skomplikowanego dostosowania wszystkich dotychczasowych systemów
 • trudność wdrażania zmian bez ryzyka problemów w komunikacji między systemami
 • dublowanie danych pomiędzy systemami, brak ich spójności i wskazania, który system ma znaczenie nadrzędne
 • konieczność użycia wielu technologii integracyjnych, zależnie od preferencji konkretnych systemów (= koszty!)