Dotacje unijne na rozwój firm

Dla kogo przeznaczone są dotacje?

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje unijne na lata 2014-2020 przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia o wartości blisko 85 mld EUR.  Duża część programów unijnych to dotacje przeznaczone na wsparcie przy projektach badawczo rozwojowych, projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

Programy unijne przeznaczone są dla przedsiębiorstw z sektora MŚP:

 • Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
 • Małe przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników, gdzie roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 • Średnie przedsiębiorstwa zatrudniających mniej niż 250 pracowników, gdzie roczna suma bilansowania  nie przekracza 43 milionów euro.
Konrad Bajor
… W niektórych programach unijnych intensywność wsparcia sięga nawet 85%. Dotacje unijne stanowią istotne wsparcie w rozwoju firm i to zarówno przy opracowywaniu nowych rozwiązań na skalę krajową czy światową, jak i przy udoskonalaniu procesów i produktów w przedsiębiorstwie. To też ogromna szansa dla firm, które pragną otworzyć się na rynki zagraniczne …
 

Obszary tematyczne programów unijnych

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji unijnych dla przedsiębiorstw zarówno przy projektach badawczo rozwojowych, jak i przy projektach wdrażających innowacje procesowe i produktowe oraz projektach związanych z opracowaniem strategii rozwoju i eksportu produktów i usług.

Zakres wsparcia dla naszych klientów podzielony został na trzy obszary tematyczne:

 • Badanie i rozwój – celem projektów badawczo-rozwojowych jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad  „innowacyjnym rozwiązaniem”, co  prowadzi do opracowania nowych technologii lub  znacząco ulepszonych  produktów na skalę co najmniej Polski, a najlepiej na skalę europejską. Intensywność wsparcia: 40-80%.
 • Innowacje produktowe i procesowe – celem projektów opartych o innowacje jest  wdrażanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innowacji technologicznej, procesowej lub produktowej. Do zaistnienia innowacji niezbędne jest, aby produkt, proces, były nowe lub znacząco udoskonalone w danej firmie.Intensywność wsparcia: 35-65%.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstw – Celem projektów z obszaru strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest wspieranie  działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju eksportu produktów, usług  i działalności międzynarodowej. Intensywność wsparcia do 85%.
Obszary tematyczne programów unijnych
 

Nasza koncepcja

Mając na względzie nasze doświadczenia w opracowywaniu wniosków unijnych,   działamy wg sprawdzonej metody współpracy z naszymi klientami w oparciu o 5 kroków:

Krok 1: OKREŚLENIE POTRZEB KLIENTA

Określenie potrzeb biznesowych Klienta i kierunku rozwoju firmy

Krok 2: WYBÓR ŹRÓDŁA WSPARCIA

Wyszukanie źródła wsparcia – odpowiedniego konkursu. Projekt musi wpisywać się w cele konkretnego działania w ramach programu oraz zostać złożony we właściwym terminie ogłoszonym przez instytucję udzielającą wsparcia.

Krok 3: ZDEFINIOWANIE ZAKRESU PROJKETU

W tym kroku należy zastanowić się na czym polega projekt, jakie cele chcemy dzięki niemu osiągnąć, jaki jest jego zakładany budżet oraz okres realizacji.

Krok 4: OPRACOWANIE WNIOSKU

Przygotowanie aplikacji zgodnie z instrukcją jej wypełniania z uwzględnieniem wymagań określonych w ramach konkretnego programu i przy jednoczesnym intensywnym wsparciu klienta. Z uwagi na krótki czas przygotowania wniosku, zdefiniowane założenia w ramach Kroku 3 stają się bardzo pomocne przy opisie koncepcji i zakresu projektu. Istotnym elementem jest opracowanie części finansowej, która jest istotnym elementem każdego wniosku o dofinansowanie.

Krok 5: ZŁOŻENIE WNIOSKU

Opracowanie wersji próbnej, która podlega wcześniejszej weryfikacji przez klienta. Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie określnej w regulaminie danego programu.

Przygotowania do dotacji unijnych dla przedsiębiorców
 

Co zawiera nasza usługa

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji unijnych i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich  od wyboru właściwego programu, po złożenie wniosku i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:

 • zdefiniowanie potrzeb biznesowych i kierunku rozwoju firmy
 • ocena możliwości aplikowania o środki unijne
 • wsparcie w nawiązaniu kontaktów z naukowcami i uczelniami
 • kreowanie pomysłów i wsparcie w zdefiniowaniu koncepcji projektu
 • opracowanie strategii finansowania w trakcie realizacji projektu
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o dofinansowanie, biznes plan, etc.)
 • wsparcie w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji
 • opracowanie potencjału rynku

Zdobyte doświadczenie we wcześniejszej edycji wniosków oraz wypracowane metody działania zawsze są skrupulatnie dostosowane pod indywidualne potrzeby naszych klientów. Każdy wniosek jest opracowywany pod indywidualne potrzeby klienta, gdyż tylko takie podejście zwiększa szansę pozyskania dofinansowania przy tak wygórowanych oczekiwaniach przez komisje oceniające wnioski.

Schemat działania novapraxis

W przypadku zainteresowania pozyskaniem dotacji unijnych prosimy o kontakt.